Ştiri agricole

SUBVENȚII APIA: Ce fermieri încasează SPRIJINUL CUPLAT și ce fermieri rămân doar cu AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU?

Au aceeași activitate – fac agricultură. Și, totuși, când se împarte subvențiile la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), unii fermieri români iau bani mai mulți și altora le ajung în conturi sume chiar de zece ori mai mici – de ordinul a doar câteva sute de lei!

Subvențiile în zootehnie! Circa 300 milioane de euro a aprobat Guvernul pentru plata crescătorilor de animale pentru cererea aferentă anului 2015. Banii se împart fermierilor care au în exploatație bovine de carne, bovine de lapte sau ovine.

Ministrul Agriculturii a anunțat că începând de vineri Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va începe plățile și pentru sectorul zootehnic. Este vorba doar în primă faza de deblocarea banilor pentru Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT) care sunt plătiți din bugetul de stat urmând ca săptămâna viitoare să intre la plată Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ), bani ce sunt asigurați de Comisia Europeană.

Atenție însă! Nu toți fermierii primesc sumele fabuloase anunțate public de ministrul agriculturii, Achim Irimescu. Pentru că foarte mulți fermieri ne-au întrebat, Agrointeligența vă explică cum se împarte banii pentru vacile de carne, sector ce primește cel mai mare cuantum pe cap de animal.

Vaca de carne

Pentru fermierii care cresc vaci de carne, Guvernul a alocat deja bani ce se împart între fermierii care au rase pure dar și pentru metișii acestora, încrucişări între rase mixte şi rase de carne. Pentru vaca de carne se va plăti același sprijin, indiferent de locul unde este crescătorul: la munte, câmpie sau deal.

Fermierii au două opțiuni: fie încasează doar ANT-ul, fie SCZ+ANT.

1.248 de euro/cap de bovină de carne este ultimul cuantum anunțat de ministrul agriculturii, Achim Irimescu. Acest sprijin, numit sprijin cuplat zootehnic (scz) se acordă DOAR acelor fermieri care dețin MINIM 10 capete  și MAXIM 250 de animale. 

Iată ce condiții trebuie să respectați pentru a încasa sprijinul cuplat zootehnic:

-Efectivul de animale trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE);

-Solicită SCZ pentru un efectiv de animale de minimum 10 şi maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA. Aici pot intra: vaci din rase de carne; şi/sau vaci metise cu rase de carne; şi/sau tineret mascul şi/sau femel din rase de carne; şi/sau tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne; şi/sau tauri din rase de carne;
-Tineretul mascul pentru care se solicită SCZ trebuie să aibă vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie sau la data-limită de depunere a cererii unice de plată, după caz;
-Pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieşirii din exploataţie sau la data-limită de depunere a cererii unice de plată, după caz;
-Vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne şi/sau taurii de reproducţie din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 12 ani vacile şi de 6 ani taurii de reproducţie la data-limită de depunere a cererii unice de plată;
-Fermierul trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat;
-Animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz, cu excepţia vacilor din rase de carne şi sau metise cu rase de carne care trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data- limită de depunere a cererii unice de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere; momentul ieşirii din exploataţie menţionat anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul precedent şi data-limită de depunere a cererii unice de plată pentru anul curent;
-Toate animalele din categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în Registrul genealogic al rasei;

Așadar, dacă îndepliniți toate aceste condiții, pentru anul de cerere 2015, puteți primi SCZ, în funcție de numărul animale pe care le dețineți.

Să presupunem că atingeți pragul minim de 10 animale:

Dacă luăm în calcul suma estimată de ministrul agriculturii pe cap de animal atunci, rezultă următorul calcul: 1.248 de euro/cap de bovină*10 capete=12.480 de euro pentru întregul efectiv.

La această sumă se adaugă și Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT), unde este nevoie de MINIM 2 animale, iar ministrul agriculturii l-a estimat la circa 447 de lei pe cap de animal adică 4.470 de lei pentru 10 animale. 

Atenție! Dacă nu respectați cerințele impuse de APIA pentru SCZ atunci puteți încasa doar ANT-ul!

Plățile pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015.

La plata pentru ANT se ține cont de efectivele înregistrate la 31 ianuarie 2013

Plata se face până în 2020 pentru efectivele înregistrate la 31 ianuarie 2013. Adică, dacă un crescător avea înregistrate în 2013, 100 de vaci, plata se va face pe acest efectiv până în 2020, chiar dacă fermierul a rămas cu 2 vaci între timp. Acesta este efectivul minim.

În plus, dacă un fermier a înregistrat în 2013, 5 vaci iar în 2016, să zicem are 80, el va primi ajutorul numai pentru cele 5. Doar în fiecare an vor primi bani exploatațiile nou înființate exact pentru numărul de capete existent în momentul înregistrării.

Mai mult, la data solicitării Ajutorului Naţional Tranzitoriu în sector zootehnic exploataţia trebuie să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare.

Vaca de lapte

Pentru vacile de carne, Ministerul Agriculturii a mizat pe 300.000 de capete și la numărătoarea APIA au ieșit doar 91.000 de animale eligibile. Asta înseamnă bani mai mulți pentru acei crescători care au respectat regulile cerute de Comisia Europeană! 844 de euro pe cap de animal rezultă mai exact cuantumul estimat de ministrul agriculturii pentru SCZ la vaca de lapte. În cazul, ANT-ului acesta atinge suma de 500 de lei pe cap de anima. 

Iată care sunt cerințele pentru ca fermierii să primească SCZ pentru vacile de lapte:

-Solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
Vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
-Să aibă vârsta de maximum 8 ani la data-limită de depunere a cererii unice de plată;
-Să fie înscrise în Registrul genealogic al rasei;
-Să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere;
-Să fie identificate şi înregistrate în RNE;
-Să aibă încheiat un contract, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni de la data depunerii cererii unice de plată, cu un cumpărător şi documente fiscale care să ateste livrarea laptelui şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul vânzărilor directe;
-Să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat.

Ca și la vaca de carne, calculul pentru un efectiv minim de 10 animale este: 844 de euro*10=8.440 de euro pentru întregul efectiv

La această sumă se adaugă și Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT), unde este nevoie de MINIM 2 animale, iar ministrul agriculturii l-a estimat la circa 500  de lei pe cap de animal adică 5.000 de lei pentru 10 animale. 

Atenție! Dacă nu respectați cerințele impuse de APIA pentru SCZ atunci puteți încasa doar ANT-ul!

Plățile pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015.

De precizat că sumele care au fost folosite în calcule sunt susținute public de ministrul agriculturii, Achim Irimescu, fără să existe în acest moment vreo comunicare oficială de la APIA sau un ordin de ministru unde să fie precizați negru pe alb acești bani! 

Foto: www.kimballstock.com


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu