Ştiri agricoleStrategii de afaceriViaţa la ţară

15 DECEMBRIE, TERMEN-LIMITĂ PENTRU FERMIERI LA ANAF!

TERMEN-LIMITĂ: 15 DECEMBRIE! Este ultima zi în care fermierii mai pot achita la ghișeele de la Finanțe sumele pe care le datorează pentru anul agricol 2016, așa cum prevede Codul Fiscal. Mijlocul lunii este momentul până la care trebuie să se plătească și cea de-a doua tranșă din impozitul pe norma de venit în agricultură, mai exact 50% din suma datorată. 

Persoanele care dețin suprafețe agricole și efective de animale ce depășesc un anumit plafon sunt obligate la plata unui impozit indiferent dacă vând sau nu produsele obținute. Impozitul pe norma de venit în agricultură se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Prin venituri din desfăşurarea unei activităţi agricole se înţelege, potrivit prevederilor art.103 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea sau creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţile agricole menţionate anterior, sunt supuse impunerii pe bază de norme de venit, indiferent de forma sub care desfăşoară aceste activităţi, respectiv individual, PFA sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică.

Precizăm că, veniturile menţionate anterior, sunt neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Nr. crt.

Produse vegetale

Suprafaţă

1.

Cereale

pînă la 2 ha

2.

Plante oleaginoase

pînă la 2 ha

3.

Cartof

pînă la 2 ha

4.

Sfeclă de zahăr

pînă la 2 ha

5.

Tutun

pînă la 1 ha

6.

Hamei pe rod

pînă la 2 ha

7.

Legume în cîmp

pînă la 0,5 ha

8.

Legume în spaţii protejate

pînă la 0,2 ha

9.

 

Leguminoase pentru boabe

pînă la 1,5 ha

10.

Pomi pe rod

pînă la 1,5 ha

11.

Vie pe rod

pînă la 1 ha

12.

Arbuşti fructiferi

pînă la 1 ha

13.

Flori şi plante ornamentale

pînă la 0,3 ha

Animale

Nr. capete/Nr. de familii de albine

1.

Vaci

pînă la 2

2.

Bivoliţe

pînă la 2

3.

Oi

pînă la 50

4.

Capre

pînă la 25

5.

Porci pentru îngrăşat

pînă la 6

6.

Albine

pînă la 75 de familii

7.

Păsări de curte

pînă la 100

Depăşirea limitelor menţionate în tabelul anterior, generează impozitarea veniturilor, pe bază de norme anuale de venit.

Impozitarea persoanelor care desfăşoară aceste activităţi se face indiferent dacă valorifică sau nu, în stare naturală, produsele obţinute.

Potrivit prevederilor art.106 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, „normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit”.

Contribuabilii care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit au obligaţia de a depune anual o declaraţie – formularul 221, la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs.

Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Impozitul astfel determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează.

Conform prevederilor art.107 alin.(6) din Codul fiscal, plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:

-50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;

-50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit persoanele fizice care deţin suprafeţe necultivate sau se încadrează în limitele stabilite în tabelul menţionat mai sus.

3 comentarii

Scrie un comentariu