Ştiri agricoleStrategii de afaceri

VESTE EXCELENTĂ de la ANAF pentru FERMIERI!

Modificări pe care trebuie să le știe milioane de români! OUG nr. 84/2016, publicată la sfârşitul zilei de 6 decembrie în Monitorul Oficial, aduce modificări structurale la Codul fiscal, Codul de procedură fiscală și alte acte normative în domeniu financiar-contabil și fiscal. Printre modificări se află și introducerea unui regim special al TVA pentru agricultori.

Care sunt principalele modificări aduse Codului fiscal?

Introducerea unui regim special al TVA pentru agricultori. În esență agricultorul reprezintă persoana fizică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, cu sediul activităţii economice în România, care realizează activităţile agricole şi care nu realizează alte activităţi economice sau realizează şi alte activităţi  economice  a  căror  cifră  de  afaceri  anuală  este  inferioară plafonului de scutire.

Activităţile de producţie agricolă sunt activităţile de producţie a produselor  agricole,  inclusiv  activităţile  de  transformare  a  produselor agricole prin alte metode decât cele industriale, iar serviciile  agricole  reprezintă  serviciile  prevăzute  în  norme, prestate de un agricultor care utilizează munca manuală proprie şi/sau echipamentele specifice.

Compensaţia în cotă forfetară reprezintă suma rezultată prin aplicarea procentului de compensare în cotă forfetară asupra preţului/tarifului, exclusiv taxa, aferent livrărilor de produse agricole şi prestărilor de servicii agricole, efectuate de un agricultor.

Procentul de compensare în cotă forfetară este 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 şi 8% începând cu anul 2019.

Se extinde pe perioadă nedeterminată facilitatea profitului reinvestit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice.

Măsuri mai puțin dure cu privire la deducerea TVA când persoana impozabilă are codul de TVA anulat din oficiu de către autoritatea fiscală:

  • persoana impozabilă îşi exercită  dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea în primul decont de taxă depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.
  • beneficiarii au dreptul de deducere a TVA dupa reînregistrarea în scopuri de TVA a furnizorului ce anterior a avut codul de TVA invalid.

Opțiune de plată impozit pe profit la microintreprinderile cu capital social mai mare de 45.000 lei. Pot opta pentru plata impozitului pe profit acele microintreprinderi la care valoarea capitalului social este de minim 45.000 lei. Anterior suma a fost de 25.000 euro.

Se abrogă obligația înregistrării persoanei impozabile în Registrul Operatorilor Intracomunitari dacă aceasta efectueaza tranzacții cu parteneri economici din alte state membre.

Se precizează în mod expres că plățile pentru zilieri nu sunt în sfera asigurărilor sociale obligatorii.

Sursa: www.legestart.ro.

Scrie un comentariu