Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

3.000 DE EURO/AN pentru CULTURA DE ROȘII. DESCARCĂ AICI FORMULARELE necesare pentru A LUA AJUTORUL DE STAT!

Subvenția specială pentru cultura de roșii în solar ajunge la faza următoare. Guvernul a luat decizia ca schema de ajutor de stat să fie sub formă de ajutor de minimis pentru a nu exista nici o problemă cu legislația europeană privind sprijinul bugetar, iar acum Ministerul Agriculturii a publicat un proiect cu lista documentelor pe baza cărora se vor face plățile și formularele ce trebuie depuse la Direcțiile Agricole Județene.

Ajutor de minimis este ajutorul acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare
precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro. Astfel, dacă inițial s-a anunțat că fiecare legumicultor va primi 3.000 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de cultură, noul proiect prevede că valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este echivalentul în lei a 3000 euro/beneficiar/an. Banii se vor plăti fermierilor într-o singură tranșă.

Ce fermieri pot lua ajutor de minimis pentru tomate în solar sau seră

Legumicultorii eligibili pentru schema de minimis pentru cultura de roșii în spații protejate – solarii sau sere, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)să solicite ajutoare de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri;
b)să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator format A3, dimensiuni 297 x 420 mm, pe care să se găsească inscripția ”Suprafață beneficiară a Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2017, conform cererii numărul ……………., din Registrul unic de la Direcția
pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”;
c) să obțină o producție de 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața prevăzută la litera b);
d)să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.

Lista documentelor ce trebuie depusă la DAJ-uri

Imediat după aprobarea bugetului ajutorului de minimis, fermierii eligibili pot depune o cerere de înscriere în Program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, însoţită de următoarele documente:
a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b)copie a atestatului de producător;
c)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică;
d)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e)adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
f) declarație pe propria răspundere, conform modelului pe care îl găsiți la finele articolului.

Documentele prevăzute la a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

Documentele și cererea se depun la direcțiile pentru agricultură județene

În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în Program, care se depun la fiecare
dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti unde se găsește suprafața deținută.

Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate.

Reprezentanții direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică înființarea culturii și începutul rodirii. Pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate. Documentele justificative prevăzute sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea și valoarea producției de tomate comercializate.

Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim.

Dacă totalul sumelor, care se cuvin beneficiarului, dar nu mai putin de 3.000 euro, se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente, fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană aprobă suma calculate. Solicitanții a căror sumă rezultată din calcul nu reprezintă echivalentul în lei a 3000 euro, nu sunt eligibili pentru prevederile prezentei hotărâri.

După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Se interzice acordarea de ajutor de minims în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie 2017!

Documente utile pentru DESCĂRCARE:

PROIECT – HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minims, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control.

Model de cerere pentru înscriere în Program – PDF

Model de declarație – PDF


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


22 comentarii

  1. Nu, este un sprijin plătit din bugetul de stat. Sprijinul cuplat pentru cultura de legume în sere și solarii este separat, și este achitat pe baza cererii unice depuse la APIA, din fonduri europene.

 1. Deci cata suprafata de solar trebuie sa cultivI si care e valoarea care trebuie sa o demonstrezi cu factura ca ai produs si comercializat rosii ? Este necesar sa se foloseasca seminte certificate romanesti? Multumesc!

  1. Trebuie sa fie min.1000mp2 di cate am inteles nu au pus condiții la soiul de tomate…restul incerc si eu ink sa.l aflu
   Îmi pare rau eu doar atat de pot ajuta

 2. “Se interzice acordarea de ajutor de minims în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie 2017” – adica,
  1) eu daca preiau exploatatia de la parinti si voi ridica solar anul acesta, 2017, si detin si un SRL, pot lua acest ajutor de minimis de 3000euro/10 ari?

  2) pot cumula acest ajutor de 3000 euro cu un proiect pe masura 6.1-tanarul fermier?

  Va multumesc mult!

 3. Buna! Daca vreau sa ma apuc de cultivat rosii de anul acesta sì imi deschid un PFA iar, in februarie imi construiesc un solar de 1000mp, primesc aceste suventii de 3000 de euro in vara dupa productia de rosii sau inainte?.

 4. Buna! Daca vreau sa ma apuc de cultivat rosii de anul acesta sì imi deschid un PFA iar in februarie imi construiesc un solar de 1000mp, primesc aceste suventii de 3000 de euro in vara dupa productia de rosii sau inainte?

  1. Din moment ce trebuie să faceți dovada comercializării este clar că după! Gasiti pe site-ul MADR proeictul de act normativ unde aveti toate detaliile!

 5. Buna! Daca vrei sa te apuci de cultivat rosii din anul acesta …primesti aceste surventii?…si daca aceste surventii sunt valabile si pt taranii care au curte s-su gradina de 1500 -2000mp

  1. Buna ziua! Ajutorul se acordă pentru anul 2017 iar condiția este să faceți dovada comercializării producției cu factură. Asta înseamnă că trebuie să aveți PFA.

 6. Daca vrei sa te apuci de cultivat rosii din anul acesta …primesti aceste surventii?…si daca aceste surventii sunt valabile si pt taranii care au curte de 1000mp minim

Scrie un comentariu