Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

ATENȚIE, FERMIERI! Riscați amenzi de 2.500 de lei și EXCLUDEREA DE LA PLĂȚILE APIA!

Avertizare pentru fermierii care au început campania de recoltare a păioaselor! În perioada campaniei agricole de vară, în special în perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, crește riscul de incendiu atât la lanuri, cât și depozitele de cereale și furaje, evenimente care pot avea consecințe dezastruoase asupra mediului înconjurător, vieții și bunurilor. Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, se sancționează cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei. 

Potrivit Inspectoratului de urgență, pentru reducerea riscurilor producerii unor incendii pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor, proprietarii de terenuri agricole, deținătorii de utilaje agricole și de transport, precum și cetățenii, trebuie să țină cont de măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate pe timpul desfășurării campaniei de recoltare și depozitare a cerealelor, respectiv:

  • Izolarea lanurilor prin fâșii arate sau discuite cu lățimea de peste 20 m spre drumuri și păduri sau de 50 m spre căile ferate adiacente;
  • Strângerea paielor rezultate în urma recoltării și ararea imediata a miriștei;
  • Parcelarea suprafețelor mari de teren cultivate cu păioase, prin fâșii longitudinale și transversale;
  • Direcția de recoltare a combinelor va fi inversă direcției vântului dominant;
  • Interzicerea fumatului și a focului deschis în lanuri, pe miriști, pe combine, utilaje și autovehicule de transport, la mai puțin de 50 m de punctele de recoltare și depozitare a produselor agricole combustibile — în perioada de recoltare a cerealelor;
  • Alimentarea cu carburanți se va face în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise sau confecționate din material plastic și alimentarea în lan sau la distanțe mai mici de 50 m față de acestea, a autovehiculelor, mașinilor și utilajelor agricole;
  • Remedierea unor defecțiuni apărute la mașinile și utilajele agricole se va face la o distanță de cel puțin 50 m față de lanurile nerecoltate, miriști sau vegetație uscată;
  • La punctele de recoltare se vor asigura tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, precum și platforme mobile dotate cu furci, cazmale, coase, găleți, stingătoare sau butoaie cu apă;
  • Toate mașinile și utilajele agricole, precum și cele care au acces în zonele cu vegetație uscată sau deșeuri combustibile, vor fi dotate cu stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip și mături cu coadă de cel puțin 2 m;
  • În zonele de depozitare a deșeurilor combustibile din localități (gropi de gunoi) se va asigura, prin componenta preventivă a serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localități (SVSU), supravegherea acestora, astfel încât acestea să nu fie incendiate intenționat sau din neglijență.

Atenție! Proprietarilor și deținătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, le este interzis să ardă miriștile, stufărișul sau vegetația uscată fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a primăriilor și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile respective.

Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale poate atrage sancțiuni și de la APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor că arderea miriștilor contravine normelor din Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC 5 şi GAEC 8). ”Referitor la GAEC 5, precizăm că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea materiei organice în sol prin aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriştilor. Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare”, se arată într-un comunicat al APIA. Potrivit instituției, agricultorii care nu respectă condiţia GAEC 5 li se vor aplica reduceri la suma totală de plată, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea GAEC, indiferent de suprafaţa arsă.

Aceleași restricții sunt valabile prin GAEC 8 și referitor la arderea vegetaţiei uscate pe pajiştile permanente, obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente.

Scrie un comentariu