Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

GHID SUBVENȚII APIA 2017: Documentele obligatorii la depunerea cererii unice

Lista documentelor pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii unice din acest an este similară cu cea de anul trecut incluzând o serie de acte obligatorii pentru identificarea beneficiarului, a exploatației agricole, a suprafețelor lucrate și a animalelor din fermă.

Autoritățile pregătesc campania de depunere a cererii unice pentru anul 2017, document în baza căruia fermierii pot obține subvențiile agricole pentru sectorul vegetal și zootehnie. În invitația pe care o transmit producătorilor agricoli cu programarea  –  ziua și intervalul orar în care sunt așteptați de funcționarul care le procesează cerere, APIA a prevăzut și o listă cu actele OBLIGATORII:

– Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport

-Copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului

-Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procura notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată şi ştampilată

– Dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României

– Documentele care fac dovada utilizării terenului

– Documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente

– Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului.

Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să prezentaţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

APIA atrage atenția că suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile!

Dacă ați încasat în anul precedent subvenții de peste 5.000 de euro aveți nevoie de documente în plus

Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:

– Fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun inițial cererea unică de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatației până la data limită de depunere a cererii unice de plată.

– Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile pentru dovedirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare.

– Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz,

– Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile verificabile din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF).

– Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult etc.) prezintă la APIA.

a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității,

b) jurnalul de venituri și cheltuieli

c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităţilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii. Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2018.

După caz:

– dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copiile CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului (împuternicitul înlocuieşte titularul cererii doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea).

– documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea unică de plată.

– copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii depajistipermanente.

Vă reamintim că depunerea cererii unice este programată să înceapă din 1 martie. Doar persoanele care depun toate documentele cerute de APIA în termenul stabilit de lege – până pe 15 mai, vor încasa plățile APIA fără penalizări.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


11 comentarii

  1. Ma intreb de ce formatorii „Ghidului pe 2017„nu s-au uitat la „Ghid pe 2016„care a fost cel mai concis,concret si usor de respectat.Dece trebuie sa-ti motivezi un scaun caldut cu modificari de cuvinte care spun acelasi lucru,dar mult mai ambiguu si care ii pun pe oameni in dificultate.De asemenea, ma intreb,de ce trebuie sa duca omul la notariat o femeie de 85 de ani,mai mult sau mai putin bolnava,pentru o imputernicire si nu este suficienta o decleratie pe proprie raspundere a copilului, cu acelasi nume si domiciliu,care lucreaza de fapt terenul.Greu de inteles de cei care lucreaza de-adevaratelea pamantul si „grija„ carora o poarta cei care ,acolo „sus„,se straduiesc sa le mai ocupe timpul cu ceva.

  2. Ma intreb de ce formatorii „Ghidului pe 2017„nu s-au uitat la „Ghid pe 2016„care a fost cel mai concis,concret si usor de respectat.Dece trebuie sa-ti motivezi un scaun caldut cu modificari de cuvinte care spun acelasi lucru,dar mult mai ambiguu si care ii pun pe oameni in dificultate.De asemenea, ma intreb,de ce trebuie sa duca omul la notariat o femeie de 85 de ani,mai mult sau mai putin bolnava,pentru o imputernicire si nu este suficienta o decleratie pe proprie raspundere a copilului, cu acelasi nume si domiciliu,care lucreaza de fapt terenul.Greu de inteles de cei care lucreaza de-adevaratelea pamantul si „grija„ carora o poarta cei care ,acolo „sus„,se straduiesc sa le mai ocupe timpul cu ceva.

  3. Condițiile ANTZ la bovine au rămas la fel .Am citit (neoficial) că pentru anul 2017intra la plată toate animalele din fermă dacă respectă celelalte condiții cu excepția datei de referință.Vreau să știu ce mai pot să vindem.

  4. Stuf, stuf cât mai mult stuf, și uite așa ajung la fonduri (și proiecte), mai ușor cei care învârt hârtii, și nu cei care muncesc. I-mi da impresia ca APIA parcă are drept scop desființarea micilor fermieri!

  5. Suntem o tara birocratica se cer hartiii peste hartiii dar pe teren e altceva. Trebuie facute mai putine hartii si mai muulte pe teren sa fie facute controale sa corespunda ceea ce declara fermierii cu ce au in teren . Se dau bani pentru agricultura dar la satele din Romania nu ajung. Ministerul parca se mai numeste si :” Dezvoltarii rurale” UNDE?

  6. Ce inseamna “Documentele care fac dovada utilizării terenului”, adeverinta de la primarie, contracte arenda, etc. Citesc relativ frecvent agrointel.ro, dar de multe ori prezentati documentatie, legi, in format brut. Ar fi mai util sa incercati sa ne “traduceti” unele informatii pe care le prezentati pt. ca in acest ne-ati fi chiar de mare ajutor, mai ales ca aveti posibilitatea sa cereti lamuririle necesare de la autoritati.

Scrie un comentariu