Creșterea animalelorŞtiri agricole

E LEGE! AMENZI pentru ȚĂRANII care NU ANUNȚĂ DECESUL ANIMALELOR în termen de 24 DE ORE!

Foto: www.rodiagnusdei.wordpress.com

Este lege! Amenzi pentru nerespectarea terenului de 24 de ore, reglementare intrată în vigoare. Decizie publicată în Monitorul Oficial și deci aplicabilă de ieri, 13 aprilie! Crescătorii individuali de animale care NU anunță autoritățile locale de care aparțin – în speță primăriile, când le-a murit un animal sunt pasibili de amendă.

Astfel, crescătorii individuali de animale au următoarele obligații:

-Să înştiinţeze cu privire la existenţa unuia sau mai multor animale moarte, definite potrivit prezentelor norme metodologice, în termen de maximum 24 de ore, medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondați și autoritatea administrației publice locale pe a cărei rază administrativ-teritorială unde se constată respectiva situaţie;

-Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, respectiv de la nivelul municipiului Bucureşti, prin intermediul persoanei desemnate să gestioneze organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din gospodărille crescătorilor individuali de animale, conform prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2016, sunt responsabile de:

a) organizarea şi desfăşurarea procedurii privind delegarea/contractarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală şi semnarea contractului, după caz, conform prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice;

b) anunţarea unității de neutralizare cu care Consiliul Judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are încheiat un contract, cu privire la decesul unor animale pe raza unităţii administrativ-teritoriale sau a unei subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti. Anunţarea unității de neutralizare se face numai la solicitarea primită telefonic din partea reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora a intervenit decesul animalelor;

c) realizarea centralizatorului registrelor de evidenţă întocmite de unităţile administrativteritoriale din judeţ, respectiv de subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, cu privire la data, ora, proprietarul, categoriile şi cantităţile de deşeuri de origine animală preluate de unitatea/unitățile de neutralizare de pe raza fiecărei unităţi administrativteritoriale;

d) transmiterea anuală, în cursul trimestrului IV, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a necesarului de cheltuieli pentru anul următor pentru asigurarea în bune condiţii a activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală; necesarul de cheltuieli se stabilește pe baza datelor centralizate de la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ sau al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti cu privire la numărul, categoriile şi cantităţile de deşeuri de origine animală;

e) realizarea situaţiei privind stadiul contractelor prevăzute la art.8 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016.

Această situaţie este necesară la nivelul fiecărui judeţ pentru elaborarea caietului de sarcini în cadrul procedurii privind delegarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală către un operator autorizat, conform legislaţiei în vigoare.

Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe a căror rază administrativ-teritorială intervine decesul animalelor  sunt responsabile de:

a) realizarea registrelor de evidenţă care cuprind informaţii referitoare la data, ora, proprietarul, categoriile şi cantităţile de deşeuri de origine animală preluate de unitatea/unitățile de neutralizare de pe raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale unde a intervenit decesul animalelor;

b) informarea de îndată a consiliului judeţean cu privire la decesul animalelor;

c) organizarea îngropării animalelor al căror deces a intervenit pe raza unităţilor administrativteritoriale stabilite ca fiind izolate. Această activitate se face numai după obţinerea autorizării sanitar-veterinare şi a autorităţilor competente privind protecţia mediului de la nivelul judeţului respectiv şi numai în locuri special amenajate.

Mare atenție! Dacă nu anunțați medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunteți arondați sau autoritățile administrației publice locale pe a cărei rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor, în termen de maximum 24 de oreriscați o amendă de la 100 lei la 200 lei.

Mai mult, dacă abadonați sau depoziți deșeurile de origine animală în alte locuri decât cele organizate şi autorizate în acest scop, riscați o amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. 


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu