Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

INTERVENȚIE LA BRUXELLES pentru DATA ISTORICĂ a SUBVENȚIEI LA ANIMALE!

Se vrea introducerea unei schimbări majore pentru plata Ajutorului Național Tranzitoriu în zootehnie (ANTZ)! Data de referință a ANT-ului pentru crescătorii de bovine trebuie să fie actualizată anual și nu trebuie raportată strict la anul 2013, așa cum se întâmplă în prezent, este de părere europarlamentarul Daniel Buda care i-a expus problema și  Comisarului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Phil Hogan.

”În cadrul discuţiilor purtate cu reprezentanţii asociaţiilor de bovine din România, aceştia mi-au adus la cunoştinţă modul absurd de acordare a subvenţiei ANT (Ajutor Naţional Tranzitoriu) pentru bovine. În acest an se acordă un Ajutor de Stat în acord cu o dată de referinţă, mai exact cu anul 2013. Din păcate, se observă faptul că există foarte multe ferme care şi-au redus drastic efectivele şi totuşi beneficiază în continuare de această subvenţie pentru animale care practic nu mai există în exploataţii. În acelaşi timp, există fermieri care au investit în mod constant, care deţin efective în creştere şi care sunt forţaţi ca acum, după 4 ani, să primească o subvenţie la nivelul anului 2013”, a anunțat europarlamentarul.

El spune că aceste dezechilibre au fost aduse constant în atenţia instituţiilor naţionale din România de către asociațiile de profil însă, din păcate, nu au generat nicio reacţie. ”Autismul funcționarilor din România atinge cote alarmante iar singurii care au de pierdut sunt fermierii care abia își duc traiul de pe o zi pe alta. Ministrul Agriculturii,  Petre Daea, trebuie să renunțe în a mai trăi în universul proverbelor și a zicătorilor ci empatizând cu realitatea dureroasă a fermierilor”, a mai spus Daniel Buda.

Mai mult, europarlamentarul a anunțat că a adresat o scrisoare oficială Comisarului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Phil Hogan, în care i-a expus situația crescătorilor de bovine solicitându-i totodată să îi comunice care vor fi demersurile pe care le va întreprinde Comisia astfel încât fermierii români să fie sprijiniţi iar data de referinţă a Ajutorului Naţional Tranzitoriu să fie actualizată anual. ”Așa cum se întâmplă în statele Uniunii Europene pe care le invidiem atât de mult însă nu facem nimic pentru a ajunge la nivelul lor de respect față de cei care muncesc cu adevărat și aduc plus-valoare în domeniile în care activează”, mai subliniază Buda.

Vă reamintim că momentan pentru crescătorii de bovine care vor să ceară la agenția de plăți sprijnul care se plătește din bugetul de stat există două posibilități. Prima se referă la acei fermieri care se încadrează la așa-numita ”dată istorică” adică 31 ianuarie 2013. Concret, dacă un crescător avea înregistrate în 2013, 100 de vaci, plata se va face pe acest efectiv până în 2020, chiar dacă fermierul a rămas cu 2 vaci între timp. Acesta este efectivul minim. În plus, dacă un fermier a înregistrat în 2013, 5 vaci iar în 2017, să zicem are 80, el va primi ajutorul numai pentru cele 5.

A doua situație se referă la exploatațiile nou înființate care în fiecare an primesc bani exact pentru numărul de capete existent în momentul înregistrării.

De precizat că ANTZ se acordă fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:

-Schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;

-Schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;

-Schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

ANTZ pentru schema schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte se acordă fermierilor crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-La data solicitării ANTZ exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;

-Solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte;

-Să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000.

Pentru fermierii crescători de bovine nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte, plata ANTZ pentru schema se acordă fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-La data solicitării ANTZ exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;

-Pentru anul de cerere 2016, solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2015-2016;

-să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

ANTZ  pentru schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne se acordă fermierilor crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-Deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;
-La data solicitării Ajutorului Naţional Tranzitoriu în sector zootehnic exploataţia este înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
-Să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Plata Ajutorului Naţional Tranzitoriu în sectorul zootehnic pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

ANTZ pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine se acordă fermierilor crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-Efectivul din exploataţia înregistrată în RNE să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea unică de plată;

-La data solicitării ANTZ efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie înscris în RNE;

-Efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menţinut în exploataţie la adresa şi/sau locaţia menţionată în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii unice de plată;

-Să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 21/2004.

Suma alocată pentru plata ANTZ-urilor este aprobată anual de Guvern iar sprijinul unitar maxim se calculează în momentul determinării numărului total de animale eligibile.

Vă reamintim că pentru Campania 2016 s-au primit următoarele sume:

  • ANT Bovine– schema decuplată de producţie în sectorul carne: 92,4508  euro  adică 411,75 de lei;
  • ANT Bovine – schema decuplată de producţie în sectorul lapte: 19,2099 euro adică 85,56 de lei;
  • ANT Ovine/Caprine  – schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine: 5,5957 euro adică 24,92 lei. 


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu