Creșterea animalelorŞtiri agricole

ANUNȚ URGENT pentru MICII FERMIERI!

Sursa foto: Facebook.com/ Sandor Stercer

Anunț urgent pentru micii fermieri care cresc vaci de lapte. Ziua de vineri, 7 iulie reprezintă termenul limită pentru a cere la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) subvenția specială alocată pentru crescătorii de vaci de lapte care dețin între3 și 9 capete. Suma de 5.448.041,5 euro este alocată pentru producătorii de lapte care primesc o ”subvenție specială” dacă nu au fost eligibili la APIA pentru a încasa sprijinul cuplat pentru vaca de lapte.

Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II) și intreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • dețin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 și maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) la data depunerii cererii;
 • au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 — 31 martie 2016;
 • dețin Registrul Individual al Exploatației (RIE) cu cod ANSVSA;
 • produc și livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii.

Atenție! Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de ajutorul financiar.

Ce documente sunt necesare?  Cererile pentru această schemă de ajutoare de adaptare excepțională destinată producătorilor de lapte se depun la Centrele județene ale APIA, însoțite de următoarele documente (care se prezintă și în original):

 • Copia BI/CI al/a solicitantului persoană fizică;
 • Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului
  Comertului in cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
 • Copia pașaportului fiecărei vaci de lapte existente în exploatație la data depunerii cererii;
 • Copia primei și ultimei pagini din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploatație la data depunerii cererii;
 •  Extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate și înregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii.
 • După caz, copii ale facturilor sau ale filelor din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoțire a mărfii și/sau ale dispozițiilor de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

După caz:

 •  copie a cel puțin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată  în anul 2017;
 •  copie a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzarea direct datată în anul 2017;
 •  copie a cel puțin un aviz de însoțire a mărfii și de pe cel puțin o dispoziție de încasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat în anul 2017;
 • copie a cel puțin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ;
 • dovada cont bancar activ banca/trezorerie.

Suma alocată pentru acest tip de ajutor excepțional este de 24.284.644,98 lei, echivalent a 5.448.041,5 euro, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.

Plățile pentru ajutoarele de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor se efectuează după centralizarea și aprobarea cererilor de plată.

Atenție! Fermierii care au depus cererile în prima sesiune, care s-a încheiat pe 2 mai, nu au nicio obligație în plus în sesiune a doua!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

 1. Trebuia sa se faca plățile în iunie dar incompetenții de la Ministerul Agriculturii,nu au alocat banii la timp inventând tot felul de scuze .

Scrie un comentariu