Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

EXCLUSIV! SUPRAFAȚA pe care INSPECTORII APIA FAC VERIFICĂRI ÎN CAMPANIA 2017!

Foto: www.stateimpact.npr.org

Suprafața pe care inspectorii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură verifica în acest an potrivit eșantionului de control aferent Campaniei 2017. Suprafața agricolă ce face obiectul verificărilor este de 1.277.039 de hectare.

Pentru Campania 2017 au fost selectaţi la control un număr total de 104.146 fermieri în vederea verificării normelor de ecocondiţionalitate, a schemelor de sprijin în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic și 1.277.039 de hectare, potrivit datelor oficiale transmite de APIA pentru Agrointeligența – www.agrointel.ro. 

Conform datelor extrase de către agenția de plăți,  pentru controlul pe teren prin metoda clasică se află 28.547 fermieri iar pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 75.599 fermieri.

În privința suprafaţei totale controlate aceasta este de 1.277.039 ha, din cele 9.326.864, 87 de hectare cerute la plată, respectiv: pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 775.603,4 ha și pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 501.435,5 ha. În Campania 2016 inspectorii APIA au verificat 2.763.053,90 de hectare din 9.037.093,40, câte au fost cerute la plată.

Care sunt obligațiile fermierului și cele ale APIA

Fermierii sunt obligaţi în timpul controlului :

  • Să permită accesul inspectorilor în cadrul exploatației controlate;
  • Să prezinte informaţii legate de obiectul controlului;
  •  Să prezinte documente legate de obiectul controlului. Adică actele care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor.Alte documente necesare în funcție de scopul controlului, (ex. plan de fertilizare, caiet de agromediu, documente de utlizare a apei pentru irigații, permis de aplicare a nămolurilor, plan de management pentru arii protejate, autorizaţia de mediu, certificat de atestare profesională eliberat de unitățile fitosanitare care atestă activitatea de utilizare a produselor de uz fitosanitar pentru substanțele din lista I şi II de toxicitate, evidenţa produselor folosite pentru tratamentul plantelor).În cazul în care fermierul deşi notificat, nu poate fi prezent, acesta este obligat să împuternicească o altă persoană în baza unei declaraţii pe propria răspundere şi a unei copii după buletinul sau cartea de identitate a beneficiarului exploataţiei, documente care vor fi anexate dosarului de control.Obligațiile APIA
  • În cazul în care controlul se execută în prezenţa fermierului, înainte de a realiza controlul, inspectorii sunt obligaţi să prezinte:
  • Autorizaţia pentru efectuarea controlului (legitimaţia individuală emisă de APIA central, ordinul de control);
  • Să prezinte scopurile controlului, să facă referire la informaţiile asigurate în timpul informării fermierului cu privire la realizarea controlului (dacă fermierul a fost informat şi este prezent);
  • Să solicite fermierului să îi arate unde sunt localizate parcelele, la faţa locului (sau pe hărţi), în cazurile speciale (ortofotoplanuri de calitate slabă care nu permit vizualizarea parcelelor, când parcela agricolă respectivă este cultivată cu aceeaşi cultură ca şi cea a vecinilor, iar delimitarea ei nu este făcută prin semne distincte – borne, ţăruşi, alte delimitări vizibile). Să solicite fermierului, pe baza legitimaţiei de inspector de teren, accesul în exploataţie pentru: verificare magazie, verificare platformă gunoi de grajd, verificare utilizare apă pentru irigat, etc;
  • Să solicite fermierului, acolo unde este cazul, informaţii şi documente referitoare la control;
  • Pot să solicite informaţii în scris sau verbal cu privire la obiectul controlului;
  • Pot să inspecteze documentele corelate cu obiectul controlului şi să facă copii, extrase (în special atunci când fermierul participă la efectuarea controlului şi identifică pe teren parcela selectată pentru control, diferit faţă de identificarea făcută în cerere).

Atenție, puteți contesta rezultatele controlului!  În cazul în care fermierul este nemulţumit de datele înscrise în Raportul de control, acesta are dreptul să întocmească şi să transmită contestaţie la Centrul judeţean/local APIA în termen de 30 de zile de la primirea raportului de control. 


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu