Creșterea animalelorŞtiri agricole

VESTE EXCELENTĂ: Un nou AJUTOR DE MINIMIS a fost APROBAT DE GUVERN pentru sectorul de CREȘTERE A OVINELOR!

Ajutor de minimis pentru sectorul de creștere a ovinelor. Noua schemă de sprijin a fost aprobată astăzi, joi – 13 iulie, de Guvernul României și va beneficia de o finanțare de 36 de milioane de lei, banii de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute pe anul 2018. Banii ajung la crescătorii de ovine care vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kg pentru lâna comercializată! 

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual (2018) și în cele două exerciții financiare precedente (2016, 2017).

Derularea sprijinului se face prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc într-o singură tranșă anuală.

Beneficiarii sunt persoanele fizice care au atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele juridice și orice forme asociative cu personalitate juridică.

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

-să dețină o exploataţie înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
-să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii;

De asemenea, beneficiarii trebuie să dețină o exploataţie de ovine înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor, și să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului. Cererile se vor depune la Direcțiile Agricole.

Hotărârea intră oficial în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu