Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

SUBVENȚII APIA 2017: DOCUMENT OBLIGATORIU pentru FERMIERII CARE VOR BANI ÎN PLUS LA HECTAR!

Document obligatoriu în ferme! Producătorii agricoli care cer subvenții de la agenția de plăți trebuie să dețină și să completeze la zi un document extrem de important pe care inspectorii care efectuează controalele în teren îl cer pentru verificări. Este vorba despre producătorii agricoli care au încheiate angajamente pentru pachetele de Agromediu și care trebuie să dețină un caiet special ce trebuie păstrat pe durata celor 5 ani de angajament. 

Fermierul are obligaţia de a completa şi semna în caietul de agromediu declaraţia privind respectarea cerinţelor minime pe toată suprafaţa exploataţiei, pe toata durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului. În plus, producătorii agricoli se angajează că vor completa și actualiza cu date reale caietul de agromediu.

Plățile de Agromediu se acordă doar fermierilor care şi-au asumat şi respectă, în mod voluntar, angajamente de agro-mediu, conform cărora vor respecta bunele condiţii agricole si de mediu, cerinţele minime pe suprafaţa întregii exploataţii si cerinţele specifice aferente unuia sau mai multe pachete disponibile pentru care aplica pe suprafaţa pe care solicita sprijinul, pentru o perioada de 5 ani de la data semnării angajamentului. Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul Măsurii 214 pentru suprafeţe agricole situate în unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) care, în noua perioadă de programare (faţă de desemnările anterioare), au suferit sau nu modificări în ceea ce priveşte eligibilitatea zonelor pentru pachetele de agro-mediu, trebuie să aplice cerinţele specifice şi cerinţele de bază (minime) prevăzute de Măsura 214, urmând ca celelalte reguli aplicabile schemelor de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă în anul 2015 (ex: condiţiile de eligibilitate, normele de ecocondiţionalitate etc. stabilite prin OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 / 2015). Suprafaţa solicitata în cererea de plata în cadrul Măsurii 10 din PNDR 2014 – 2020, pentru pachetele P1, P2, P3, P6, P7, obligatoriu trebuie sa fie aceeaşi pentru toata perioada de 5 ani, respectiv aceleaşi parcele situate în aceleaşi blocuri fizice (judeţ – localitate – cod sirsup – nr. bloc fizic – nr. parcela – categorie de folosinţa – suprafaţa).

Aplicanţii pentru pachetelor P4 (culturi verzi) şi P5 (adaptarea la efectele schimbărilor climatice) pot schimba anual suprafaţa pentru care aplica acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţa declarata în primul an de angajament. Pentru fiecare control la faţa locului efectuat, inspectorii de teren intocmesc un raport de control care permite analizarea detaliilor controalelor efectuate și formularea unor concluzii privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și cu alte obligații. In cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafata devine neeligibilă.

Iată cum arată caietul de agromediu pe care trebuie să îl dețineți în fermă:

Vă reamintim că în această perioadă, APIA se află în plină campanie de controale în teren pentru cererile depuse în 2017. Eșantionul de control conține un număr de 104.146 dosare selectate pentru verificarea normelor de ecocondiționalitate, a schemelor de sprijin pe suprafață și în sectorul zootehnic, astfel:

– pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 28.547 fermieri;
– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecției – 75.599 fermieri.

Plata subvențiilor în campania 2017 se va desfășura după un calendar fix, stabilit prin ordin de ministru. Astfel, între 1 iunie – 1 iulie  se va efectua controlul administrativ, inclusiv control preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora precum si transmiterea esantioanelor, potrivit dispoziţiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014;

Între 1 iulie – 1 octombrie 2017 se va efectua controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligatii specifice, în iarna sau în primăvara anului următor. Plata avansului pentru anul de cerere 2017 se va efectua începând cu data de 15 octombrie 2017.

Plata regulară pentru anul de cerere 2017 se va efectua între 1 decembrie 2017 – 31 martie 2018.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu