Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

PREZENTAȚI-VĂ LA APIA! SUBVENȚIA pentru care CEREREA SE DEPUNE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUNII!

Termen-limită pentru producătorii agricoli. Fermierii care vor să beneficieze de un ajutor de plată important mai au timp până la sfârșitul lunii iulie. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data de 31 iulie inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei aprilie – iunie 2017 (trimestrul II al anului 2017). 

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul al II-lea, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

În perioada 2017 – 2020, diferenţa dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) – (4) din acelaşi act normativ, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Valoarea accizei pntru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Vă reamintim că subvenția la motorină pentru anul 2017 este semnificativ mai mică decât cea încasată de fermieri anul trecut. Dacă în 2016, fermierii au primit 1,7975 lei pentru un litru de carburant, ieri, joi – 30 martie, pentru 2017, Guvernul a aprobat un sprijin de 1,4185 lei/litru ceea ce înseamnă că fermierii pierd în acest an de peste 30 de bani/litru.

Cantitățile de motorină aferente lucrărilor agricole au rămas neschimbate, iar Agrointeligența-www.agrointel.ro a calculat ce sprijin se acordă pentru e fiecare cultură agricolă și crescătorilor de animale în 2017:

Specificare Consum specifc (UM) Cuantum sprijin
Sector vegetal 1,4185 lei/ha
Cereale 78 litri/ha 110,643 lei/ha
Orez 96 litri/ha 136,176 lei/ha
Leguminoase boabe 78 litri/ha 110,643 lei/ha
Oleaginoase 78 litri/ha 110,643 lei/ha
Cartof 150 litri/ha 212,775 lei/ha
Sfeclă de zahăr 139 litri/ha 197,1715 lei/ha
Tutun și hamei 140 litri/ha 198,59 lei/ha
Plante medicinale și aromatice 100 litri/ha 141,85 lei/ha
Legume cultivate în câmp 148 litri/ha 211,3565 lei/ha
Legume cultivate în spații protejate 75 litri/ha 106,3875 lei/ha
Pepeni verzi și galbeni 150 litri/ha 212,775 lei/ha
Flori și plante ornamentale 100 litri/ha 141,85 lei/ha
Ciuperci 80 litri/tonă 113,48 lei/ha
Pășuni naturale, fâneâe naturale, pajiști temporare 30 litri/ha 42,555 lei/ha
Plante de nutreț + însilozare 130 litri/ha 184,405 lei/ha
Livezi 130 litri/ha 184,405 lei/ha
Căpșun, alți arbuști fructiferi 65 litri/ha 92,2025 lei/ha
Vița de vie 125 litri/ha 177,3125 lei/ha
Teren în pregătire pentru livezi, vii sau alte culturi permanente 150 litri/ha 212,775 lei/ha
Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantații portaltoi, altele 40 litri/ha 56,74 lei/ha
Plante energetice nonalimentare 100 litri/ha 141,85 lei/ha
Sectorul zootehnic
Păsări 39 litri/UVM 55,3215 lei/UVM
Porc 6 litri/UVM 8,511 lei/UVM
Bovine 56 litri/UVM 79,436 lei/UVM
Ovine, caprine 6,75 litri/UVM 9,574875 lei/UVM
Albine și viermi de mătase 18 litri/familie/cutie 25,533 lei/familie/cutie
Îmbunătățiri funciare
Instalații de irigat acționate cu motoare termice 50 litri/1.000 mc apă 70,925 lei/1.000 mc apă

Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

  1. Aruncăm rosii, pepeni ,castraveţi ,acum şi mure de o calitate exceptională, avem păsări cu gripă aviară ,vaci nebune dar avem Minister al Agriculturii. Oare cu ce se ocupă? Mai bine să plece să nu-i mai plătim degeaba!

Scrie un comentariu