Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

ORDINUL APIA se schimbă! REGULI NOI pentru FERMIERII CARE CER SUBVENȚII LA HECTAR!

Noi schimbări la Ordinul Subvențiilor, propuse de Ministerul Agriculturii! Modificările, publicate pentru dezbatere publică pe site-ul MADR, vizează în special schema de Sprijin Cuplat Vegetal (SCV). Schimbările propuse pentru Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. 

Iată care sunt schimbările propuse pe care trebuie să le rețină fermierii:

Schimbări care se aplică tuturor culturilor care primesc sprijin cuplat

La articolul 41, alineatul (4),  care se referă la modul de verificare a producției minime pentru SCV se modifică și va avea următorul cuprins: ,,(4) Verificarea realizării producţiei minime anuale se face prin raportarea cantităţii livrate în cadrul măsurii la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru măsura respectivă.” Schimbarea se aplică pentru Campania 2018.

În vechiul ordin se prevedea că verificarea realizării producției minime anuale se face prin raportarea cantității livrate la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă.

La articolul 41, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: „(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea sprijinului pentru măsura de sprijin cuplat în cauză, solicitată în cererea unică de plată. Nerespectarea prevederilor alin (5) precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea de la plată a sprijinului pentru suprafața culturii în cauză, aferente măsurii pentru care nu se respectă această prevedere.” Schimbarea se aplică pentru Campania 2018.

În vechiul articol se prevedea că, nerespectarea prevederilor de la alin. (4) și (5) atrage neeligibilitatea suprafețelor solicitate în cererea unică de plată pentru schemele de sprijin cuplat.

Schimbări care se aplică culturii de hamei

La articolul 49, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

-“a) au încheiat un contract cu o fabrică de bere/unităţi de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic/unităţi de procesare a hameiului pentru producţia de bere, înregistrate în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Fac excepție fermierii care au și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru producția ce urmează a fi procesată în unitatea proprie;

-d)în situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, acesta face dovada procesării producţiei minime prevăzute la lit.c), prin documente contabile interne, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere.”

În vechiul articol prevedea că fermierii trebuia să respecte următoarele reguli:

– au încheiat un contract cu o fabrică de bere sau cu unități de procesare pentru scop farmaceutic;

Schimbări care se aplică la cartofii timpurii, semitimpurii și de vară

La articolul 59, alin.(1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: “d)în situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator înregistrat pentru siguranţa alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producţiei minime, prin documente contabile interne, până la data prevăzută la lit. c), adică fac dovada comercializării producției contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, care se depun la APIA până la data de 30 octombrie a anului de cerere.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu