Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

SCHEMA DE ÎNVERZIRE: MODIFICĂRILE pe care TREBUIE SĂ LE RESPECTE TOȚI FERMIERII!

Modificări importante pentru producătorii agricoli care se încadrează la plata pentru bunele practici agricole benefice pentru climă şi mediu cunoscută de agricultori ca plata pe ”înverzire”. Propunerile sunt publicate pentru dezbatere publică pe site-ul MADR. Schimbările propuse pentru Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. 

Iată care sunt schimbările propuse pe care trebuie să le rețină fermierii:

Schimbări care se aplică tuturor fermierilor care cer subvenția pe înverzire și trebuie să respecte obligatoriul Zonele de Interes Ecologic (ZIE):

-La articolul 86, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2)Elementele de peisaj declarate de fermier sunt prevăzute în anexa nr. 7 şi reprezintă acele elemente situate în interiorul sau adiacent parcelei de teren arabil declarată de către fermier.”

În vechiul articol se prevedea că, elementele de peisaj declarate de fermier trebuie să fie la dispoziția fermierului și sunt prevăzute în anexa nr. 7.  Vă reaminim că elementele de peisaj reprezintă acele elemente situate în interiorul sau adiacent parcelei de teren arabil declarată de către fermier pentru care acesta face dovada utilizării legale a terenului. Schimbarea se aplică pentru Campania 2018.

-În plus, la articolul 86, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins: „(21) Suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează astfel:

-a) În ceea ce privește gardurile vii, fâșiile împădurite, arborii în aliniament și rigolele, suprafața se calculează până la o lățime maximă de 10 metri;

-b) În ceea ce privește pâlcurile arbustive din zona de câmpie, inclusiv arborii în grup și iazurile, suprafața se calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare.” 

Schimbările se aplică pentru Campania 2018.

– La articolul 86, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:“(3)Zonele-tampon sunt suprafeţele de teren arabil înierbat sau cultivate cu plante graminee perene sau cu plante leguminoase perene. Zonele-tampon includ şi benzile-tampon sau fâşiile de protecţie aflate de-a lungul cursurilor de apă protejate prin standardul privind bunele condiţii agricole şi de mediu GAEC 1 şi prin cerinţele legale în materie de gestionare SMR 1 şi SMR 10, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Zonele tampon situate în vecinătatea apelor de suprafaţă sau a captărilor de apă potabilă, trebuie să respecte cerința privind interzicerea aplicării pesticidelor şi a fertilizanţilor. În cazul zonelor tampon de-a lungul cursurilor de apă, vegetaţia riverană este inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic. În cazul zonelor tampon și a marginilor de câmp care diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAEC 1, SMR 1 şi SMR 10, suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează până la o lățime maximă de 20 metri. În zonele-tampon și pe marginile de câmp nu trebuie să existe nicio producție agricolă. În zonele-tampon și pe marginile de câmp se permite păşunatul sau tăierea ierbii, cu condiţia să poată fi în continuare distinse de terenul agricol adiacent. Detaliile privind zonele-tampon și marginile de câmp sunt prevăzute în anexa nr. 7.

-La articolul 86, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu următorul cuprins: ”(31) Elementele de peisaj și zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente terenului arabil în cazul în care o astfel de zonă tampon sau margine de câmp sau un astfel de element de peisaj este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct adiacentă terenului arabil al unei exploataţii.

– După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86(1) cu următorul cuprins: „Art 86(1) în sensul prezentului capitol, în cazul în care aceeași suprafață este determinată pentru mai multe practici agricole benefice pentru climă și mediu, menționate la articolul 17 alineatul (1) din ordonanță, suprafața respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre aceste practici în vederea calculării plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu”. Toate modificările la articolul 86 se aplică începând cu Campania APIA 2018!

Iată ANEXA nr. 7 cu lista Zonelor de Interes Ecologic (ZIE) şi echivalenţa acestora în hectare, care va fi aplicabilă începând din 2018:

Vă reamintim că fermierii care practică agricultură ecologică nu sunt condiționați cu nimic la plata pentru înverzire iar cei care au întreaga exploatație ocupată cu culturi permanente (vii, livezi) beneficiază implicit de plata  pentru înverzire. Cei care au sub 10 hectare nu au obligații privind diversificarea culturilor iar cei care au sub 15 hectare nu au obligații privind  respectarea ZIE. Dar restul agricultorilor trebuie să respecte trei practici agricole. Este vorba de la diversificarea culturilor, menținerea suprafețelor de pajiști permanente și protejarea zonelor de interes ecologic (ZIE).

În Campania APIA 2016, cuantumul aferent plății pe înverzire (practici agricole benefice pentru climă și mediu/greening) a fost de 57,3714 euro/ha adică 255,515 lei/ha!

Citiți aici totul despre plata pentru Înverzire:

Înverzirea, plata ce i-a încurcat pe fermieri! Cine se încadrează pentru a încasa banii de la APIA?


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


3 comentarii

  1. Articol “Fermieri care cer subventie pe inverzire”.Nu cer fermieri subventie pe inverzire SUNT OBLIGATI sa cultive diverse amestecuri de rapita+triticale,mazare etc…Se face aratura la 35 de grade C se rup discuri,semanatori afecteaza cultura din primavara pentru ce? Pentru 50 si ceva de euro si pentru mediu…Care mediu? Paduri taiate si sute de topitori clandestine de aluminiu si fonta…

  2. daca si fermierii rad de aceste schimbari si zic ca nu sunt restrictive e clar. agricultura trebuie condusa de specialisti nu de circari. toti parvenitii se ocupa de agricultura de aia agricultura e plina de evaziune si fraude cu fonduri europene

Scrie un comentariu