Ştiri agricole

PLATA RENTEI VIAGERE după DECESULUI BENEFICIARULUI. Ce documente TREBUIE SĂ DEPUNĂ MOȘTENITORII!

Important pentru fermierii care beneficiază de plata pentru renta viageră. Ministerul Agriculturii a postat pe site-ul propriu, printr-un ordin de ministru, care sunt procedurile pe care trebuie să le urmeze moștenitorii care vor încasa renta vigeră în cazul decesului beneficiarului! 

În textul citat se precizează că renta agricolă este personală şi netransmisibilă şi se poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul său cu procură specială autentificată ori de către moştenitorul rentierului (în cazul decesului acestuia).

După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa renta datorată până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului, depuse până la data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează.

Atenție! În cazul în care există mai mulţi moştenitori, persoana care se prezintă cu documentele la centrele județene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură trebuie să prezinte o împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului.

Documentele care atestă moştenirea depuse după data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, nu se mai iau în considerare.

Important! Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie, însă acestea nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua şi după acest termen până la 3 ani de la data limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moştenitorii acestora.

Dreptul de plată înregistrat şi neplătit existent în evidenţele contabile ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se supune termenului de prescripţie conform prevederilor legale în vigoare.

Vă reamintim că renta viageră agricolă se acordă persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol iar obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolă situate în extravilan.  Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul.

În cazul arendării, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. În situația în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anulurmător doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


2 comentarii

  1. Desi sunt mostenitor legal, nu am primit renta viagera a decedatului pentru ca posesorul rentei, paralizat brusc complet datorita unei tumori cerebrale maligne, nu a putut sa spuna unde este carnetul de rentier. Desi s-au gasit toate datele decedatului in aplicatia de la APIA, mi s-a raspuns ca nu se poate face nimic. O hotie, asa cum se spune si in celalalt comentariu

Scrie un comentariu