Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

PLATA PE ÎNVERZIRE: Ce trebuie să știți despre ÎNFIINȚAREA COVORULUI VERDE pentru ZONA DE INTERES ECOLOGIC (ZIE)

Termen-limită 1 octombrie pentru o condiție obligatorie privind plata subvențiilor către fermieri! 57,37 euro/ha au obținut producătorii agricoli în Campania 2016 pentru schema privind Practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, cunoscută  și ca schema de ”Înverzire” sau ”Greening”. Deși implementarea acestei scheme, care se plătește din bani europeni, mai exact din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) a fost mai greoaie la început, acum agricultorii au înțeles importanța acesteia. Agrointeligența -www.agrointel.ro vă ce spune ce presupune înființarea ”covorului verde”, condiție obligatorie pentru plata pe înverzire! 

Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă trebuie să aplice  în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă şi mediu: diversificarea culturilor; menţinerea pajiştilor permanente existente și prezenţa unei zone de interes ecologic (ZIE)  pe suprafaţa agricolă.  Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, se acordă fermierilor care aplică practicile prevăzute mai sus, în funcţie de specificul exploataţiei şi/sau structura culturilor.

Prezenţa unei zone de interes ecologic (ZIE) pe suprafața agricolă – se aplică exploatațiilor care dețin peste 15 ha teren arabil iar fermierii trebuie să se asigure de faptul că cel puţin 5% din terenul arabil al exploatației este acoperit cu una sau mai multe dintre zonele de interes ecologic cerute de APIA.

1 octombrie este ultima zi în care fermierii români mai pot înființa (însămânța – n.r) culturile pentru strat vegetal sau cele fixatoare de azot, ambele componente obligatorii pentru zonele de interes ecologic (ZIE). Atenție însă! Puteți alege una dintre cele două variante de culturi și nu trebuie să le înființați pe amândouă! 

De reținut că fermierii sunt obligați să păstreze aceste culturi minim 8 săptămâni iar termenul limită de încorporare a acestora în sol este 31 martie.

Acestea trebuie să ocupe 5% din suprafața totală iar dacă alegeți culturile fixatoare de azot puteți alege plantele de mai jos:

Lista culturilor fixatoare de azot

Nr.crt. Denumirea Cod cultură Denumirea ştiinţifică
1 Mazăre 151, 1517 Pisum sativum  L
2 Fasole 152,1527 Phaseolus vulgaris L.
3 Soia 203, 2037, 127,128,129,130

Glycine max L.
4 Lintea 153 Lens culinaris
5 Lupinul 155, 9559 Lupinus
perennis
6 Năutul 157 Cicer
arietinum
7 Bobul 154 Vicia faba
8 Fasoliţa 156 Vigna spp.
9 Trifoi 973, 9553, 9554 Trifolium spp.
10 Lucernă 974, 9556 Medicago sativa
11 Sparcetă 975 Onobrychis viciifolia

În privința celei de-a doua variantă de culturi și anume zonele cu strat vegetal, acestea sunt suprafeţele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9 din OMADR nr.234/2016, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie, când cultura trebuie întoarsă și încorporată în sol. Proporţia dintre cele două specii din cadrul unui amestec de culturi se stabileşte de fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânţare a culturilor secundare este 1 august – 1 octombrie. 

LISTA
amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal
 

 

Nr. crt. Denumirea populară Denumirea ştiinţifică
1 Muştar + ovăz Sinapis alba + Avena sativa
2 Muştar + phacelia Sinapis alba + Phacelia Tanacetifolia
3 Muştar + rapiţă Sinapis alba + Brassica carinata/Brassica napus
4 Latir + măzăriche de toamnă Lathyrus sativus + Vicia pannonicaCrantz/Viciavillosa Roth
5 Latir + ovăz Lathyrus sativus + Avena sativa
6 Mazăre + ovăz Pisum sativum + Avena sativa
7 Măzăriche de toamnă + ovăz Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Avena sativa
8 Măzăriche de toamnă + secară Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Secale cereale
9 Măzăriche de toamnă + triticale Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Triticosecale
10 Lupin + trifoi Lupinus + Trifolium
11 Rapiţă + triticale Brassica carinata/Brassica napus + Triticosecale
12 Rapiţă + secară Brassica carinata/Brassica napus + Secale cereale

Pentru efectuarea plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa mai sus menționată.

Fermierul are obligaţia să notifice APIA asupra modificărilor până la data de 15 octombrie 2017.

De reținut! Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului şi nici culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 10 „Agromediu şi climă” din PNDR 2014 – 2020 şi/sau pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 214 „Plăţi de agro-mediu” din PNDR 2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha.

Mai mult, a nu se confunda înființarea culturilor verzi pentru Pachetul 4 Agromediu cu înființarea covorului vegetal, care se ia în calcul pentru plata de înverzire, și unde termenul-limită este 1 octombrie.

Atenție! Desfiinţarea culturilor secundare se realizează prin distrugere mecanică până la data limită de 31 martie. În cazul în care condiţiile meteorologice nu permit desfiinţarea culturii până la data limită menţionată, aceasta se poate face până la data de 30 aprilie, cu condiţia notificării prealabile a Centrului local/Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Cine beneficiază implicit de plata pentru Înverzire

Potrivit datelor APIA, există și fermieri care primesc implicit banii pentru schema de Înverzire. Aceștia sunt:

-Fermieri incluși în schema de plată pentru micii fermieri sunt scutiți de utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu;

-Fermierii care au suprafața totală a exploatației acoperită cu culturi permanente;

-Fermierii care practică sistemul de agricultura ecologică și dețin document justificativ emis de un organism de certificare și inspecție aprobat de MADR conform art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

-Fermierii ale căror exploatații se află integral sau parțial în zone care fac obiectul Directiva habitate 92/43/CE, Directiva apă 2000/60/CE, Directiva conservare păsări sălbatice 2009/147/CE  şi aplică practicile agricole benefice pentru climă şi mediu compatibile cu obiectivele acestor directive. 

Ce verifică inspectorii APIA la fermierii care trebuie să înființeze zonele cu substrat vegetal

Inspectorii APIA efectuează măsurătorile cu aparatul GPS, respectând principiul măsurătorilor clasice la fața locului. În acest sens controlul se va desfășura asemănător cu cel pentru Pachetul 4 de agromediu. La prima vizită se măsoară suprafețele însămânțate cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr.9 (în funcție de cum au fost declarate), se verifică dacă a fost respectată perioada de însămânțare (1 august – 1 octombrie).

Potrivit articolul 86, alin . (6) din Ordinul MADR nr. 619/2015 definește zonele cu strat vegetal astfel: ”sunt suprafeţele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni”. 

La a doua vizită a inspectorilor APIA se verifică acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni. Această este efectuată după data de 15 octombrie, termenul limită până când fermierul poate notifica APIA de schimbarea parcelelor semănate cu culturi secundare.

Suprafețele acoperite cu strat vegetal (culturi secundare) sunt luate în cosiderare și pentru verificarea respectării cerințelor specifice GAEC-ului 4.

Vă reamintim că plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu este achitată fermierilor care au dreptul la SAPS, aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu:diversificarea culturilor; menţinerea pajiștilor permanente existente și prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă (ZIE.)

Citiți și:

 Înverzirea, plata ce i-a încurcat pe fermieri! Cine se încadrează pentru a încasa cei 59,1277 de euro/ha?

SCHEMA DE ÎNVERZIRE: MODIFICĂRILE pe care TREBUIE SĂ LE RESPECTE TOȚI FERMIERII!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu