Ştiri agricole

DEPUNEȚI URGENT aceste DOCUMENTE LA APIA pentru A NU PIERDE SUBVENȚIA!

Termene-limită pentru fermierii care au depus cererea unică pe anul 2017! Producătorii agricoli care au bifat schema de sprijin cuplat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) trebuie să prezinte în luna octombrie o serie de documente justificative pentru unele culturi, în completarea cererii unice depuse pentru campania 2017! 

Termenele limită de depunere a documentelor justificative sunt stabilite în conformitate cu Ordinul MADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Iată ce termene trebuie să rețineți și să respectați astfel încât să nu riscați pierderea subvenției:

Sprijinul cuplat pentru cultura de hamei – conform art.49, lit.b) şi c) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare – cumpărare pentru producţia de hamei la Direcția Agricolă Județeană, respectiv a municipiului Bucureşti. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea unică de plată.

De asemenea aceştia trebuie să facă dovada producţiei minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de constatare încheiat între DAJ şi fermier, care se depune la APIA, până la data de 1 decembrie a anului de cerere.  De asemenea, în conformitate cu Ordinul MADR nr.273/03.08.2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, art.49, lit.d) în situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, acesta face dovada procesării producţiei minime prevăzute la lit.c), prin documente contabile interne, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere;

Sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr – conform art.50 lit.a), b.) şi c.) fermierii activi trebuie să deţină contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusă la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs, fac dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent, iar pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002. Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate sau adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent;

Sprijinul cuplat pentru cultura de cartof timpuriu pentru industrializare – conform art.59 alin (1) lit.c) fermierii trebuie să facă dovada comercializării producţiei pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care se depun la APIA până la data de 30 octombrie a anului de cerere.  În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânţă, cu menţiunea «Necesar propriu». Documentele se prezintă la APIA până la data de 1 august a anului de cerere.

Vă reamintim că în România se acordă sprijin cuplat în sectorul vegetal fermierilor activi care cultivă soia, lucernă, mazăre boabe pentru industrializare, fasole boabe pentru industrializare, cânepă pentru ulei şi fibre, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate pentru industrializare cultivate în câmp; castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp; legume cultivate în sere – tomate, castraveţi, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare; legume cultivate în solare – tomate, castraveţi, ardei, varză şi vinete pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare.

De asemenea, se plăteşte sprijin cuplat pentru prune pentru industrializare; mere pentru industrializare, cireşe şi vişine pentru industrializare; caise şi zarzăre pentru industrializare; cartof timpuriu pentru industrializare.

Sprijinul cuplat este condiţionat de producţie, dar şi de anumite documente pe care fermierul trebuie să le prezinte la APIA adică filele din carnetul de comercializare, contractul încheiat cu o fabrică procesatoare şi factura fiscală, dar și documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau buletinul de analiză oficială.

În plus,  fermierii trebuie să facă și dovada comercializării unor cantități minine stabilite de către APIA pentru fiecare cultură. Pentru a beneficia de schema de sprijin cuplat, fermierii vor putea depune cereri de plată în cadrul campaniei care va debuta anul viitor.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu