Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

SUBVENȚIA PE PĂȘUNE – ÎN PERICOL! Ce trebuie să facă fermierii ca să NU PIARDĂ BANII!

Fermierii, la un pas să piardă subvențiile pentru pășune o sumă uriașă care le intră an de an în conturi crescătorilor de animale. După cum se știe din anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. În caz contrar la agenția de plăți nu mai este acceptată cererea unică ce prevede banii pentru utilizatorii de pășuni, fie că suprafețele sunt concesionate de la Primării sau se află în proprietatea fermierului.

Prin OUG 34 şi HG 164/2013 şi prin Legea 86/2014 s-au prevăzut termene fixe pentru întocmirea amenajamentelor pastorale. Astfel, primul termen fixat a fost sfârşitul anului 2014, după care acesta a fost amânat pentru finalul următorilor ani 2015, 2016 şi 2017. Odată cu apariţia Legii 44/Ianuarie 2018, lucrurile au început să se miște.

Au apărut noi prevederi legislative care obligă şi responsabilizează pe toţi factorii implicaţi în rezolvarea acestei importante probleme pentru autorităţile locale şi pentru fermieri. La art.10, al. 1 s-a modificat şi are următorul cuprins: “În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral”.

Procedura înaintează cu pași greoi

Spre exemplu, la nivelul judeţului Sibiu, din 64 de Unități Administrativ Teritoriale (UAT-uri), la data de 18 aprilie 2018 erau înregistrate doar 28 de amenajamente pastorale (44,2%). “Avem 36 de proiecte în curs de elaborare. Suprafaţa aferentă acestor amenajamente pastorale este de 14.755,54/ha. Până la sfârşitul anului 2018 suntem siguri că vom finaliza aceste proiecte. Este o mobilizare generală în acest sens”, a spus Ilie Brad, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Sibiu, potrivit www.tribuna.ro.

Atenție! Cei care utilizează astfel de terenuri trebuie să se adreseze primăriilor pe raza cărora sunt amplasate pășunile și fânețele pentru a se informa în ce stadiu se află proiectul de întocmire a amenajamentelor pastorale. Această inițiativă este importantă pentru că după anul 2019 sunt șanse minime ca parlamentarii români sau Guvernul să mai poată obține o prelungire a termenului pentru amenajamentele pastorale. Până în prezent nu a fost transmisă o situație certă a suprafețelor pentru care s-a realizat amenajamentul pastoral.

Ce sunt amenajamentele pastorale

Amenajamentele pastorale reprezintă o schiță completa referitoare la îngrijirea pajiștilor permanente prin intermediul cărora fermierii obțin subvenții. Producătorii agricoli încheie contracte de închiriere a pajiștilor permanente în baza cărora pot solicita subvenții, iar la rândul lor, trebuie să îngrijească aceste pajiști.

Iată ce sume pot pierde fermierii

Subvențiile pe pășune achitate de APIA pentru Campania 2017 au fost următoarele:

Dacă nu încheie angajamente pe agromediu, plățile pe care le primesc deținătorii de pășuni comunale sunt:

– Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) în cuantum de 97,2452 euro/ha;

– Plata redistributivă:• primul interval: 1 – 5 ha inclusiv în cuantum de 5,00 euro/ha, • al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha inclusiv în cuantum de 48,3251 euro/ha;

– Schema privind practicile benefice pentru mediu și climă cunoscută de fermieri ca ”Înverzire” în cuantum de 57,1745 de euro/ha. De menționat că pentru primele 10 ha înverzirea se plătește implicit fără impunerea vreunei reguli.

În plus, fermierii pot să primească schema pentru Tineri Fermieri dacă au vârsta până în 40 de ani. Cuantumul acesteia este de 24,3113 euro/ha.

Așadar, făcând un calcul suma primită pe un hectar de pășune în 2017 este de 159,4197 de euro pe hectar! SAPS 97,2452 euro/ha + plata redistributivă 5,00 euro/ha (pentru primele 5 hectare) + Înverzirea 57,1745 de euro/ha = 159,4197 de euro pe hectar! 

Dacă deținătorul de pășune se încadrează și la schema de Tânăr Fermier se adaugă 24,3113 euro/ha iar suma finală devine 183,731 de euro/ha.

Cum se calculează subvenția APIA pentru pășuni

Dacă luăm în calcul schema redistributivă cu plata până la 30 ha inclusiv în cuantum de 48,3251 euro/ha atunci suma crește astfel : SAPS 97,2452 euro/ha + plata redistributivă 30 ha inclusiv în cuantum de 48,3251 euro/ha + Înverzirea 57,1745 de euro/ha = 202,7448 de euro pe hectar! Atenție! Această sumă se plătește pe hectar doar pentru beneficiarii care dețin minim 5 hectare și maxim 30 de hectare.

Dacă deținătorul de pășune se încadrează și la schema de Tânăr Fermier se adaugă 24,3113 euro/ha iar suma finală devine 227,0561 euro/ha. 

În cazul în care se încheie angajamentele pe agromediu sumele de 143, 8669 de euro pe hectar respectiv 189,9458 de euro pe hectar pot fi completate dacă sunt încheiate angajamente pe cinci ani. Este vorba de Măsura 10 (M10) agromediu unde pot fi accesate pachete precum: 

Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală –142 euro/ha/an

Pachetul 2 -practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1) Varianta 2.1-lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe (variantă nouă) –100 euro/ha/an Varianta 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe(varianta nouă)–21 euro/ha/an.

Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

– varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;

– varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an

Din calculul final rezultă că subvenția anuală pe un hectar de pășune poate ajunge, în ce mai fericit caz, și la 637,0561 de euro.

Reamintim că plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,5390 lei pentru un euro.

Sumele acordate în cadrul plăţilor directe pot fi cumulate cu plăţile măsurilor aprobate prin PNDR, în condiţiile în care fermierul solicită plată pentru acestea. Concesionare pășunilor se face prin licitație organizată de primăria în posesia căreia se află iar subvențiile sunt încasate de cel/cei care iau spre închiriere suprafața respectivă! 


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu