Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

CALENDARUL CONTROALELOR pentru SUBVENȚII: Când ajung inspectorii APIA ÎN FERMELE DIN EȘANTION!

Inspectorii APIA, în control la fermele care au sunt incluse în eșantionul pentru Campania 2018. Producătorii agricoli au și în acest an o serie de obligații dar și drepturi pe care le pot folosi în timpul sau după efectuarea ”vizitei” funcționarilor de la agenția de plăți.

Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune tot ce trebuie să știți despre controalele clasice din acest an:

Scopul verificărilor la fața locului este acela de a controla condițiile în care se acordă ajutorul în conformitate cu art. 37 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește sistemul integrat de administrare măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea. Pe scurt, aceasta înseamnă verificarea fiecărei parcele declarate: eligibilitate, localizare, suprafață și aspecte privind utilizarea/acoperirea terenului.

Obligațiile fermierilor selectați la control sunt următoarele:

– să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei;
– să prezinte inspectorilor informaţii şi documente legate de obiectul controlului;
– să delimiteze parcelele, la faţa locului, dacă pe parcelele învecinate a fost înfiinţată aceeaşi cultură.

Controlul se poate face şi în lipsa fermierului dacă, scopul pentru care a fost selectat fermierul la control, nu impune acest lucru. Este necesară prezenţa fermierului atunci când acesta a fost selectat cu scop control agromediu şi de asemenea pentru controlul cerințelor de ecocondiționalitate.

În cazul în care fermierul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin devine neeligibilă.

Perioada optimă de realizare a controlului. Calendarul controale pe teren

Verificarea culturilor, acolo unde este necesar, trebuie să fie efectuate în perioada corespunzătoare înainte, sau (cel mai târziu) imediat după recoltare pentru a fi eficiente.

Verificarea poate fi efectuată și după recoltare, în anumite condiții chiar după ce s-a arat, pe baza rezidurilor culturii (miriști și alte resturi vegetale ale culturii) cu condiția ca acestea să constitue dovezi vizibile ale culturii. Pentru M214, M10, M11 – Verificarea cerinţelor specifice se realizează în funcţie de termenele stabilite prin fişa măsurii din PNDR 2014-2020 pe fiecare pachet în parte, descrise în Ghidul privind procedura de control clasic pe teren, Pentru fermierii la care au fost executate vizite rapide pe teren, se va continua controlul de
eligibilitate a suprafeţei şi a celorlalte cerinţe şi norme, după caz, conform planificării controalelor.

Conform art.71(6) din REG 809/2014, verificarea normelor de ecoconditionalitate se poate realiza pe tot parcursul anului de cerere, începând cu 1 ianuarie până la 31 decembrie. În ceea ce priveşte controlul pe teren a cerinţei privind acoperirea minimă a solului pe timpul iernii (GAEC4), conform Ghidului privind procedura de control clasic pe teren – Acoperirea cu vegetaţie sau resturi vegetale pe timpul iernii se verifică în perioada noiembrie – decembrie pe toate parcelele de teren arabil ale fermei, până la realizarea procentului de 20%, inclusiv pe parcelele cu suprafaţa mai mică de 0,3 ha, si pe parcelele nesolicitate la plată.

Iată calendarul după care se ghidează APIA pentru controalele în teren:

Controlul pe teren se execută în anul de depunere a cererii unice de plată în perioada 1 iulie- 1 octombrie iar înregistrarea rezultatelor se va efectua în raportul de vară.

Excepţie de la această perioadă fac verificarea cerinţei GAEC4 (acoperirea minimă a solului), rezultatul controlului fiind înregistrat în raportul de iarnă şi a cerinţei specifice de încorporare a pachetului 4, a pachetului 7 din măsurile de dezvoltare rurală. Măsura 214/M10, a culturilor secundare – ZIE, care presupune şi un control în primăvară cu înregistrarea rezultatelor în raportul de primăvară.

Eșantionul de control pentru 2018 include 75.000 de fermieri ce vor fi controlați la nivel național, atât clasic cât și prin teledetecție, potrivit informațiilor primite de Agrointeligența – www.agrointel.ro de la specialiști din cadrul APIA. Dintre aceștia, 21.000 de exploatații agricole vor fi verificate clasic – în teren și restul prin teledetecție.

Directorul general al APIA, Adrian Pintea, a anunțat recent că minim 5% dintre fermierii care au cerut subvenții trebuie să fie verificați anual. La acest procent, în eșantionul de control se adaugă și ”ratele de eroare” din anul anterior.

Sursa: APIA


Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!