Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

ANUNȚUL APIA despre O SUBVENȚIE FOARTE IMPORTANTĂ!

Foto: beheader69.wordpress.com

Important pentru fermierii care au ”restanțe” la plata efectuată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru renta viageră. Producătorii agricoli care nu au primit banii pentru anii trecuți trebuie să ia o serie de măsuri prin care să se asigure că întârzierea acestei plăți nu este din cauza lor.

APIA precizează că fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În cazul mai multor rentieri, plata aferentă campaniilor trecute a fost iniţiată în totalitate.

În cazul unor rentieri, Compania Națională Poşta Română, care a emis mandatul poştal şi a efectuat plata la adresa de corespondenţă, din sistemul de gestionare a rentierilor agricoli a returnat în contul de subvenţii al APIA banii dacă a expirat termenul de păstrare. Deci este foarte important să vă asigurați că datele transmise la APIA sunt corecte dar și să verificați periodic cutia poștală sau contul bancar dacă ați optat pentru această modalitate de plată. În cazul contului trebuie să vă asigurați că acesta nu este expirat, invalid sau greșit aceste detalii aparținându-vă în totalitate.

În astfel de cazuri plata sumei returnate va fi reiniţiată în contul bancar al beneficiarei, imediat ce contul de subvenţii al APIA va fi alimentat de către Ministerul de Finanţe cu sumele solicitate pentru această destinaţie. Este important de precizat că în astfel de cazuri agenția de plăți nu emite penalizări iar banii nu sunt pierduți, dar îi veți încasa cu întârziere.

Reamintim că în ceea ce privește anul 2018, până  pe 31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol, cu următoarele documente, în original :
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Sursă selectivă: www.libertatea.ro


Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!