Creșterea animalelorŞtiri agricole

ÎN VIGOARE: NOU SPRIJIN pentru FERMIERII ROMÂNI! Cererile se depun la DIRECȚIILE AGRICOLE!

Foto: www.opiniatimisoarei.ro

Ajutor de stat pentru fermierii români! O lege extrem de importantă a trecut de aprobarea șefului statului și urmează să intre în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Este vorba despre legea privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, un proiect ce a fost respins inițial de Klaus Iohannis și trimis la Curtea Constituțională pe motiv de neconstituțională.

Potrivit legii, schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii suinelor ar urma să ajungă la fermierii care desfăşoară activităţi de reproducţie sau creştere ori îngrăşare a suinelor, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie noi sau în ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare, pentru investiţii în locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare la data intrării în vigoare a prezentei legi precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.

Scopul legii îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de reproducţie sau de creştere ori de îngrăşare a suinelor.

Beneficiarii ajutorului sunt:

-persoanele juridice şi/sau persoanelor fizice autorizate, şi/sau întreprinderilor familiale, şi/sau întreprinderilor individuale, care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar veterinar, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi care desfăşoară activităţi de reproducţie sau reproducţie, creştere şi îngrăşare ori numai îngrăşare;
-persoanele juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care desfăşoară activităţi de reproducţie sau reproducţie, creştere şi îngrăşare şi deţin exploataţii de reproducţie aflate în conservare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Banii se acordă pentru investiţii în ferme de reproducţie rasă pură şi/sau bunici şi în ferme de reproducţie hibrizi părinţi.

Atenție! Beneficiarii Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis şi nu pot accesa sprijin prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege.

Categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie sunt următoarele:
a) ferme de reproducţie cu capacitate de minimum 400 locuri care îşi pot mări capacitatea de cazare până la 1.500 locuri;
b) ferme de reproducţie cu capacitate de cazare de minimum 1.200 locuri până la maxim 3.000 locuri; dimensiunea acestor ferme se va calcula în funcţie de numărul de locuri de cazare pentru porc gras deţinute în momentul depunerii cererii pentru înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor obţinute în baza prevederilor prezentei legi, sunt:

a) construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare funcţionării investiţiei;
b) achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor;
c) costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii, precum şi alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) şi b);

Spaţiile necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi spaţiile auxiliare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în funcţie de categoriile de ferme.

Când se depun cererile

Potrivit legii, cererile se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele, respectiv capacităţile de reproducţie,  însoţită de următoarele documente:

a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
c) copie de pe actul constitutiv;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
f) plan cadastral;
g) schiţă validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare porc gras;
h) pentru exploataţiile cu activitate de reproducţie, copie de pe avizul/înregistrarea/autorizaţia sanitară veterinară;
i) pentru exploataţiile în conservare documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului.

Puteți citi în întregime conținutul legii aiciLege ajutor crescători de porci


Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!