Creșterea animalelorŞtiri agricole

Procedura de despăgubire la Pesta Porcină Africană: Unde se depun cererile și cum se calculează sumele

Cum se obțin despăgubirile pentru pesta porcină africană: ce pași trebuie să urmeze crescătorii de porci pentru a-și primi banii pe porcii sacrificați de medicii veterinari. Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost publicat un proiect de Ordonanță de Urgență care stipulează nivelul despăgubirilor, unde se depun cererile, precum și termenul pentru primirea banilor de către crescătorii persoane fizice.

”Ajutorul de stat reprezintă o măsură compensatorie acordată crescătorilor de porcine, persoane fizice ale căror animale au fost sacrificate la greutăți aflate sub greutatea standard de valorificare de 100 kg, care cresc porcine pentru consum familial, sezonier, tradițional în perioada sărbătorilor de Crăciun dar și pentru valorificarea pe piața liberă, în aceeași perioadă și obținerea unor minime venituri care să le permită reluarea producției agricole pentru anul următor”, se arată în proiectul de Ordonanță de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de pesta porcină africană în gospodăriile populației.

Pentru a obține despăgubirile cuvenite, poprietarii gospodăriilor afectate de pesta porcină se vor adresa Direcțiilor Agricole județene, unde vor depune documentația eliberată de DSVSA, iar despăgubirea se va calcula în funcție de greutatea standard de 110 kg.

Într-o primă fază, gospodarii primesc de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județeană – în județul de domiciliu – un proces-verbal de ucidere a porcilor infestați și o fișă de evaluare.

Ulterior, potrivit proiectului normativ, beneficiarii depun la Direcțiile pentru Agricultură județene (respectiv, după caz, a municipiului București) o cerere de plată a ajutorului de stat, însoțită de următoarele documente justificative:
a) copie de pe procesul verbal de ucidere, obținută de la DSVSA județeană;
b) copie de pe fișa de evaluare, obținută de la DSVSA județeană;
c) copie de pe cartea de identitate;
d) dovadă cont bancar.

Cererile de plată se depun lunar, începând cu luna octombrie a anului 2018, dar nu mai devreme de primirea Deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat. Ultima lună de depunere a cererilor de plată este luna octombrie a anului 2020. Plata ajutorului se realizează în termen de 30 de zile pentru cererile de plată depuse în luna anterioară. Prin excepție, plata ajutorului pentru cererile de plată depuse în luna decembrie, se realizează până în data de 10 martie, inclusiv.

Beneficiari ajutorului de stat sunt „crescătorii de porci – persoane fizice – ale căror animale nu au ajuns la greutatea standard de abatorizare, respectiv 110 kg, și care beneficiază de sprijin în baza Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2018”.

Valoarea ajutorului de stat se stabilește în baza fișei de evaluare întocmită de Comisia de Evaluare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.1214/2009, respectiv „ca diferență între valoarea unui porc la greutatea standard de abatorizare, 110 kg, și valoarea din fișa de evaluare pentru animalele ucise sub greutatea standard de abatorizare”. Valoarea unui porc la greutatea standard de abatorizare „se calculează prin înmulțirea greutății de 110 kg cu prețul/unitatea de măsură stabilit de Comisia de Evaluare pentru județul respectiv pentru un porc de 110 kg”.

Concret, pentru un porc de 110 kilograme sacrificat, valoarea de despăgubire va fi de 110 înmulțit cu prețul din grila județeană, iar pentru un porc mai mic se înmulțesc kilogramele acestuia cu prețul din grila județeană, restul până la pragul de 110 fiind ajutor de stat. Altfel spus, pentru un porc de 80 de kilograme despăgubirea se plătește în baza HG 1214/2018, iar restul banilor până la greutatea standard de 110 kg se obțin – ca ajutor de stat – urmând procedurile descrise mai sus.

Valoarea maximă totală a schemei pentru întreaga perioadă de aplicare este echivalentul în lei a 80 de milioane de euro.

„Plăţile se efectuează în lei, la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie a anului precedent anului în care se efectuează plățile”, mai prevede viitorul normativ. Pentru 2018, cursul din 30 septembrie 2017 a fost de 4,5993 lei/euro.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu