Creșterea animalelorŞtiri agricole

Pășuni în chirie sau concesiune numai pentru crescătorii de animale din localitate

Legea Zootehniei, poate cel mai așteptat act normativ din agricultură în 2018, a fost aprobată ieri, miercuri, 19 decembrie, la votul final din Camera Deputaților. Forul decizional ”a trecut” proiectul de lege cu un număr de 189 de voturi pentru, 7 voturi contra și 4 abțineri exprimate.

Noua Lege a Zootehniei vine cu reglementări clare privind modul în care se poate face atribuirea, concesionarea sau închirierea pășunilor. Aceste suprafețe vor putea fi date în exploatare exclusiv fermierilor sau formelor juridice care fac dovada încărcăturii cu animale, dar și că au domiciliul, sediul sau punctul de lucru în respectiva localitate sau județ.

Iată care sunt amendamentele propuse și adoptate de deputații Comisiei pentru agricultură și care au primit apoi votul la forma finală a legii adoptate ieri:

Prin derogare de la prevederile art. 21 (1) – 21 (6) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Domeniilor Statului încheie contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, a terenurilor cu destinaţie agricolă, libere de contract, prin atribuire directă, în condiţiile legii, cu crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu dispun de terenuri cu destinație agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum şi cu crescătorii de păsări.

Consiliile judeţene şi unităţile administrativ-teritoriale, care deţin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract, încheie contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, prin atribuire directă, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu crescătorii de animale prevăzuţi la alin.(1) – paragraful de mai sus.

Procedurile de concesionare/închiriere/arendare pentru crescătorii de animale se aplică cu prioritate în prima sesiune, iar suprafeţele destinate crescătorilor de animale sunt stabilite de concedent/locator înainte de concesionare/închiriere/arendare; în situaţia existenței mai multor cereri de concesionare/închiriere/arendare pe aceeași unitate de suprafață se aplică obligatoriu procedura concurenţială.

În vederea concesionarii/închirierii/arendării, după caz, crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, trebuie să asigure încărcătura optimă de minimum 0,3 UVM/ha şi să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă vechime în creșterea animalelor de cel puțin 5 ani dovedită cu înscrierea animalelor în Registrul național al exploatațiilor și Registrul agricol al unității administrativ-teritoriale unde se află terenurile cu destinație agricolă, cu excepția tinerilor fermieri crescători de animale;
b) să aibă sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit cu acte de proprietate/înscrisuri de la Registrul Comerţului sau documente de identitate pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie agricolă.

În situația în care crescătorii de animale din situația de mai sus nu asigură încărcătura optimă de minimum 0,3 UVM/ha, concesionarea/închirierea/ arendarea, după caz, se va încheia cu crescătorii de animale cu sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit pe raza județului.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!