Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SUBVENȚII APIA 2019: Reguli noi pentru Sprijinul Cuplat Vegetal

Regulile pentru subvenții, din nou schimbate! Fermierii care cer la Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură banii europeni plătiți anual pentru Sprijinul Cuplat Vegetal (SCV) trebuie să respecte de anul viitor, din Campania 2019, o serie de reguli noi pentru culturile de mazăre și fasole boabe, soia, sămânța de cartof și legumele cultivate în seră.

Iată care sunt principalele modificări, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii.

MAZĂRE ȘI FASOLE BOABE

„a) livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe şi/sau de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44 din 14 aprilie 2017 pentru aprobarea Normei sanitatre veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, și/sau ”.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute mai sus este 1 decembrie a anului de cerere. Atenție! În vechiul regulament termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare era 3 septembrie.

SOIA

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (3) lit.
a adică notele de intrare/recepţie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deţine în fermă și litera e) adică factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Cantitatea minimă de sămânţă necesară la hectar este inclusă în anexa nr. 4, adică 70 kg/ha, este este 31 martie a anului următor anului de cerere.

Iar pentru documentele prevăzute la lit.f), adică factura fiscală pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau factura fiscală de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi; Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea «Necesar propriu» şi «Interzisă comercializarea», sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului din care să reiasă reţinerea pentru necesarul propriu a minimum 1.300 kg/ha sămânţă certificată, termenul final este 30 aprilie a anului următor anului de cerere.” Atenție! În vechiul regulament termenul de depunere la APIA a documentelor era 1 aprilie a anului următor.

În plus, termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (2) este 1 decembrie a anului de cerere. Aceste documente sunt:

a) factura de vânzare a mărfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha comercializată;
b) note de intrare/recepţie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deţine în fermă, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha utilizată în consumul propriu la nivelul fermei;
c) contractul comercial de vanzare/cumparare a marfii, in cazul in care valorificarea productiei minime de 1.300 kg/ha s-a facut in baza acestuia, insotit de documente prevazute la lit. a);
d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime de 1,3 tone/ha prin documente contabile interne.

SĂMÂNȚĂ DE CARTOF

Articolul 48, litera c), punctul iii), care se referă la prezentarea documentelor privind utilizarea seminţei certificate, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânţat care ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânţă, cu menţiunea «Necesar propriu». Acestea se prezintă la APIA până la data limită de depunere a cererilor unice de plată.

Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.
Adică: 1,5 tone/ha pentru calibrul mediu între 25 și 35 mm inclusiv
3,5 tone/ha pentru calibrul mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv
5,5 tone/ha pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv

LEGUME CULTIVATE ÎN SERĂ

La articolul 53, alineatele (6) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(6) Dovada comercializării legumelor cultivate în spații protejate o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol depuse la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Castraveţii destinaţi industrializării se comercializează către unităţi de industrializare înregistrate pentru siguranţa alimentelor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.”

Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea «sămânţă admisă pentru însămânţare», sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea «Necesar propriu» şi «Interzisă comercializarea» sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate şi factura de achiziţie a seminţei, se depune la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor.

În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar şi numărul minim de seminţe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 4.

Adică:

– tomate pentru consum în stare proaspătă: Cantitatea minimă de sămânță 64 grame pe hectar și 200 număr minim de seminţe/gram;
-ardei pentru consum în stare proaspătă: Cantitatea minimă de sămânţă 294 grame pe hectar și 122 număr minim de seminţe/gram;
– castraveţi pentru consum în stare proaspătă: Cantitatea minimă de sămânţă 458 grame pe hectar și 30 număr minim de seminţe/gram;
– varză pentru consum în stare proaspătă: Cantitatea minimă de sămânţă 197 grame pe hectar și 203 număr minim de seminţe/gram;
– castraveţi pentru industrializare: Cantitatea minimă de sămânţă 458 grame pe hectar și 30 număr minim de seminţe/gram.

La articolul 60, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal comercializează producția prin intermediul unui grup/unei organizații de producători, recunoscut(e) de MADR, sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, ca membru sau nemembru al acestor forme asociative, actele doveditoare ale cantității livrate către grup/organizație/cooperativă sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii/facturilor, cu respectarea legislației în vigoare privind valoarea producției comercializate, în cazul grupurilor/organizațiilor de producători.

Solicitanții prevăzuți mai sus  mai prezintă și:
a) copie de pe actul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul grupul/organizația/cooperativa;
b) adeverință prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizației de producători/cooperativei prin care valorifică producția sau adeverință prin care nemembrii fac dovada că producția a fost livrată prin forma asociativă;
c) copia contractului încheiat între grup/organizație/cooperativă și cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat producția prin forma de organizare.”

Reamintim că pentru a beneficia de sprijin cuplat fermierii activi trebuie să îndeplinească condiţiile generale de eligibilitate de acordare a plăţilor prevăzute la art. 8 din OUG nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile prevăzute la art.33 din OMADR nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui tip de sprijin şi să depună documentele specifice prevăzute de legislaţia în vigoare, în funcţie de schema de sprijin cuplat solicitată în cerere.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!