Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Plățile compensatorii de la APIA, schimbări pentru banii în plus la hectar

Subventii APIA fermieri pamant

Reguli noi pentru fermierii care cer bani în plus pe hectar. Sumele achitate de Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură producătorilor agricoli care încheie angajamente pentru plățile compensatorii, vor putea fi accesate de aceștia după noi reguli din 2019.

Astfel, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii, se modifică mai multe articole din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți.

Iată care sunt schimbările aplicabile din Campania 2019:

La articolul 96, alineatul (3), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) Angajamentele se urmăresc: la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 şi 11.2 din cadrul Măsurii 10  – Agro-mediu și climă şi în cazul pachetelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale fiecărei submăsuri din cadrul Măsurii 11 – agricultura ecologică (11.1 şi 11.2);
b) la nivel de suprafaţă totală angajată pentru pachetele 4, 5 şi 11.1 din cadrul Măsurii 10.

Atenție! La articolul 97, alineatul (1) se abrogă. Iată ce prevedea acest articol: ”Pentru angajamentele de agro-mediu semnate în cadrul perioadei anterioare de programare se aplică prevederile art. 44 (1) ale Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006, cu modificările și completările ulterioare, independent de data la care are loc transferul exploatației (în perioada de programare anterioară sau actuală). În aceste condiții, beneficiarii sprijinului pentru agro-mediu, acordat în cadrul perioadei de programare 2007-2013, care transferă terenul aflat sub angajament de agro-mediu, trebuie să ramburseze ajutorul acordat, dacă persoana care preia terenul nu preia și angajamentele”.

La articolul 98, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Angajamentele aferente Măsurii 11 – agricultura ecologică se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. De asemenea, trebuie menținute aceleași suprafețe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul celor 5 ani de angajament. Parcela pe care s-a accesat Măsura 11 trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare, pe toată perioada angajamentului.”

Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins: Angajamentele încheiate pentru Pachetul 4 – Culturi Verzi din cadrul Măsurii 10 sunt condiționate de menținerea valorii suprafeței total angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerințele putând fi, însă schimbate de la un an la altul, atât la depunerea cererii, cât și ulterior. În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligația să notifice APIA în termen de 10 zile de la înființarea culturii, dar nu mai târziu de 30 septembrie. În lipsa acestei notificări, suprafața respectivă este exclusă de la plată. Mutarea pachetului 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe fracțiune de parcelă și nu este condiționată de menținerea suprafeței inițiale a parcelei, ci doar de cea a suprafeței totale angajate.”

Articolul 105 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În situația în care pe parcursul implementării angajamentului M11 beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancțiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea certificatului de conformitate) și a respectării celorlalte condiții specifice menținerii suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe perioada rămasă de angajament.

(2) Beneficiarul nu va putea obține plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, nici pentru pachetul pentru care are angajament, nici pentru pachetul care ar corespunde noii categorii de folosință, pe perioada rămasă (până la finalizarea perioadei de conversie pentru submăsura 11.1, respectiv până la finalizarea perioadei de 5 ani aferentă submăsurii 11.2).

3)Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință astfel:
a)după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.1;
b)după finalizarea perioadei de 5 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.2.

(4)Dacă fermierul dorește să deschidă un alt angajament pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință înaintea finalizării angajamentului inițial, angajamentul inițial se închide anticipat și se recuperează sumele plătite anterior. Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului M11, a schimbat categoria de folosință a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafețe aflate sub angajament pe care înființează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care a semnat angajamentul curent.”

Reamintim că beneficiarii plăților compensatorii sunt:
-fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7 și P9-P11) ale măsurii de agro-mediu și climă ( M.10),
-fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al măsurii de agro-mediu și climă (M.10),
-fermierii activi care utilizează terenuri agricole, în cazul:
o măsurii de agricultură ecologică ( M.11),
o măsurii care vizează zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice ( M.13).

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha) sau pe UVM (pentru pachetul 8 din măsura de agro-mediu și climă, calculat pentru femelele adulte de reproducție de rasă pură), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare:
-pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele măsurii de agro-mediu și climă ( M.10) și cele care vizează menținerea agriculturii ecologice ( sM.11.2),
-pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează conversia la agricultura ecologică ( sM.11.1), cu menținerea certificării suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la semnarea angajamentului,
– anuale pentru continuarea activităților agricole în zonele desemnate cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice ( M.13).

Plățile compensatorii care se acordă beneficiarilor măsurilor de mediu și climă vizează compensarea:
– costurilor suplimentare și pierderilor de venit rezultate în urma aplicării unor măsuri de management extensive pe terenurile agricole, orientate spre atingerea unor obiective de mediu (conservarea biodiversității, protecția apelor și a solului) – M.10;
– costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice – M.11;
– costurilor suplimentare și a pierderilor de venit pe care fermierii le suportă datorită constrângerilor naturale și a celor specifice care se manifestă în zonele cu influență asupra producției agricole – M.13.

Agrointeligența -www.agrointel.ro v-a prezentat lista cuantumurilor complete pentru plățile compensatorii aici: LISTĂ COMPLETĂ CU SUBVENȚII APIA: Schemele și sumele care SE ACHITĂ ACUM CĂTRE FERMIERI!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!