Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

URGENT LA APIA: FERMIERI CHEMAȚI CU DOCUMENTE pentru A NU PIERDE BANII!

Termen urgent pentru prezentarea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Fermierii români trebuie să se prezinte la agenția de plăți până pe 31 ianuarie pentru a prezenta o serie de documente justificative pentru Sprijinul Cuplat Vegetal (SCV) aferent anului de cerere 2018. Este vorba despre acei fermieri care au cerut banii pentru SCV – sfeclă de zahăr și care fără depunerea actelor care vin în completarea cererii nu primesc banii pentru această schemă.

Agrointeligența-www.agrointel.ro vine în sprijinul fermierilor și vă reamintește ce documente este obligatoriu să prezentați la APIA astfel încât să nu pierdeți banii:

-dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent;

-documente privind utilizarea seminţei certificate, in conformitate cu Legea nr. 266/2002 documentul oficial de certificare a lotului de sămânţăsau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “Sămânţă admisă pentru însămânţare”, ori Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene ori într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate sau adeverinta eliberata de fabrica de zahar cu care fermierul a incheiat contractul de producere a sfeclei de zahar. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în Anexa la OMADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.

Pe lângă aceste documente care au mai rămas de prezentat la APIA fermierii au mai avut de respectat următoare condiții:

-să deţină contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2.

O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat.

Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ.

Reamintim că pentru 2017 cuantumul pe hectar pentru SCV sfeclă de zahăr a fost de 764,17 euro.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!