IMPORTANTŞtiri agricoleSubvenţii APIA 2019

CUM LUAȚI SUBVENȚIE ÎN 2019 pentru TERENURILE NECULTIVATE ÎN ANII TRECUȚI!

Subvenție APIA în 2019 pentru terenuri neculitvate în anii trecuți, procedura de reintroducere la plata subvențiilor a suprafețelor care au fost lăsate necultivate mai mult de un an! Producătorii agricoli pot cere banii europeni la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură începând cu Campania 2019 și pentru terenurile pe care nu le-au mai lucrat mai mulți ani la rând așa-zisele ”pârloage”.

Directorul APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a explicat pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO cum pot fermierii să redevină beneficiari de subvenții dacă au renunțat o perioadă la agricultură sau la cultivarea anumitor suprafețe agricole.

Astfel, conform art. 8 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de plăţile directe fermierii trebuie:

a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare (RUI), administrat de APIA. Atenție! Această condiție este obligatorie doar pentru cei care cer banii europeni pentru prima oară. Pentru reintroducerea terenurilor lucrate în trecut fermierul este deja înscris în RUI.
b) să depună cerere unică de plată în termen. Atenție! Și în Campania 2019 fermierii vor depune cererea unică începând cu data de 1 martie, așa cum a anunțat minsitrul agriculturii, Petre Daea. Depunerea documentelor pentru subvenții se face pe bază de programare și invitație primită anterior de la APIA. Termenul limită pentru depunerea cererii este 15 mai.
c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare  suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha;

Suprafaţa pentru care se solicită plăţi directe trebuie să fie la dispoziţia fermierului

Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări și completări ulterioare, documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanţă, sunt:

a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru prevăzut în Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 38/2018 de modificare și completare a Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificarile şi completările ulterioare (Anexa nr. 32 la prezenta procedură operaţională), și
b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ teritoriale, după caz;
c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeței agricole, încheiat între fermier si Agenţia Domeniilor Statului după caz.

”În cazurile în care suprafața ce se dorește a fi solicitată la plată, în aplicația IPA, categoria de folosință a terenului în cauză nu corespunde cu realitatea, se va completa un Formular de raportare a observaţiilor privind blocul fizic,( Anexa 17_b,) care se generează automat și se va completa de către solicitant cu descrierea cauzei solicitării, urmând ca suprafața în cauză să fie verificată în teren de către inspectorii APIA și confirmată sau neconfirmată, după caz”, a arătat șeful APIA Mureș.

Fermierii pot încasa subvenție pe terenurile necultivate o singură campanie

Fermierii  care din anumite motive nu pot cultiva terenul agricol într-un an trebuie să știe că nu rămân chiar fără niciun ban de la agenția de plăți. Conform legislației după care funcționează APIA, TA (teren arabil) sunt „terenuri arabile” înseamnă terenuri cultivate în scopul producţiei agricole sau suprafeţe disponibile pentru producţia agricolă dar lăsate pârloagă, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecţie fixe sau mobil.

Mai exact, terenul necultivat (cod 970 în sistemul APIA) – “pârloagă” înseamnă teren arabil necultivat, lăsat în repaus pentru refacere timp de 6 luni, pe acelaşi amplasament, întreţinut în bune condiţii agricole şi de mediu. Dar, atenție, dacă anul trecut a fost declarat cu o cultură anul următor poate fi declarat necultivat dar numai pentru o singură campania de plată.

De specificat că fermierii nu primesc nimic din schemele ”de bază”, în afară de SAPS, adică plata redistributivă, înverzire, tânăr fermier sau Ajutor Național Tranzitoriu. Fermierii trebuie să rețină că nu trebuie să schimbe categoria de folosință la primăria de unde aparțin ci terenul poate rămâne înscris ca fiind ”arabil”.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!