Creșterea animalelorŞtiri agricole

LOVITURĂ pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Se pregătește la Bruxelles, crescătorii de animale vizați! Un document care se află în curs de adoptare ar putea afecta serios exportul de animale prin introducerea unor reguli extrem de drastice în ceea ce privește transportul acestora. Un proiect de raport susținut de eurodeputatul Jørn Dohrmann arată subliniază chiar că viitoarea reformă PAC ar trebui să mențină și să consolideze treptat legătura dintre plățile din cadrul PAC și existența unor condiții mai bune de viață a animalelor, care să respecte sau să depășească standardele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1/2005;

Documentul amintit subliniază următoarele condiții obligatorii pentru crescătorii de animale care transportă animale vii dar și exportatori:

-Durata deplasărilor animalelor ar trebui să fie redusă în cea mai mare măsură posibilă, în special duratele lungi și foarte lungi; acest lucru se realizează cel mai bine printr-o serie de strategii alternative, cum ar fi existența unor instalații locale de sacrificare viabile din punct de vedere economic, înlocuirea transportului animalelor de reproducție cu utilizarea de material seminal sau embrioni, precum și transportul de carcase și de produse din carne.
-Se recomandă Comisiei să actualizeze normele pe baza celor mai recente cunoștințe științifice și tehnologii;
-Comisia ar trebui să elaboreze o definiție de lucru completă a ceea ce constituie adecvare pentru transport și să ofere cursuri de formare fermierilor, conducătorilor auto și medicilor veterinari, pentru a reduce nivelurile ridicate de încălcare a normelor în materie de adecvare;
-Viitoarea reformă a PAC ar trebui să mențină și să consolideze treptat legătura dintre plățile din cadrul PAC și existența unor condiții mai bune de viață a animalelor, care să respecte sau să depășească standardele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1/2005;
-Se recomandă să fie interzis transportul de animale vii către țări terțe atâta timp cât standardele acestor țări terțe privind transportul animalelor nu sunt aliniate cu cele ale UE.

”Sunt șocante relatările privind perioadele de așteptare foarte lungi și stresante pentru animale la frontiere. Pentru a îmbunătăți această situație, invită statele membre care au frontiere cu țări terțe să deschidă benzi speciale de circulație în cadrul vămilor pentru animalele transportate, astfel încât să se reducă perioadele de așteptare. În plus, statele membre și Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită încălcărilor legislației privind bunăstarea animalelor în timpul deplasărilor maritime către țări terțe”, arată raportorul Jørn Dohrmann.

Ajutorul economic

PAC condiționează plățile acordate fermelor de niveluri minime ale calității vieții animalelor, în timp ce politica de dezvoltare rurală îi încurajează pe fermieri să aplice standarde mai ridicate; și anume, la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 este prevăzută măsura de dezvoltare rurală „plăți pentru bunăstarea animalelor”, care oferă sprijin pentru standarde ridicate de calitate a vieții animalelor ce depășesc standardele obligatorii aplicabile. Cu toate acestea, în raportul său special din 2018, Curtea de Conturi subliniază că această măsură nu a fost utilizată suficient în diferitele state membre. De fapt, zece state membre nu au utilizat-o deloc.

Viitoarea reformă a PAC ar trebui să mențină și să consolideze treptat legătura dintre plățile din cadrul PAC și existența unor condiții mai bune de viață a animalelor, care să respecte sau să depășească standardele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1/2005.

Sancțiuni efective și disuasive

O aplicare mai strictă și armonizată, cu sancțiuni efective și disuasive, este esențială pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor în timpul transportului. Din păcate, în ceea ce privește sistemul de sancțiuni, se pare că Comisia a ignorat Rezoluția Parlamentului din 12 decembrie 2012. Comisia a ignorat și solicitarea de a verifica dacă regulamentul prezintă incompatibilități cu cerințele legale din fiecare stat membru.
Pentru o mai bună aplicare a regulamentului, infracțiunile repetate ar trebui să atragă după sine urmărirea penală, sancțiuni, inclusiv confiscarea vehiculelor, precum și recalificarea obligatorie a celor responsabili pentru bunăstarea și transportul animalelor.

Se reamintește faptul că regulamentul conferă statelor membre competențe avansate în materie de asigurare a respectării legislației, inclusiv competența de a impune transportatorilor să introducă sisteme pentru a preveni repetarea încălcărilor și cea de a suspenda sau retrage autorizația transportatorului.

Raportorul își exprimă preocuparea în legătură cu numărul extrem de mare de rapoarte privind utilizarea unor vehicule necorespunzătoare în transportul rutier și naval de animale vii. În ceea ce privește mai ales comerțul cu țările terțe, animalele suferă într-o măsură și mai mare, deoarece deplasările sunt foarte lungi și includ opriri de lungă durată la frontieră pentru verificarea documentelor, a vehiculelor și a animalelor; Condițiile precare ce caracterizează transportul maritim constituie un alt motiv de îngrijorare. Statele membre ar trebui să fie mai riguroase cu privire la procedurile de certificare și de aprobare a navelor și să îmbunătățească controalele efectuate înaintea încărcării animalelor pentru a stabili dacă acestea sunt apte să fie transportate. De asemenea, în opinia raportorului, Comisia ar trebui să furnizeze o listă a porturilor care dispun de instalații adecvate de inspecție a animalelor.

În plus, sunt necesare planuri de urgență pentru toate călătoriile, pentru a permite transportatorului să reacționeze în mod eficace în situații de urgență și pentru a reduce impactul unei întârzieri sau al unui accident asupra animalelor.

TRACES (platforma online a UE utilizată pentru a monitoriza deplasările transfrontaliere, pe distanțe lungi, ale animalelor în UE) conține instrumente de informare și raportare pe care autoritățile ar putea să le utilizeze pentru a efectua inspecții specifice ale transporturilor de animale. Așa cum a precizat în raportul său special, Curtea de Conturi a constatat că autoritățile statelor membre responsabile de inspecțiile transporturilor au utilizat rar informațiile TRACES pentru a efectua inspecții specifice.

Citiți și: PETRE DAEA anunță: VIITORUL EXPORTURILOR DE ANIMALE, DECIS LA BUCUREȘTI!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!