Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SUBVENȚIE NOUĂ pentru TINERII FERMIERI!

O nouă subvenție pentru tinerii fermieri se pregătește la Bruxelles și ar putea intra în schemele de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Sprijinul complementar pentru venit va fi destinat pentru tinerii fermieri și noii fermieri adică cei care fac pentru prima dată agricultură. În plus, în noul Regulament al subvențiilor se propune ca acest sprijin să fie achitat până la 7 sau 10 ani fără a aduce atingere limitei de vârstă de 40 de ani.

Noua schemă poate fi accesată chiar dacă tinerii fermieri au primit plata pentru tinerii fermieri în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și vor continua să primească această plată pentru o perioadă de cinci ani, dacă au primit plata în mai puțin de cinci ani prin intrarea în vigoare a prezentului regulament. În plus, statele membre pot acorda un sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri și noilor fermieri în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC. Mai mult, se propune majorarea până la 7 sau chiar 10 ani a perioadei maxime de acordare a sprijinului complementar pentru tineri, fără a aduce atingere limitei de vârstă de 40 de ani. Se face referire la derogarea propusă pentru modificarea articolului 4, litera (e) pentru cazurile în care fermierul împlinește vârsta de 40 de ani în al doilea an de depunere a cererii de plată. În acest caz, plata complementară se acordă, în orice caz, până la împlinirea vârstei de 45 de ani.

Statele membre pot acorda doar o singură dată un sprijin complementar pentru venit tinerilor/noilor fermieri care au înființat o nouă exploatație ca șefi ai exploatației și care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit. Sprijinul complementar pentru venit ar trebui să fie furnizat și în cazul în care tânărul fermier preia exploatația agricolă de la predecesorul său.

Statele membre pot să prevadă o mai mare flexibilitate în aplicarea sprijinului pentru venit pentru tinerii fermieri, astfel încât ajutorul să poată fi acordat și acelor tineri care au mai desfășurat activități profesionale și care îndeplinesc criteriile pentru tinerii fermieri, precum și continuarea sprijinului pentru acei tineri fermieri a căror perioadă de cinci ani de drepturi la plata ajutorului nu s-a încheiat.

Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri ia forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil și poate fi calculat la nivel național sau în funcție de teritorii, astfel cum sunt definite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2). Statele membre pot stabili dispoziții specifice pentru ca tinerii care se instalează în exploatații agricole și zootehnice din cadrul unei structuri cooperative să nu piardă sprijinul pentru instalare. Aceste dispoziții trebuie să respecte principiul proporționalității și să definească participarea tânărului în cadrul respectivei structuri.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!