Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

APIA ANUNȚĂ BANI în PLUS PE HECTAR ÎN 2019. CUANTUMURILE, TRANSMISE OFICIAL!

Cauntumurile subvențiilor pe care fermierii le primesc în plus pe hectar, anunțate oficial de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. APIA a anunțat pe site-ul propriu ce sume încasează în acest an fermierii care încheie angajamente pentru măsurile compesantorii dar și ce scheme pot cere agricultorii în 2019!

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune în premieră care sunt cuantumurile pe hectar pentru plățile compesatorii din Campania APIA 2019:

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă:
Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) – 142 euro/ha/an
Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1)
● varianta 2.1 / varianta 2.2 – lucrări manuale/cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe – 100 euro/ha/an/21 euro/ha/an
Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări
► sub-pachetul 3.1 – Crex crex
● varianta 3.1.1 / varianta 3.1.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an / 231 euro/ha/an
► sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus
● varianta 3.2.1 / varianta 3.2.2 – lucrări manuale/cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus – 159 euro/ha/an /80 euro/ha/an
Pachetul 4 – culturi verzi – 128 euro/ha/an
Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an
Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
● varianta 6.1 / varianta 6.2 – lucrări manuale/cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an /331 euro/ha/an
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis) – 250 euro/ha/an

ZOOTEHNIE

Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon.
Ovine – 87 euro/UVM/an;
Caprine – 40 euro/UVM/an;
Bovine – taurine și bubaline – 200 euro/UVM/an;
Ecvidee – 200 euro/UVM/an;
Porcine – 176 euro/UVM/an

Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina)

► sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) – 200 euro/ha/an,
► sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina)
● varianta 9.2.1 / varianta 9.2.2 – lucrări manual / cu utilaje uşoare pe pajişti importantepentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) – 269 euro/ha/an / 190 euro/ha/an,
Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociateterenurilor agricole – 92 euro/ha/an.
Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)
►sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importantepentru dropie (Otis tarda)
● varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha/an
● varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 euro/ha/an
►sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)
● varianta 11.2.1 / varianta 11.2.2 / varianta 11.2.3 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare / cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie
(Otis tarda) – 269 euro/ha/an / 190 euro/ha/an / 169 euro/ha/an.

Măsura 11 – Agricultura ecologică:

► Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) – 293 euro/ha/an
Pachetul 2 – legume – 500 euro/ha/an
Pachetul 3 – livezi – 620 euro/ha/an
Pachetul 4 – vii – 530 euro/ha/an
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 365 euro/ha/an
Pachetul 6 – pajiști permanente
● varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10) – 143 euro/ha/an
● varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 39 euro/ha/an
► Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț)- 218 euro/ha/an
Pachetul 2 – legume – 431 euro/ha/an
Pachetul 3 – livezi – 442 euro/ha/an
Pachetul 4 – vii – 479 euro/ha/an
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 350 euro/ha/an
Pachetul 6 – pajiști permanente:
● varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10) – 129 euro/ha/an
● varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 73 euro/ha/an

Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alteconstrângeri specifice

► sub-măsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană – 97 euro/ha/an;
► sub-măsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 euro/ha/an;
► submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice – 75 euro/ha/an.

Pentru a beneficia de sprijin fermierii trebuie să completeze cererea unică de plată pe suprafață și să o depună la centrele locale/județene în perioada 1 martie-15 mai 2019.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!