Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Subvenții APIA: COMBINAȚIILE DE SCHEME cu care vă TRIPLAȚI BANII PE HECTAR!

Fermierii pot crește valoarea subvenției pe hectar substanțial în 2019 dacă depun la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cererea unică pe suprafață. Producătorii agricoli trebuie să știe că pot face o serie de combinații între schemele pe suprafață și plățile compensatorii sau chiar între mai multe măsuri dintre cele din urmă!

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune ce scheme de plăți compensatorii puteți combina pentru a obține o plată maximă pe suprafață.

Pachetele Măsurii 10 Agro-mediu  se pot combina astfel:
– P1 al M.10 cu P2 al M.10, cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.
– P2 al M.10 se poate aplica numai adiţional la P1 al M.10. P2 al M.10 se poate combina cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.
– P3.1 al M.10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 a M.13.
– P3.2 al M10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.
– P4 al M.10 cu P5 al M.10, cu P1 şi P2 ale sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.
– P5 al M.10 cu P4 al M.10, cu P1 din sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.2 a M.13.
– P6 al M.10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 a M.13.
– P7 al M.10 cu sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.
– P9.1 al M.10 cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.
– P9.2 al M.10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.
– P10 al M.10 cu P1, P2, P5 ale sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.
– P11.1 al M.10 cu sM.13.2 a M.13.
– P11.2 al M.10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.2 a M.13.

Pachetele Măsurii 11 – agricultură ecologică se pot combina astfel:
– P1 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P4, P5 și P10 ale M.10 și cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.
– P2 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P4 și P10 ale M.10 și cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.
– P3 al sM.11.1 și sM.11.2 cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.
– P4 al sM.11.1 și sM.11.2 cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.
– P5 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P10 al M.10 și cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.
– P6.1 al sM.11.1 și sM.11.2 cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.
– P6.2 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2, P11.2 ale M10 și cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.

Sub-măsurile Măsurii 13 –  Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice  se pot combina astfel:
– sM.13.1 cu P1, P2, P3.1, P4, P6, P9.1, P9.2, P10 ale M.10 și cu P1, P2, P3, P4, P5, P6.1, P6.2 ale sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11;
– sM.13.2 cu P1, P2, P3.2, P4, P5, P7, P9.1, P9.2, P10, P11.1, P11.2 ale M.10 și cu P1, P2, P3, P4, P5, P6.1, P6.2 ale sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11;
– sM.13.3 cu P3.2, P4, P7 ale M.10 și cu P1, P2, P3, P4, P5, P6.2 ale sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11;

Plăţile acordate pentru pachetele astfel combinate se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcelă agricolă). De asemenea, plăţile acordate în cadrul M.10, M.11 şi M.13 se pot cumula cu plăţile directe acordate pe suprafaţă în cadrul Pilonului I (SAPS, înverzire, etc.).

Condițiile și cuantumurile complete ale măsurilor compensatorii

Pentru a înțelege cât mai bine graficul de mai sus vă trecem în revistă pe scurt toate schemele compensatorii, condițiile pentru accessarea banilor dar și cuantumurile pe hectar astfel încât să vă puteți face un calcul privind cum să vă creșteți subvenția pe suprafață în 2019.

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă (M.10)

Sprijinul acordat pentru pachetele 1 – 11 reprezintă o plată compensatorie şi acoperă pierderile de venit și/sau costurile suplimentare suportate de fermieri în urma aplicării angajamentelor voluntare. Angajamentele se încheie pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestora.

Cerințe specifice aplicabile tuturor pachetelor M.10:
 beneficiarii trebuie să țină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (caiet de agro-mediu),
 beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să se angajeze să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an;
Cerinţele specifice:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
 cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m),
 păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar,
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1):
varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ ha/an;
varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an.
Cerinţe specifice :
 sub-pachetul 2.1 – lucrările cu utilaje mecanizate, cu excepţia celor operate cu forţă animală, nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale aflate sub angajament.
 sub-pachetul 2.2 – cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele.

Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 2:
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflată sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări:
Subpachetul 3.1 – Crex crex:
varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an;
varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;
Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an;
varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.

Cerinţele specifice sub-pachetului 3.1 – Crex crex:
 cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie,
 cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
 păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.1.1) sau lucrările se pot efectua cu utilajemecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă si viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajlor grele (pentru varianta 3.1.2),
 sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

Cerinţele specifice sub-pachetului 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
 cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie,
 păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).

Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 3:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),
 o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie),
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;
Cerinţele specifice:
 semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina;
 utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi;
 biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie;
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an;
Cerinţele specifice:
 pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floarea soarelui, soia) angajată pe suprafaţa cultivată se vor utiliza concomitent, în proporţii egale, cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite (timpurii sau semi-timpurii şi semi-tardivi sau tardivi),
 fermierii care incheie angajamente vor trebui să asigure rotaţia culturilor, astfel încât în 2 ani consecutivi să utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floarea soarelui, soia),
 utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafeţelor angajate,
 aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi”),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;
varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an.

Cerinţe specifice:
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (varianta 6.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (varianta 6.2)
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
 cositul poate începe doar după data de 25 august,
 păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
 sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziude două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cuspecii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an

Cerinţe specifice:
 în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă,
 însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie,
 pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii,
 în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie,
 parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,
 la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minimum 5 % şi maximum 10 % (cultura este lăsată în picioare sau culcată) sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,
 pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie,
 se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie,
 este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)

sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică – 200 euro/ha/an,
sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică cu 2 variante:
varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 269 euro/ha/an,
varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 190 euro/ha /an
Cerinţele specifice sub-pachetului 9.1:
 cultivarea rapiței, porumbului şi florii-soarelui este interzisă,
 o suprafață de minimum 10% si maximum 15% din suprafata fiecarei parcele aflate sub angajament va rămane necultivată;
 suprafaţa necultivată va fi amplasată astfel încât suprafaţa compactă cultivată să nu depăşească 4 ha iar lăţimea minimă a benzilor care vor fi înfiinţate în acest scop nu va fi mai mică de 3 m;
 o suprafață de minimum 10% si maximum 15% din suprafața parcelei va ramâne nerecoltată, iar cultura va rămâne în picioare sau culcată până la finalul lunii februarie.
Cerinţele specifice sub-pachetului 9.2:
 cositul va fi efectuat începând cu 1 iulie,
 o suprafață de minimum 10% si maximum 15% din suprafata fiecărei parcele aflată sub angajament trebuie menţinută necosită, cositul acestora fiind permis după finalul lunii septembrie,
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 9.2.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 9.2.2),
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),
 păşunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM/ha,
 păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental,
 este interzis drenajul parcelelor aflate sub angajament.
Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 9:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 euro/ha/an
Cerinţe specifice:
 o suprafață de minimum 30% și maximum 40% din suprafaţa fiecărei parcele aflată sub angajament trebuie să fie necultivată. Procentul va fi împărţit astfel:
 o suprafață compactă fixă de minimum 10% și maxim 15% din suprafaţa fiecărei parcele este menținută necultivată timp de 4 ani din perioada angajamentului. Această suprafaţă va fi doar cosită/păşunată anual după 1 august. În ultimul an de angajament suprafaţa respectivă va fi arată.
 două suprafețe compacte necultivate, fiecare de minimum 10% si maximum 15% din suprafaţa fiecărei parcele, pot fi mutate de la un an la altul la nivelul parcelei. Suprafeţele nelucrate vor fi înfiinţate pe o perioadă de 1 an, începând cu toamna (1 octombrie) fiecărui an de angajament. La nivelul acestor suprafeţe sunt interzise lucrările agricole pe o perioadă de 1 an, inclusiv arătura de toamnă.
 pe cele 3 suprafeţe lăsate necultivate în fiecare an nu se vor aplica îngrăşăminte chimice sau pesticide,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)

sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)
varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha/an
varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 euro/ha/an
sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)
varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 269 euro/ha/an
varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 190 euro/ha/an
varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 euro/ha/an

Cerinţe specifice sub-pachetului 11.1:
 fie se va înființa pajiște (varianta 11.1.1) – se vor cultiva culturi perene pe toată suprafața aflată sub angajament (leguminoase furajere – lucernă, trifoi, mixturi de leguminoase furajere cu specii de graminee perene),
 fie se va respecta în fiecare an următorul asolament: cel puțin 20% de cereale păioase, cel puțin 40% culturi perene (leguminoase furajere – lucernă, trifoi, mixturi de leguminoase furajere cu specii de graminee perene), cel puțin 10% rapiță de toamnă (varianta 11.1.2),
 cositul se face folosindu-se un dispozitiv pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol;
 cositul suprafeţelor pe care s-au înfiinţat culturi perene va începe după 1 iulie,
 se menține necosită până la data de 1 octombrie o suprafață de minimum 20% şi maximum 25% din parcelele cu culturi perene,
 cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.

Cerinţe specifice sub-pachetului 11.2:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
 cositul va începe după 1 iulie,
 cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 11.2.1)
 lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 11.2.2)
 lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate convenționale / grele, dar cositul se face folosinduse un dispozitiv pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol (pentru varianta 11.2.3),
 pășunatul se va efectua cu maximum 1 UVM/ha și numai începând cu 1 iunie;
 va fi lăsată până la data de 1 septembrie o zonă necosită, de minimum 10% şi maximum 15% din suprafața fiecărei parcele,
 se interzice desfășurarea oricăror lucrări agricole pe timp de noapte

Cerinţe specifice comune pachetului 11:
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştilor angajate, nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate și nu sunt permise lucrări cu utilaje grele pe pajiștile inundate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 sunt interzise aerisirea, irigarea și accelerarea drenajului natural al pajiştilor angajate,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor.

Măsura 11 (M.11) – AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică care are la rândul ei 6 pachete:
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an; Pachetul 3 –
Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
 varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 143 euro/ha/an – se adresează fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă (M.10), pachetul aplicându-se la nivel național,
 varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 39 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care au în derulare și angajamente de agro-mediu si clima (M.10) pentru pachetele aplicabile pe pajisti permanente (P1, P2, P3, P6, P9.2, P11.2).

Cerinţe specifice:
 beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia,
 beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectuL angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (caiet de agricultură ecologică),
 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor,
 în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha), ca plată compensatorie pentrupierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturile anuale) și maximum 3 ani (pentru culturile perene) și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013, cu modificarile ulterioare.

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;
Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;
Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică: varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 129 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă (M10), pachetul aplicânduse la nivel național;
varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 73 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care au în derulare și angajamente de agro-mediu şi climă M10 (pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2);

Cerinţe specifice:

 beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe
suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia,
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor,
 beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile demanagement aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor,
 în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) și reprezintă o platăcompensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii careîncheie angajamente voluntare pentru o perioadă de 5 ani și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

Prevederi comune submăsurilor 11.1 și 11.2:

Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate,cerințele specifice și cerințele de bază relevante pachetelor, conform fișei măsurii 11 din PNDR 2014 – 2020. Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1,2 și 5 în cadrul fiecărei submăsuri.

De precizat că pe lângă aceste scheme fermierii beneficiază și se plățile pe suprafață adică SAPS, Plată Redistributivă, Înverzire, Tineri fermieri sau Ajutor Național Tranzitoriu. Cererile pentru banii de la APIA se depun începând cu 1 martie 2019 și se încheie pe 15 mai!

Măsura 13 (M.13)– Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană – 97 euro/ha;
Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 euro/ha;
Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice – 75 euro/ha.
Pentru a beneficia de plăți în cadrul acestei măsuri, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate conform fișei măsurii 13 din PNDR 2014 – 2020. Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual, ca sumă fixă, pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii activi care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele (UATurile) eligibile corespunzătoare fiecărei submăsuri.

Conform PNDR 2014 – 2020, la nivelul fiecărei submăsuri, pentru fermele cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha se va aplica degresivitatea sprijinului financiar, valoarea plății scăzând pentru acele suprafețe agricole care depășesc această valoare, după cum urmează:
• 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar,
• 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar,
• 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar,
• peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar.

Pentru sM.13.2 și sM13.3, în cazul în care în urma aplicării degresivității, valoarea plății compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 euro/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de 25 euro/ha.

Condiții de eligibilitate aplicabile măsurilor de mediu și climă

Pentru toate măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole (M.10, M.11, M.13),
beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafețe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă (cu excepţia P8 al M.10).
 deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha sau 0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole (cu excepţia P8 al M.10).
 declară toate parcelele agricole eligibile și neeligibile pe care le utilizează; nedeclararea întregii suprafețe agricole utilizate atrage după sine sancțiuni (art. 16 din Regulamentul UE nr. 640/2014, cu modificările și completările ulterioare). Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar (cu excepţia P8 al M.10).
 depune anual o singură cerere unică de plată pe suprafață, indiferent dacă parcelele pe care le utilizează sunt situate în localități/județe diferite.
 deschide un angajament prin depunerea cererii unice de plată. Beneficiarii vor primi o copie a cererii unice de plată la deschiderea unui angajament nou. Pentru M.10 și M.11 (angajamente multianuale), pe parcursul următorilor ani de angajament, solicitantul trebuie să reînnoiască anual
cererea de plată.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!