Creșterea animalelorŞtiri agricole

ULTIMA ORĂ de la GUVERN: NOI SCHEME DE AJUTOR – APROBATE pentru FERMIERI!

Ajutoare pentru fermieri! În Ședința de Guvern din data de 30 ianuarie a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. În aceeași ședință, a fost aprobată și Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creștere în sectorul avicol.

Comisia Europeană a emis Decizia 6928 din 25.10.2018 de autorizare a schemei de ajutoare instituită de Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Prin ordonanța de urgență se reglementează:
-definirea clară a beneficiarilor care trebuie să respecte criteriile microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit legislației în domeniu;
-stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile;
-stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor;

Schema de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017. Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei și încheie contractele de finanțare.

Pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile. cțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului. Pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, aplicația informatică integrată pentru proiectele referitoare la programele de investiții în sectorul agricol aprobate prin Legea nr. 195/2018, respectiv Legea nr. 227/2018.

În ceea ce privește sectorul avicol, prin ordonanța de urgență se reglementează:
-definirea clară a categoriilor de beneficiari, în care se încadrează și întreprinderile mari;
-stabilirea documentelor ce trebuie depuse suplimentar de categoria de beneficiari întreprinderi mari;
-stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile;
-stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor;
-prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017;
direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei și încheie contractele de finanțare;
-pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile;
-acțiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului;
-pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare;
-Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, aplicația informatică integrată pentru proiectele referitoare la programele de investiții în sectorul agricol aprobate prin Legea nr. 195/2018, respectiv Legea nr. 227/2018.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!