Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SUBVENȚIA APIA pentru VIȚEI: Cum se pot lua bani și pentru TINERETUL BOVIN DIN FERMĂ!

Subvenția pentru tineret bovin în 2019! Crescătorii de animale ne-au trimis mai multe întrebări privind condițiile de acordarea a Ajutorului Național Tranzitoriu Zootehnic (ANTZ) în campania 2019, pentru care se depune cererea unică de la 1 martie și până pe 15 mai. Agrointeligența-AGROINTEL.RO a solicitat datele necesare fermierilor de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) și vă spune în premieră ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a încasa subvenția pe cap de animal!

Beneficiarii subvenției minime pe cap de animal, adică ANTZ, sunt fermierii crescători de animale din speciile bovine înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru schemele: ANTZ 7 – Lapte și ANTZ 8 – Carne. Pot cere subvenția fermierii persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8-C) se acordă fermierilor crescători de animale din specia bovine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
-au deţinut un efectiv de minim 3 bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de referinţă;
-exploataţia cu cod ANSVSA pentru care se solicită sprijin, să fie înregistrată în RNE şi în care să existe cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 8-C, dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Date de referinţă pentru ajutorul național tranzitoriu specia bovine, în sectorul carne sunt următoarele:

  • 31 ianuarie 2013 – pentru exploataţiile înfiinţate până la data de 31 ianuarie 2013, inclusiv;
  • 17 aprilie 2014 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, inclusiv;
  • 31 martie 2015 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 18 aprilie 2014 – 31 martie 2015, inclusiv;
  • 29 februarie 2016 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 aprilie 2015-29 februarie 2016, inclusiv;
  • 28 februarie 2017 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 aprilie 2016–28 februarie 2017, inclusiv;
  • 28 februarie 2018 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 aprilie 2017–28 februarie 2018, inclusiv;
  • 28 februarie 2019 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 aprilie 2018–28 februarie 2019, inclusiv.

Mai mult, schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7-L) se acorda fermierilor înscrişi în evidenţele APIA cu cod unic de identificare şi îndeplinesc următoarele condiţii:

-fermieri înscrişi în SCL (sistemul de administrare a cotelor de lapte) cu exploatația cu cod ANSVSA, care au livrat/vândut direct minim 3 tone de lapte în perioadele de referinţă (fermieri înregistraţi în SCL până la data de 31 martie 2015); si/sau
-fermieri neînscrişi în SCL(sistemul de administrare a cotelor de lapte) cu exploatația cu cod ANSVSA care au comercializat minim 3 tone de lapte în perioadele de referinţă;
-exploataţia cu cod ANSVSA pentru care se solicită sprijin, să fie înregistrată în RNE şi în care existe cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7-L dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Perioada de referință, pentru fermierii care au figurat înscrişi cu cod ANSVSA, în SCL (Sistemul cotelor de lapte)

-2012-2013 – perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2012 şi 31 martie 2013 inclusiv, reprezentând anul de cotă de referință pentru fermierii care au fost înscriși în sistemul de administrare a cotelor de lapte și cărora, până la data de 31 martie 2013 inclusiv, le–a fost alocată pentru prima dată o cotă pentru exploatația respectivă.
-2013-2014 – perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2013 şi 31 martie 2014 inclusiv, reprezentând anul de cotă de referință în care fermierii au fost înscriși în sistemul de administrare a cotelor de lapte și în care le–a fost alocată pentru prima dată o cotă pentru exploatația respectivă.
-2014-2015 – perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2014 și 31 martie 2015 inclusiv, reprezentând anul de cotă de referință în care fermierii au fost înscriși în sistemul de administrare a cotelor de lapte și în care le–a fost alocată pentru prima dată o cotă pentru exploatația respectivă.

Perioadele de referinţă pentru fermierii care nu figurează înscrişi cu cod ANSVSA în SCL (sistemul de administrare a cotelor de lapte) sunt :
01.04.2015 – 29.02.2016
01.03.2016 – 28.02.2017
01.03.2017 – 28.02.2018
01.03.2018 – 28.02.2019.

De precizat că în conformitate cu prevederile OMADR nr.619/2015 cu modificările şi completările ulterioare:

-perioada de referinţă este definită la articolul 683, litera a) ca fiind: perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în primul an de cerere în care obţine un drept de plată pe exploataţia respectivă;
iar
-data de referinţă este definită la articolul 683, litera b) ca fiind: ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de depunere pentru exploataţiile nou-înfiinţate.

Care sunt condițiile pentru tineretul bovin-viței

Banii privind tineretul bovin se plătesc doar pentru ANTZ 8 – Carne. Pentru Campania 2019, plata ANTZ se acordă pentru minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă cu vârsta de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatație la data de referință, adică 28 februarie 2019 ultima zi de dinaintea începerii pentru depunerea cererii unice.

Atenție! Dacă cererea este depusă în perioada fără penalizări, plata ANTZ 8 – C se acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, dacă la data depunerii cererii în exploatația înregistrată în RNE mai există cel puțin un animal identificat din speciile bovine.

Dacă cererea este depusă în perioada cu penalizări, plata ANTZ 8 – C se acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine, purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, dacă la data limită de depunere fără penalizări, în exploatația înregistrată în RNE, mai există cel puțin un animal identificat din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine.

Important de precizat că nu sunt supuse controlului la faţa locului și nici normelor de ecocondiționalitate ANTZ 7 – L – schema decuplată de producţie în sectorul lapte şi ANTZ 8 – C – schema decuplată de producţie în sectorul carne.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!