Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

FERMIERI EXCLUȘI de la PLATA SUBVENȚIILOR ÎN 2019!

Fermierii care rămân fără subvențiile plătite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în 2019! APIA atrage atenție că pentru campania care începe la 1 martie, dacă nu respectați toate condiţiile şi obligaţiile care vă revin, se aplică sancţiuni sau chiar excluderea de la plată!

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prezentate disponibile trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea pe tot pacursul anului calendaristic şi pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei,indiferentde mărimea lor.

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar normele privind ecocondiționalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri. Nerespectarea de către femieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la întreaga sumă a plăților care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului în legătură cu cererile de sprijin, din una sau mai multe scheme de sprijin și se poate aplica pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici, după caz, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale.

Forța majoră și circumstanțele excepționale sunt recunoscute în următoarele cazuri, potrivit art. 30, alin. (1) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare:
a) decesul beneficiarului;
b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă;
d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă;
e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la
data depunerii cererii.

Potrivit art. 31 din OUG nr.3/2015 – cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale se notifică în scris la APIA, furnizându-se în același timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.

APIA mai recomandă ca, înainte de a merge la Centrele APIA, să vă prezentați la Primărie pentru a verifica în Registrul Agricol situația terenului pe care îl utilizezi, în vederea eliberării adeverinţei de către primării conform înscrisurilor din Registrul Agricol, aferente anului de cerere, iar dacă ai în exploatație și animale să verifici situația acestora în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociației sau propriilor evidențe, dacă este utilizator SNIIA.

Dacă solicitați sprijin cuplat, verificarea animalelor în RNE trebuie făcută atât la data de referinţă cât şi la data depunerii Cererii Unice de Plată.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!