Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SUBVENȚIA APIA PLĂTITĂ pentru METIȘI: SUMELE DEPĂȘESC 1.300 LEI/CAP DE ANIMAL!

Sprijinul cuplat pentru creşterea metișilor din rase de carne plătit fermierilor în 2019! Crescătorii de animale au trimis redacției Agrointeligența-AGROINTEL.RO mai multe întrebări legate de condițiile pentru subvenția la animale, categoria metiși de carne.

Fermierii pot solicita banii de la APIA pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA. În cazul vacilor metisate cu rase de carne, animalele trebuie menținute în exploatație până la data de 15 noiembrie inclusiv (finalul perioadei de reținere) în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat.

Pentru a fi eligibile animalele solicitate pentru prijinul cuplat categoria metis cu rase de carne au fost deţinute cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat. Mai mult, pentru a cere banii la APIA, fermierii trebuie să deţină Registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Iată ce condiții au avut de îndeplinit animalele metis petru a se încadra la plata subvenției care în Campania 2018 a însumat 291,4906 de euro adică 1.359,45 de lei:

– să aibă vârsta de maxim 12 ani la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, fără penalizări, 15 mai 2019;
– să fie identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii unice de plată (dacă cererea este depusă în perioada fără penalizări), dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere 16 mai 2019 (dacă cererea este depusă în perioada cu penalizări). Fără a aduce atingere altor criterii de eligibilitate, un animal este eligibil pentru sprijin dacă s-au respectat cerinţele de identificare şi înregistrare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului, în perioada de reţinere;
– să fie înscrise/înregistrate în Registrul Genealogic al Rasei (RG) secțiunea principală sau suplimentară;
– vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZTC trebuie să aibă cel puţin o fătare până la data -limită de depunere a cererilor fără
penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca metisă cu rase de carne care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală şi trebuie să aibă cel puţin un produs înregistrat în RNE. Excepție fac vacile care provin din import (2018-2019) sau care au avut fătari cu produs declarat mort/neviabil pentru care se prezintă documente doveditoare;
-să nu fi beneficiat de sprijin cuplat pentru vacile de lapte, în anii anteriori.

Atenție! Rasa cu care s-a efectuat metisarea, pentru animalele solicitate la categoria vaci metise cu rase de carne, trebuie să corespundă uneia din rasele menționate în Anexa 6 a OMADR 619/2015, cu modificări și completări. Adică: Aberdeen-Angus, Limousine, Charolaise, Galloway, Highland, Aubrac, Wagyu, Romagnola, Bălţata Românească – direcţia de exploatare carne, Hereford, Blonde d’Aquitaine, Salers, Sura de Stepă și Hungarian Grey.

De menționat că pentru animalele solicitate la categoria tineret mascul/femel metis din rase de carne, rasa cu care s-a efectuat metisarea trebuie să corespundă de asemenea uneia din rasele menționate mai sus. Animalele care nu există în exploatație la data depunerii cererii, trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 8 – 25 de luni la data ieșirii acestora din exploatația cu cod ANSVSA. Momentul ieşirii trebuie să fie cuprins în intervalul 16 mai 2018- 15 mai 2019.

Animalele existente în exploatație la data depunerii cererii, trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 8 – 25 de luni la data depunerii cererii. Animalele trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE cel puţin cu 8 luni înainte de data depunerii cererii unice de plată/data ieşirii din exploataţie, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat.

Atenție! Animalele pentru care se solicită sprijin cuplat la categoria tineret mascul metis cu rase de carne, nu trebuie să provină din vaci pentru care se solicită în campania curentă schema de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte.

De menționat că în cazul tineretului femel animalele beneficiază de SCZ-TC pentru categoria tineret o singură dată în categoria de tineret dacă nu au nicio fătare înregistrată în RNE până la data depunerii cererii/data ieșirii, după caz.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!