Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Subvenții APIA: Calendarul pentru plăți și controale în luna iulie

Calendarul APIA cu plățile și controalele programate pentru luna iulie. Luna lui Cuptor debutează pentru funcționarii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) și fermieri cu verificările în teren și prin teledetecție pentru subvențiile agricole eferente Campaniei 2019. În paralel se desfășoare și ultimele plăți pentru fermierii care au avut probleme la dosare dar și eliberarea de adeverințe-punte pentru credite și alte documente importante pentru fermieri și crescătorii de animale.

Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune ce documente puteți cere la APIA în această lună dar și ce plăți mai sunt programate pentru producătorii agricoli!

Luna iulie: achitarea sumelor rămase restante din subvenții! 

30 iunie a fost termenul-limită pentru achitarea banilor europeni pentru Campania 2018. De specificat însă că deși termenul limită pentru banii europeni s-a încheiat la 30 iunie, agenția de plăți mai poate transfera bani și după această dată. În plus, măsurile compensatorii și ANT-urile au termen de plată sfârșitul anului 2019. În cazul în care nu ați primit nicio plată pentru Campania 2018 până în prezent este recomandat să solicitați funcționarilor APIA care se ocupă de dosarul dvs. de subvenții informații privind situația plăților și să verificați împreună dacă nu există vreo problemă de care nu știați și care blochează plata.

APIA a informat la finalul Campaniei 2018 că a autorizat la plată suma totală de 2,607 miliarde euro, din care suma de 1,062 miliarde euro reprezintă avansul plătit în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, diferenţa fiind plata regulară. Astfel, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) s-a autorizat la plata suma de 1,817 miliarde euro, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) suma de 460,93 milioane euro, cofinanțarea de la Bugetul Național suma de 71,77 milioane euro și din Bugetul Național suma de 257,09 milioane euro.

În conformitate cu prevederile REG.(UE) nr.891/21.06.2018, plafonul alocat României pentru plățile directe, pentru Campania 2018 este de 1,912 miliarde euro, iar suma autorizată pentru plățile directe reprezintă un procent de absorbție de 95,04%.

Plățile se efectuează la următoarele cursuri de schimb valutar:
– 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28.09.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);
– 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29.12.2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 30.12.2017, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

Luna iulie: încep controalele în teren și prin teledetecție în sectorul vegetal!

Agenția de plăți a extras eșantionul de control pentru fermierii care vor fi verificați în Campania 2019, atât clasic cât și prin teledetecție. Astfel, eșantionul de control extras din baza de date APIA conține un număr total de 66.323 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de sprijin în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, astfel:
– pentru controlul pe teren prin metoda clasică –19.409 fermieri;
– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 46.914 fermieri.

Suprafaţa totală controlată este de 1.936.094,70 ha, respectiv:
– pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 1.395.801,18 ha;
– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 566.241,58 ha.

Eșantionul de control aferent Campaniei 2019 este mai mic cu un număr de 6.880 de fermieri față de Campania 2018. APIA are termen până la 1 octombrie să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice, în iarna sau în primăvara anului următor.

Potrivit unei declarații a directorului general al APIA, Adrian Pintea, minim 5% dintre fermierii care au cerut subvenții trebuie să fie verificați anual. La acest procent, în eșantionul de control se adaugă și ”ratele de eroare” din anul anterior. Reamintim că eșantionul de control pentru anul 2018 a inclus 73.203 de dosare selectate pentru verificare, cu un număr de 885.250 parcele, pentru o suprafață de 2.075.633 ha.

Luna iulie: încep controalele în teren și prin teledetecție pentru crescătorii de animale!

Fermierii care au cerut bani de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) sunt verificați anual înainte ca banii să le fie autorizați la plată. Eșantionul de control pentru zootehnie a fost extras de APIA și va fi transmis la  Agenţia Naţională pentru Zootehnie. “Prof. Dr. G. K. Constantinescu (ANZ) care face controalele în ferme.

Vedeți aici cum se fac verificările pentru subvențiile din zootehnie: Controale APIA în fermele de animale. Eșantionul cu crescătorii care vor fi verificați

Șeful APIA, Adrian Pintea, a declarat în premieră pentru Agrointeligența-AGROINTEL.ro că în Campania 2019 vor fi verificați 4.368 de crescători de animale. ”Astăzi transmitem eșantioanele pentru zootehnie la Agenţia Naţională pentru Zootehnie. “Prof. Dr. G. K. Constantinescu (ANZ). Avem 4.368 de fermieri care vor fi verificați, mai puțini cu 383 comparativ cu anul trecut când am avut 4.751 de crescătorii de animale verificați”, a precizat directorul general al APIA.

Luna iulie la APIA: Se eliberează adeverințe pentru credite la bancă! 

APIA eliberează pe toată durata lunii iulie adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13), implementate de Agenţie în cadrul Campaniei 2019, respectiv pentru cei care intenţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la insituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2019 solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și/sau pentru măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată la plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei și că beneficiarul, la data emiterii Adeverinței, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 85% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

Atenție! Schemele pentru zootehnie, ANT-urile vegetal și zootehnie sau Sprijinul cuplat vegetal sau zootehnie nu fac obiectul eliberării adeverințelor!

Luna iulie la APIA: se vizează carnetele de rentier agricol!

Până  pe 31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol, cu următoarele documente, în original :1) carnetul de rentier agricol; 2) actul de identitate al solicitantului;3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);7) declarația pentru obţinerea vizei anuale.


Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!