Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Sprijin Cuplat ovine și caprine: ANZ eliberează adeverințe pentru animalele neînscrise în Registrul Genealogic

Ferma de ovine
Sursa: Sunphoto - Ferma de oi Botefarm din Vaslui

Agenția Națională pentru Zootehnie vine în sprijinul crescătorilor de animale cu informații necesare privind criteriile de eligibilitate pentru a facilita îndeplinirea de către crescători a condițiilor privind acordarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (SCZ) pentru speciile ovine/caprine, pentru anul 2019, cu respectarea legislației în vigoare.

În acest moment asociațiile/societățile de ameliorare au adoptat, prin programele de ameliorare și regulamentele de organizare și funcționare, norme de procedură prin care își reglementează termenele și condițiile de participare la programul de ameliorare a crescătorilor și de înscriere/înregistrare a animalelor în registrele genealogice (RG), pentru care vor elibera adeverințe, conform OM nr.619/ 2015.

Agenția Națională pentru Zootehnie, prin Oficiile Județene de Zootehnie, va elibera adeverințe pentru toate animalele care nu sunt înscrise/înregistrate în RG, prin care se demonstrează îndeplinirea condițiilor pentru accesarea SCZ.

Pentru aceasta, Agenția Națională pentru Zootehnie a actualizat Procedura de avizare a adeverințelor eliberate de registrele genealogice și eliberarea adeverințelor pentru ovine/caprine pentru care se solicită SCZ.

Condițiile de eliberare a adeverințelor, așa cum sunt specificate în procedură sunt următoarele:
– Eliberarea adeverinței pentru efectivul de femele ovine/caprine neînscrise/neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se solicită SCZ are la bază:
– Cererea scrisă a crescătorului, însoțiță de numerele matricole ale femelelor pentru care solicită eliberarea adeverinței, în conformitate cu datele din Cererea Unică de Plată.
– Pentru emiterea adeverinței, personalul desemnat verifică dacă:
– Animalele au fost înscrise în Registrul National al Exploatațiilor (RNE) la data limită de depunere a cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere. Pentru aceasta fermierul prezintă extras RNE la data limită de depunere a cererii și copie după Cererea Unică de Plată, prin care solicită SCZ ovine/caprine, cu numerele matricole pentru care se solicită SCZ.
– Animalele, pentru care se solicită SCZ, respectă limitele de vârstă impuse de legislație (minim un an la 31 martie al anului de solicitare, maxim 8 ani la femele si 6 ani la berbeci la data limita de depunere a cererii unice de plată).
– Respectă raportul de sexe de minim un mascul, cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine.
– Pentru masculii care asigură raportul de sexe se prezintă certificatele de origine, care trebuie să fie întocmite conform legislației în vigoare (să conțină date de origine și producție pentru individul căruia i se eliberează documentul și ascendența sa pe două generații).

Reamintim că pentru Campania 2018, Sprijin cuplat ovine/caprine a fost de 15,9737 euro/animal.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!