Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

PLATA SPRIJINULUI CUPLAT: TERMENELE APIA pentru SUBVENȚIILE CULTURILOR AGRICOLE!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează oficial fermierii! Și în 2019, campanie ce se află în desfășurare și se încheie la 16 mai pentru depunerea cererii unice fără penalizări, că pentru a beneficia de sprijinul cuplat în sectorul vegetal au obligaţia să depună documentele specifice fiecărui tip de cultură în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt termenele pe care trebuie să le notați dacă cereți bani în plus pe hectar pentru culturile speciale, aflate în dificultate.

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE SOIA – Termene finale de depunere la APIA a documentelor doveditoare sunt 31 martie a anului următor anului de cerere, adică 2020, și 30 aprilie a anului următor.

Subvenția se acordă fermierilor activi care fac dovada:
a) valorificării unei producții minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha către unități de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor si/sau a utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deținute, înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor, și a păsărilor, situație în care prezintă dovada că la nivelul fermei dețin animale,
respectiv păsări, si/sau a valorificarii pe baza de contract comercial de vanzare/cumparare a marfii. În cazul loturilor semincere, fac dovada, livrării către menținătorul sau deținătorul soiului a cantității minime de 1,3 tone sămânță,pe bază de aviz de expediţie şi/sau cantitatea minimă de 1,3 tone/ha se livrează către terţi ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national, pe bază de factură şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
b) utilizării seminței certificată oficial din următoarele categorii: Prebază, Bază, Certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante;

După depunerea cererii unice, documentele doveditoare pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA sunt următoarele:

a) factura de vânzare a mărfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha comercializată;
b) note de intrare/recepţie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deţine în fermă, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha utilizată în consumul propriu la nivelul fermei;
c)contractul comercial de vanzare/cumparare a marfii, în cazul in care valorificarea productiei minime de 1.300 kg/ha s-a facut in baza acestuia, însotit de documentele prevazute la lit. a);
d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime de 1,3 tone/ha prin documente contabile interne.
e) factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.
f) în cazul loturilor semincere fermierul prezintă:
(i) factura pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare samanta soia este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau
(ii) factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national;

Verificarea eligibilităţii, în cazul consumului în ferma proprie, se face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale şi a numărului mediu de animale înscrise în RNE şi de păsări din fermă pe perioada anului de cerere, conform art.42 alin.(5) din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la lit. a) -e) este 31 martie a anului următor anului de cerere, iar pentru documentele prevăzute la lit. f) termenul final este 30 aprilie a anului următor anului de cerere.

În 2017 cuantumul la SCV Soia a fost de 205,8438 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE LUCERNĂ – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie a anului următor anului de cerere curent

Subvenția se acordă fermierilor activi care fac dovada:

a) au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fânsau produse derivate din fân, respectiv granule, peleţi sau făină, sau 200 de kg de samanta certificata;
b) au comercializat cel puţin producţia minimă de masa verde sau fan sau produse derivate din fan prevăzute la lit. a) catre exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE si/sau a pasarilor pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau
c) au consumat cu animalele, înscrise în RNE, şi/sau cu pasarile pe care le detin si/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă de masa verde sau fan sau produse derivaste din fan prevăzută la lit. a) obţinută în fermă. Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015 şi a calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fan obţinută pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 51 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, întocmită şi semnată de către fermier;
d) în cazul loturilor semincere de lucernă, au comercializat cel puţin producţia minimă de 200 kg/ha sămânţă certificată cultivatorilor de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
e) pentru obținerea producţiei de masă verde sau fân sau produse derivate din fân, prevăzute la lit. a), cât și în cazul loturilor semincere de lucernă prevăzute la lit. d), utilizează sămânţa certificată oficial din categoriile prebază, bază și certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 cu Ordinul MADR nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere şi cu Ordinul MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.”

Documentele privind utilizarea seminţei certificate oficial sunt: Factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.

Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4. În cazul loturilor semincere de lucernă, fermierul prezintă factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânţă de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, sau factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului.

În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute mai sus este 31 martie a anului următor anului de cerere curent, conform art. 43, alin. (3) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În 2017 cuantumul la SCV Lucernă a fost de 98,9422 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU LEGUMINOASE BOABE PENTRU INDUSTRILIZARE – CULTURA DE MAZĂRE BOABE – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 1 noiembrie a anului de cerere

Subvenția se acordă fermierilor activi care fac dovada că:
a) livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabela o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;
b) au consumat cu animalele înscrise în RNE pe care le deţin în ferma minimum 1,9 tone mazare/ha procesata şi/sau au stocat în vederea procesarii minimum 1,9 tone mazare/ha obţinută în fermă pentru consumul cu acestea. Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5¹, la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări și completări, întocmită şi semnată de către fermier;
c) fac dovada livrării cantității minime prevăzută la lit. a), pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializării producţiei
d) fac dovada că utilizează sămânţa certificată însoţită de documentul oficial de calitate a seminţei;

Documentele doveditoare pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA sunt următoarele:
a) factura de livrare a producţiei minime sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
b) factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare” sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute anterior este 1 decembrie a anului de cerere. Procesatorii care cultivă mazăre boabe fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile.

În 2017 cuantumul la SCV Mazăre boabe a fost de 52,4109 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU LEGUMINOASE BOABE PENTRU INDUSTRILIZARE -CULTURA DE FASOLE BOABE – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 1 noiembrie a anului de cerere, respectiv 1 decembrie a anului de cerere pentru procesatori

Subvenția se acordă fermierilor activi care fac dovada că:
a) livrează cantitatea minimă de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;
c) fac dovada livrării cantității minime prevăzută la lit.a), pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializării producţiei;
d) fac dovada că utilizează sămânţa certificată însoţită de documentul oficial de calitate a seminţei, în conformitate cu Legea nr. 266/2005 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1366/2005 pentru aprobarea regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, denumit în continuare Ordinul nr.1366/2005.

Documentele doveditoare pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA sunt următoarele:
a) factura de livrare a producţiei minime sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
b) factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare” sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute anterior este 1 decembrie a anului de cerere, conform art.44, alin.(3) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Procesatorii care cultivă fasole boabe fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne, conform art. 44, alin. (4) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În 2017 cuantumul la SCV Fasole boabe a fost de 52,4109 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CÂNEPĂ PENTRU ULEI ŞI/SAU FIBRĂ – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie inclusiv, a anului urmator anului de cerere

Subvenția se acordă fermierilor activi care fac dovada că:
a) fac dovada că au realizat o producţie minimă de 500 kg seminţe/ha sau 5000 kg tulpini uscate/ha;
b) deţin autorizaţie de cultivare emisă de DAJ şi respectă condiţiile specifice privind cultivarea cânepei, conform legislaţiei privind cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope. În conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă. Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj are obligația să transmită MADR şi APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră și semințe care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.
c) fac dovada că utilizează sămânţă certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.

Documentele doveditoare pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA sunt următoarele:
a) copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte activitatea de procesare a unităţii către care a livrat producția;
b) proces-verbal de recepţie însoțit de bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol,din care să reiasă ca s-a comercializat producția minimă prevăzută la alin. (1) lit. a);”
c) în situația în care fermierul areși calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, acesta face dovada procesării producţiei minime, prin documente contabile interne
d) raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibrăși semințe, emis de Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor;
e) factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.
f) copie de pe autorizaţia de cultivare emisă de DAJ;

În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă.

Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie, inclusiv, a anului urmator anului de cerere, conform art. 46, alin. (3) din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În 2017 cuantumul la SCV cânepă a fost de 172,3490 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE OREZ – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie a anului următor anului de cerere curent

Subvenția se acordă tuturor exploataţiilor orizicole care:
a) valorifică o producţie minimă de 4.500 kg/ha orez pe bază de facturăsau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializării producţiei. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii prin documente contabile interne;
b) fac dovada că utilizează sămânţă certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul MADR nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Factura de achiziţie a seminţelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătoare de seminţe, efectuate în ţări terţe, şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Decizia Consiliului2003/17/CE, sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță;

Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie a anului următor anului de cerere curent, conform art.47, alin. (2) din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În 2017 cuantumul la SCV orez a fost de 665,1238 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE SĂMÂNŢĂ DE CARTOF – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent

Subvenția se acordă fermierilor activi care:
a) au autorizaţii pentru producerea seminţei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, vizate pentru anul current de cerere, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată;
b) valorifică minimum 15.000 kg sămânţă de cartof/ha pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe care le prezintă la APIA până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent;
c) pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată
în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
1.266/2005;

Pentru sămânța achiziționată de la terți, fermierul prezintă factura sau bonul fiscal de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminței de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate, însoțită/însoțite de:
(i) documentul de calitate și conformitate al furnizorului; sau
(ii) orice alt document echivalent documentului menționat emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau întro țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau
(iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânțat care ține loc de document de calitate și conformitate.

În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânță, cu mențiunea «Necesar propriu». Acestea se prezintă la APIA până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată.

În 2017 cuantumul la SCV pentru cultura de sămânță de cartof a fost de 1.829,3333 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE HAMEI – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data de 15 mai a anului următor de cerere, repectiv 1 decembrie a anului de cerere

Subvenția se acordă fermierilor activi care:
a) au încheiat un contract cu o fabrică de bere/unităţi de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic / unități de procesare a hameiului pentru producția de bere, înregistrate în Oficiul Național al Registrului Comerțului. Fac exceptie fermierii care au si calitatea de procesator , înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru productia ce urmeaza a fi procesata in unitatea proprie;
b) solicitantul trebuie sa înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la DAJ, respectiv a municipiului Bucureşti. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea unică de plată. Contractele de vânzare-cumpărare trebuie să respecte prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.952/2005 privind organizarea comună a pieţei în sectorul hameiului şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1696/71, (CEE) nr. 1037/72, (CEE) nr. 879/73 şi (CEE) nr. 1981/82;
c) fac dovada producţiei minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de constatare încheiat între DAJ şi fermier, care se depune la APIA, pâna la data de 1 decembrie a anului de cerere.
d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Național al Registrul Comerțului, acesta face dovada procesării producţiei minime prevăzute la lit. c), prin documente contabile interne, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere.

În 2017 cuantumul la SCV pentru hamei a fost de 519,8509 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE SFECLĂ DE ZAHĂR – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere curent

Subvenția se acordă fermierilor activi care:
a) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, recunoscută de MADR, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrat la DAJ şi vizat de reprezentantul desemnat al DAJ, pe baza verificărilor privind respectarea suprafeţei cultivate şi a densităţii culturii, iar o copie a acestuia este depusă la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp; rezultatul verificărilor se consemnează într-unproces verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat;
b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere curent.
c) pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002. Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate sau adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere current.

În 2017 cuantumul la SCV pentru sfeclă de zahăr a fost de 820,1155 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU TOMATE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data de 1 noiembrie a anului de cerere

Subvenția se acordă fermierilor activi care îndeplinesc prevederile art.51 din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
a) cultivă în câmp tomate;
b) livrează cantitatea minimă de 15 tone/ha tomate la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/200;
c) fac dovada valorificării cantității minime prevăzută anterior pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere
d) unităţile de industrializare care cultivă tomate fac dovada procesării producţiei proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;

Sămânţa utilizată la infiintarea culturii trebuie să fie certificată oficial inclusiv categoria standard, în conformitate cu Legea nr.266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.1269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MAPDR nr. 1269/2005, şi cu Ordinul MAPDR nr. 1366/2005pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul 1366/2005.

Atenție! Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2019, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată. În anul 2016 procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv. Pentru cultura înfiinţată în anul 2019, procentul din sămânţă certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.

Factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță.

În situația în care fermierul înființează cultura prin răsad, pe care-l achiziționează de la o terță persoană, prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoțită de copii de pe plicul de semințe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul de control sau de pe pașaportul fitosanitar, dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor pentru multiplicarea de material săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate.

În 2017 cuantumul la SCV pentru Tomate destinate industrializării a fost de 1.715,4075 euro/ha.

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CASTRAVEŢI DESTINATI INDUSTRIALIZĂRII – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data de 1 noiembrie a anului de cerere

Subvenția se acordă fermierilor activi care:
a) cultivă în câmp castraveţi;
b) fac dovada valorificării producţiei pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;
c) livrează cantitatea minimă de 12 tone/ha castraveţi la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
d) unităţile de industrializare care cultivă castraveţi fac dovada procesării producţiei proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, precum şi categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005. În anul 2016 procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

Atenție! Pentru cultura înfiinţată începând cu anul 2019, procentul din sămânţă certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă.

În 2017 cuantumul la SCV pentru castraveți a fost de 519,9911 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU LEGUME CULTIVATE ÎN SPAŢII PROTEJATE – SERE – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data de 1 noiembrie a anului de cerere

Se acordă fermierilor activi pentru următoarele culturi:
a) tomate pentru consum în stare proaspătă;
b) castraveţi pentru consum în stare proaspătă sau destinaţi industrializării;
c) ardei pentru consum în stare proaspătă;
d) varză pentru consum în stare proaspătă.

Sprijinul cuplat pentru culturile sus mentionate se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectarul cultivat, în funcţie de legumele cultivate:
a) 85 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;
b) 50 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă;
c) 50 tone la castraveţi destinaţi industrializării;
d) 29 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;
e) 46 tone la varză pentru consum în stare proaspătă.

Dovada comercializării legumelor o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol depuse la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Castraveții destinați industrializării se comercializează către unități de industrializare înregistrate pentru siguranţa alimentelor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.

Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, inclusiv categoria standard, în conformitate cu Legea nr.266/2002 cu Ordinul MAPDR nr. 1269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr.1366/2005. Procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare
în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate şi factura sau bonul fiscal de achiziție a seminței, se depune la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere curent. Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi în sere sau solare proprii fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne. Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de sere sau solare în care legumele nu sunt cultivate pe pământ.

În 2017 cuantumul la SCV pentru Legume cultivate în spații protejate a fost de 7.562,9125 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU LEGUME CULTIVATE ÎN SPAŢII PROTEJATE – SOLARE – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data de 1 noiembrie a anului de cerere

Se acordă fermierilor activi pentru următoarele culturi:
a) tomate pentru consum în stare proaspătă;
b) castraveţi pentru consum în stare proaspătă;
c) castraveţi destinaţi industrializării;
d) ardei pentru consum în stare proaspătă;
e) varză pentru consum în stare proaspătă;
f) vinete pentru consum în stare proaspătă.

Sprijinul cuplat pentru culturile susmentionate se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectarul cultivat, în funcţie de legumele cultivate:
a) 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;
b) 30 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau industrializării;
c) 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;
d) 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă;
e) 20 tone la vinete pentru consum în stare proaspătă

Dovada comercializării legumelor o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol depuse la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Castraveții destinați industrializării se comercializează către unități de industrializare înregistrate pentru siguranţa alimentelor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.

Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, inclusiv categoria standard, în conformitate cu Legea nr.266/2002 cu Ordinul MAPDR nr. 1269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr.1366/2005. Procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate şi factura sau bonul fiscal de achiziție a seminței, se depune la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere curent. Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram.

Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi în sere proprii fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne. Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de sere sau solare în care legumele nu sunt cultivate pe pământ.

În 2017 cuantumul la SCV pentru Legume cultivate în spații protejate a fost de 7.562,9125 euro/ha!

FRUCTE DESTINATE INDUSTRIALIZARII (PRUNE, MERE, CIREȘE, VIȘINE, CAISE ȘI ZARZĂRE)

SPRIJIN CUPLAT PENTRU FRUCTE DESTINATE INDUSTRIALIZARII – PRUNE – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data 31 decembrie a anului de cerere

Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activicare exploatează livezi de pruni si care fac dovada comercializării cantităţii minime anuale pe hectar de 5,6 tone. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de pruni fac dovada industrializării producţiei proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 5,6 tone prin documente contabile interne.

Dovezile sus menționate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere.

În 2017 cuantumul la SCV pentru prune a fost de 342,8571 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU FRUCTE DESTINATE INDUSTRIALIZARII – MERE – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data 31 decembrie a anului de cerere

Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de meri si care fac dovada comercializării cantităţii minime anuale pe hectar de 7,8 tone. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de meri fac dovada industrializării producţiei proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 7,8 tone prin documente contabile interne.

Dovezile sus mentionate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere.

În 2017 cuantumul la SCV pentru prune a fost de 342,8571 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU FRUCTE DESTINATE INDUSTRIALIZARII – CIREŞE ŞI VIŞINE – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data 31 decembrie a anului de cerere

Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de ciresi si visinisi care fac dovada comercializării cantităţii minime anuale pe hectar de 4,4 tone. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de ciresi si visini fac dovada industrializării producţiei proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 4,4 tone prin documente contabile interne.

Dovezile sus mentionate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere.

În 2017 cuantumul la SCV pentru prune a fost de 342,8571 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU FRUCTE DESTINATE INDUSTRIALIZARII – CAISE ŞI ZARZĂRE – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data 31 decembrie a anului de cerere

Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de caisi si zarzari sicare fac dovada comercializării cantităţii minime anuale pe hectar de 4,7 tone. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de caisi si zarzari fac dovada industrializării producţiei proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 4,7 tone prin documente contabile interne.

Dovezile sus mentionate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere.

În 2017 cuantumul la SCV pentru prune a fost de 342,8571 euro/ha!

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CARTOFI TIMPURII PENTRU INDUSTRIALIZARE – Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este până la data 30 octombrie a anului de cerer

Sprijinul cuplat pentru cultura de cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară pentru industrializare se acordă fermierilor activi care:
a) cultivă cartof timpuriu, categorie care include cartoful semitimpuriu și de vară;
b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 12,5 tone/ha, către o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;
c) fac dovada comercializării producţiei pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care se depun la APIA până la data de 30 octombrie a anului de cerere;
d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime, prin documente contabile interne, până la data prevazută la lit.c).

Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2018, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial din categoriile Prebază, Bază şi Certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul nr. 1.266/2005. Pentru samânța achiziționată de la terti, fermierul prezinta factura sau bonul fiscal de achizitie sau fila/filele din carnetul de comercializare a semintei de cartof, pentru cantitatea corespunzatoare suprafetei declarate, insotita/insotite de:
(i) documentul de calitate si conformitate al furmizorului ca producator al semintelor sau copie de pe acest document in cazul in care furnizorul nu este si producător al semințelor; sau
(ii) orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau
(iii) o eticheta oficială pentru fiecare lot insamantat care ţine loc de document de calitate şi conformitate.

În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță, cu menţiunea “Necesar propriu”. Documentele se prezintă la APIA până la data de 1 august a anului de cerere.

În 2017 cuantumul la SCV pentru CArtofi timpurii a fost de 756,7887 euro/ha!

Ce documente trebuie să prezinte fermierii care sunt înscriși în Cooperative

În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal comercializează producția prin intermediul unui grup/unei organizații de producători, recunoscut (e) de MADR sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, ca membru sau nemembru al acestor forme asociative, actele doveditoare ale cantității livrate către grup/organizație/cooperativă sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii/facturilor, cu respectarea legislației în vigoare privind valoarea producției comercializate, în cazul grupurilor/organizațiilor de producători.

Solicitanții mai prezintă și:
a) copie de pe actul de înregistrare la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul grupul/organizația/cooperativa;
b) adeverință prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizației de producători/cooperativei prin care valorifică producția sau adeverință prin care nemembrii fac dovada că producția a fost livrată prin forma asociativă;
c) copia contractului încheiat între grup/organizație/cooperativă și cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat producția prin forma de organizare.

Speciile de seminţe pentru care se efectuează inspecţii în câmp în vederea certificării sunt cele enumerate în Anexa 1 la Decizia Consiliului 2003/17/CE privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătoare de seminţe, efectuate în ţări terţe şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe. În aceeaşi anexă se regăsesc şi ţările terţe unde sunt produse aceste seminţe: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Chile, Republica Cehă, Estonia, Croaţia, Ungaria, Israel, Letonia, Maroc, Noua Zeelandă, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Turcia, Statele Unite ale Americii, Uruguay, Iugoslavia, Africa de Sud.

De precizat că în cazul în care suprafața pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă agricola cu mai multe culturi, suprafata pentru care se solicită măsura de sprijin cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei, conform art. 8, alin. (1), lit. c) din ordonanţă, cu excepţia legumelor din sere şi solare, pentru care suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha(conform art.41, alin.(3) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru culturile sau plantaţiile care se înfiinţează începând cu anul 2019, fermierii trebuie să facă dovada că
utilizează sămânţă şi material săditor certificate oficial potrivit prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, cu excepţia fermierilor participanţi la schema simplificată pentru micii fermieri. (art.24, alin (3) din OUG nr.3/2015 cu modificărileși completările ulterioare). Pentru culturile de tomate destinate industrializării şi castraveţi destinaţi industrilizării şi de legume cultivate în spatii protejate (sere şi solare), înfiinţate în anul 2019, procentul din sămânţă certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte.
Verificarea utilizării seminţei certificate se face prin raportarea cantităţii de sămânţă utilizată, înscrisă în factura de achiziţie a seminţei sau in bonul fiscal sau în adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în documentul oficial de certificare a lotului de samanta produsă de fermierul care solicită plata sauîn avizul de expediţie al seminţei de soia/lucerna eliberat de deţinătorul soiului de soia/lucerna către fermier, la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările.

Verificarea realizării producţiei minime anuale se face prin raportarea cantităţii livrate la suprafaţa parcelelor
solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă. Nerespectarea prevederilor de mai sus, precum şi lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea sprijinului pentru măsurile de sprijin cuplat solicitate în cererea unică de plată, pentru care nu se respectă aceste prevederi. În cazul serelor şi solarelor, nerespectarea prevederilor de mai sus, precum şi lipsa
sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea de la plată a suprafeţelor aferente culturii pentru care nu se respectă aceste prevederi.(art. 41, alin. (6) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificărileși completările ulterioare).

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!