Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

URGENT PENTRU SUBVENȚII: 5 SITUAȚII ÎN CARE TREBUIE SĂ VĂ PREZENTAȚI LA APIA!

Urgent bani pentru fermieri

Fermierii trebuie să anunțe de urgență și să depună formulare la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) dacă au depus în 2019 o cerere de plată pentru subvenții. Sunt mai multe situații în care producătorii agricoli sunt obligați să se prezinte la centrul unde au depus documentele pentru subvenții pentru a modifica/anunța sau chiar anula cererea unică!

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt situațiile în care trebuie să anunțați de urgență APIA pentru a nu pierde subvenția agricolă:

1. Retragerea totală a suprafeţei din cererea de plată 2019

Retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de plată se poate realiza oricând (se specifică clar motivul retragerii), mai puţin dacă APIA a informat deja fermierul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din cererea unică de plată, dacă APIA a avertizat fermierul cu privire la intenţia sa de a efectua un control la faţa locului sau dacă, în cadrul unui control la faţa locului, se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din cererea unică de plată care sunt implicate.

Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă şi a bifelor de solicitare corespunzătoare (retragere parţială de suprafeţe) se efectuează prin intermediul formularului M3.

2. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii, fără i a se modifica CUI-ul

Această modificare se face cu ajutorul formularului M4 care se depune de către fermier fără penalizări în orice moment. Formularul se depune la Centrul Local/Centrul Județean al APIA de către fermier, fără penalizări, în orice moment după depunerea cererii unice de plată până la emiterea Deciziei de plată.

Documente anexate: după caz, la solicitarea de modificare a datelor cererii:
– copie CUI / CIF / CI pentru modificare denumire / nume / adresa;
– dovadă coordonate bancare ca urmare a modificării datelor bancare.

3. Modificarea datelor cererii ca urmare a schimbării formei de organizare

În acest caz se completează ”Cererea pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare” care se depune la CL/CJ al APIA de către fermier, fără penalizări, în orice moment după depunerea cererii unice de plată până la emiterea Deciziei de plată .

Acest tip de modificare se notifică în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei ei.

Documente anexate:
– copie certificat de înregistrare / respectiv dovada radierii, după caz;
– dovadă coordonate bancare.

4. Nu uitați de situațiile de forță majoră

Și în 2019 cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 sunt anunţate, în scris, de fermieri la centrul local/judeţean al APIA, unde au depus cererea unică de plată, printr-o Înştiinţare cu privire la cazurile de forţă majoră prevăzută în Anexa nr.8 la prezentul ghid, cu modificări şi completări, la care sunt ataşate actele originale de constatare ale fenomenului invocat în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare (art.31 alin.(1) din OUG 3/2015, cu modificări şi completări).

Conform art 2 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 1306/2013: ,,In special, în următoarele cazuri „forţa majoră” şi „circumstanţele excepţionale” sunt recunoscute:
(a) decesul beneficiarului;
(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
(d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
(e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
(f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii”.

După caz, documentele doveditoare ale cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale sunt:
– certificatul de deces, certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului;
-certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;
– procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz.

Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional, prezintă la APIA doar Înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea), APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale.

Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.) pentru care nu există un act normativ naţional, prezintă ca documente doveditoare, alături de Înştiinţare şi procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie.

5. Decesul unui beneficiar de subvenții se anunță în 15 zile

În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştiinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare cu privire la cazurile de forţă majoră însoţită de Certificatul de deces, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care succesorul în drepturi al decedatului este în măsură să trimită respectiva notificare.

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă reamintește că la 15 mai s-a încheiat Campanie de primirea cereri pentru anul 2019. Până pe data de 31 mai inclusiv, la sediile centrelor județene şi locale ale APIA, fermierii pot face modificări la cererile unice de plată deja depuse în cadrul campaniei 2019, fără penalităţi.

În intervalul 1 iunie – 1 iulie 2019 se vor efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora pentru controlul la fața locului, precum și transmiterea eșantioanelor; între 2 iulie – 1 octombrie 2019 se va efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop, iar controlul aferent al unor obligații/cerințe specifice, în iarna sau în primăvara anului următor. Plata avansului pentru anul de cerere 2019 se va efectua în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019.

Plata finală ca diferență între cuantumul acordat în avans și cuantumul calculat se va efectua între 2 decembrie 2019 – 31 martie 2020.

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă , din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!