Bio şi organic

Fermele bio, verificate cel puțin o dată pe an: Controalele vor fi efectuate de firme acreditate ANUAL la Ministerul Agriculturii

În curând, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va mandata anual firmele românești care să facă verificările periodice în fermele ecologice și nu ca până acum, când organismele de certificare aveau acreditare pe timp nelimitat. Noua reglementare ar intra în vigoare odată cu un ordin ministerial în acest sens, aflat în prezent în dezbatere publică pe site-ul instituției guvernamentale.

Decizia este susținută și de regulamentele de la Bruxelles, potrivit cărora, în privința organizării sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, se pot delega atribuţiile de control unei entități mandatate de MADR, cu câteva condiții.

Certificatele de aprobare emise pentru organismele de inspecţie şi certificare aprobate în temeiul prevederilor OM 181/2012 îşi menţin valabilitatea, până la emiterea noului certificat de aprobare.

Fermierii din sectorul bio nu vor fi afectați de prevederile viitorului act normativ, cei care vor trebui însă să îl citească cu grijă vor fi reprezentanții companiilor care verifică și certifică în prezent sectorul bio.

Condițiile impuse firmelor care vor avea capacitatea de a face verificări în fermele bio sunt, în mare parte, aceleași ca și la stipulate în vechiul Ordin, cel din 2012, și includ faptul că societatea trebuie să fie înregistrată în România sau să aibă un sediu în țara noastră, să obțină o acreditare specializată, să prezinte dovezi că deține echipamente și personal calificat pentru controale, precum și să fie idenpendentă, astfel ca verificările făcute să nu poată fi influențate.

Acreditarea este valabilă un an

Certificatul în baza căruia vor activa firmele mandatate va avea o valabilitate de un an, fiind nevoie ca la fiecare 12 luni, pentru a-și reînnoi certificarea, să fie depuse la MADR, până la data de 1 noiembrie, o serie de documente care să ateste abilitatea companiei de a face inspecțiile în fermele ecologice.

Lista tuturor entitățile mandatate de către MADR va fi disponibilă pe site-ul instituției, iar firmele acreditate vor primi, ca și până acum, un cod valabil pe toată perioada acreditării.

Verificări anuale la fermele ecologice

Ordinul ministerial prevede clar și care vor fi relațiile dintre entitățile mandatate și fermele/fermierii care își doresc sau au deja acreditare în sectorul bio. Astfel, între firmele de control și agricultori se vor încheia contracte de prestări de servicii, iar entitatea mandatată de MADR este obligată să aibă un dosar complet cu date despre fiecare operator, efectuând cel puțin un control pe an la fiecare unitate. Totodată, la control vor fi supuși și subcontractanții operatorului, precum și datele contabile, inclusiv cele care atesta trasabilitatea produselor certificate.

Anual, pentru cel puțin 10% din operatorii cu care are contract, o firmă de control va efectua și inspecții suplimentare, fiecare raport de verificare având nevoie să fie obligatoriu contrasemnat și de produsătorul bio. Această reglementare este neschimbată față de normele stabilite în 2012, o modificare fiind făcută însă în eliminarea numărului de controale pe care un inspector poate să le facă într-o zi. Astfel, în noul ordin, firmele care controlează fermele bio pot ”să efectueze un număr maxim de inspecții/inspector, stabilite în baza analizei de risc, în funcție de dimensiunea și complexitatea fiecărui operator”.

Societățile mandatate să facă verificări în fermele bio vor avea în continuare dreptul de a preleva probe pentru a testa dacă s-au folosit substanțe nepermise în agricultura ecologică, însă, ca o noutate, cantitatea standard testată nu poate depăși 5% din producție. Doar dacă există într-adevăr suspiciuni întemeiate, analizele se pot face pe cantități mai mari de produse agricole.

Totodată, de avizul acestor societăți de control va depinde și accesarea fondurilor europene de către fermierii bio, care, la depunerea dosarelor, vor avea nevoie și de un document din partea firmei de inspecție pentru a accesa sprijinul acordat prin Măsura 214 – ”Plăți de agromediu”, pachetul 5 – ”Agricultura ecologică” din PNDR 2014-2020.

Posibile sancțiuni

Firmele care vor controla fermierii bio vor fi obligate să transmită cel puțin o dată pe an datele referitoare la operatorii din agricultura ecologică, precum și orice informație legată de o fermă nou intrată în acest sector.

Ca o noutate față de vechiul ordin, dacă se constată erori în inspecțiile făcute, firmele vor putea transmite MADR o notă explicativă și dovezi care să confirme că și-a îndeplinit responsabilitățile, iar dacă autoritățile consideră că fermierii au fost nedreptățiți, agentul de control va primi un avertisment scris. Aceeași sancțiune se va da și în cazul încălcării altor atribuții, iar după două astfel de sancțiuni sau după o încalcare gravă a legislației, entității mandatate i se va retrage abrobarea. Nu se specifică însă vreo posibilă sancțiune materială sau amendă pe care firmele care vor controla sectorul agriculturii bio să fie obligate să le achite către stat sau către fermieri.

O firmă care și-a pierdut acreditarea este obligată să transmită fermelor cu care a avut contract toate documentele referitoare la operatorul respectiv, în termen de 10 zile. Tot ca o noutate, a fost eliminată restricția prin care o societate care și-a pierdut acreditarea nu mai putea să se reînscrie în sistem.

Documente utile:

Ordinul pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică – PDF

Vechiul ordin (în vigoare până la aprobarea celui aflat în dezbatere publică) din 2012, poate fi consultat AICI.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

  1. noi nici n-am clarificat vreo strategie pe un domeniu ca si apare reglementarea si cei care sunt agreati sa promoveze documentatii super stufoase pentru aplicatie si nenumarate organe abilitate sa faca verificari, e tipic si romanesc si valabil in orice domeniu

Scrie un comentariu