• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Actele ce trebuie depuse la APIA pentru a încasa despăgubirile pentru secetă. Vezi ce sume se plătesc oficial către fermieri!

  agrointeligenta.ro -

  Pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost publicat în această dimineață textul ordonanței de urgență în baza căreia fermierii vor încasa despăgubirile pentru pagubele cauzate de secetă în 2015.

  Fermierii români vor primi plăți compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, pășuni și fânețe. De precizat, însă, suprafața pentru care se acorda ajutorul de stat, aferentă fiecărei culturi, nu poate depăși suprafața determinată în urma controlului administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015.

  Foarte important în actul normativ este articolul 3, cel care diferențiază beneficiarii schemei și care sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţia agricolă primară, respectiv:
  a) producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
  b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

  despagubiri seceta 2015

  Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative:
  a) să deţină proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență, asumat de semnatari și în care să fie înscrise cel puțin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;
  b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015;

  Potrivit actului normativ lansat în dezbatere publică după consultarea cu fermierii, nu sunt eligibili schemei, beneficiarii care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

  Ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă cel mult 20% din pierderea de venit de 100% aferentă culturilor, plată compensatorie diferenţiată în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor şi de categoria beneficiarului.

  ”În cazul în care în procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor, calamitarea este înscrisă sub forma sintagmei „peste…%”, cifra consemnată în acestă sintagmă este utilizată în
  calculul diferenţiat al compensaţiei”, se arată în Ordonanța de Urgență.

  Actele se depun la APIA până pe 30 noiembrie

  Fermierii ale căror culturi au fost afectate de secetă și care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate trebuie să depună la APIA, până la data de 30 noiembrie 2015, o cerere de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a OUG (vezi ACTUL NORMATIV CU TOATE ANEXELE), însoţită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială
  şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;
  b) copie a atestatului de producător, după caz;
  c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi
  copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
  d) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;
  e) dovada coordonatelor bancare/trezorerie, după caz.

  Documentele sunt prezentate şi în original, în vederea certificării de reprezentantul APIA, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

  Procedura de plată

  După depunerea actelor la APIA, acestea sunt centralizate și transmise către MADR, de unde pleacă apoi către Ministerul Finanțelor Publice pentru autorizare. De precizat, însă, că, pe parcurs, „autorizarea beneficiarilor și sumelor cuvenite, înregistrarea obligațiilor de plată se efectuează după primirea Deciziei (CE) privind aprobarea acordarii ajutorului de stat”.

  Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor prevăzută de prezenta ordonanță de urgență se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie MADR pe anul 2015, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”. În situația în care sumele aprobate depășesc resursele financiare disponibile, valoarea sprijinului se reduce proporțional pentru toți beneficiarii în vederea încadrării în suma totală aprobată de Guvern – 640 de milioane de lei.

  În urma monitorizării și evaluării situațiilor centralizatoare comunicate de către Instituția Prefectului și Direcția pentru Agricultură Județeană la Centrul Operativ pentru situații de urgență
  din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a rezultat că sunt afectați circa 173,5 mii de fermieri, pe o suprafață de circa 1,65 milioane hectare, cele mai afectate fiind culturile de
  porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe. Amploarea fenomenului este semnificativă, cifrele reprezentând circa 18% din
  totalul numărului de fermieri și al suprafeței agricole, conform bazei de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe anul 2015.


  Te-ar mai putea interesa

  APIA a început plata ajutorului de 110 euro pentru vaca de lapte Noul șef APIA – mesaj despre subvențiile fermierilor! Subvenții APIA. Cazurile de forță majoră ce trebuie anunțate în termen de 15 zile

  Ultimele știri

  O combină agricolă a luat foc în timp ce recolta porumb Polițiștii au prins o bandă de hoți specializați în furturi de tractoare și echipamente agricole Hoții au furat motorina dintr-un tractor aflat chiar în curtea fermierului