• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SCHIMBĂRI PENTRU PFA, în vigoare de pe 17 IANUARIE. IATĂ CARE SUNT ACESTEA!

  Roxana Dobre -

  NOI REGULI care se vor aplica din 17 ianuarie anul acesta, după ce au fost aprobate în cursul anului 2016! Schimbările vizează PFA-urile şi întreprinderile individuale (II), urmând să se limiteze numărul obiectelor de activitate potrivit Nomenclatorului CAEN, precum şi numărul angajaţilor pe care îi pot avea. Măsura a fost anunţată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) printr-o informare publicată pe site-ul instituţiei.

  Potrivit Legii nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, se modifică modul de înregistrare şi de funcţionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) şi întreprinderilor familiale (IF).

  Principalele modificări vizează numărul maxim de angajaţi şi numărul activităţilor pe care PFA/II le pot avea în obiectul de activitate.

  Referitor la numărul activităţilor: PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

  Codurile CAEN pentru care aceste entități pot obține autorizații vor fi limitate la un număr de maxim 5 coduri CAEN pentru PFA și maxim 10 coduri CAEN pentru întreprinderile individuale. Această limitare adusă de legiuitor obligă noii operatori economici să manifeste o atenție sporită în alegerea obiectului de activitate, iar pe cei deja înființați ca PFA sau II să efectueze anumite modificări ale actelor de înființare.

  Constituirea unei entități după data de 17 ianuarie 2017, impune titularilor efectuarea unei analize atente la nivelul business-ului pe care doresc să îl demareze, în urma căreia să decidă forma de organizare a acestei entități, respectiv PFA, II sau S.R.L.

  În ceea ce privește PFA și întreprinderile individuale înființate anterior datei de 17 ianuarie 2017, care au incluse în obiectul de activitate un număr de coduri CAEN mai mare decât cel prevăzut mai sus, acestea vor avea la dispoziție un termen de 2 ani, respectiv până în 17 ianuarie 2019, să își modifice obiectul de activitate. Modificarea acestor mențiuni și emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează cu titlu gratuit.

  PFA și întreprinderile individuale care nu se vor conforma obligației de a-și limita obiectul de activitate la maxim 5 coduri CAEN (pentru PFA) și maxim 10 coduri CAEN (pentru II) până în 17 ianuarie 2019 riscă să fie radiate din oficiu.

  Soluții alternative

  Pentru acei fermieri pentru care limitarea numărului de coduri CAEN impune anumite restricții în desfășurarea activităților curente, pot apela la soluții alternative, așa cum sunt:

  – modificarea formei de organizare, respectiv transformarea PFA în întreprindere individuală, care permite autorizarea a maxim 10 coduri CAEN;
  – radierea PFA/ II urmată de constituirea unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) pentru care legea nu instituie o limită în ceea ce privește codurile CAEN autorizate;
  – radierea PFA/ II urmată de înființarea unei IF, pentru care de asemenea nu este prevăzută o limitare în ceea ce privește numărul de coduri CAEN.

  În ceea ce priveşte numărul de angajaţi: PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii ONRC a subliniat faptul că persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale vor solicita oficiului registrului comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii.

  Modificarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate şi emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează, pe baza cererii, de oficiul registrului comerţului, cu titlu gratuit.

  În plus, a dispărut condiţia de împlinire a vârstei de 18 ani, cu excepţia membrilor întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani.

  Numărul de salariați pe care îi poate încadra în muncă o persoană fizică autorizată va fi limitat la maxim 3, în timp ce întreprinderile individuale vor putea angaja cel mult 8 salariați. Pentru PFA-urile sau II care au mai mulți salariați decât permite legea, acestea au la dispoziție două alternative, fie să efectueze concedieri, fie să-și își reorganizeze activitatea.

  Concedierea persoanelor care depășesc limita de 3 salariați pentru PFA și 8 salariați pentru II este o variantă de luat în calcul, dacă entitățile respective nu doresc să își reorganizeze activitatea. Atenție însă, concedierile trebuie efectuate cu respectarea prevederilor legale, astfel încât riscurile de cenzurare a acestor măsuri în instanță să fie reduse la minim.

  Dacă, în urma disponibilizărilor, PFA sau II nu își mai poate exercita în mod optim activitatea, există posibilitatea stabilirii unor relații contractuale cu alte PFA, II sau societăți comerciale, pentru efectuarea unei activități economice. Stabilirea unor relații contractuale cu persoane fizice este de evitat întrucât există riscul ca acestea să fie recalificate în raporturi de muncă, cu generarea unor consecințe negative pentru PFA sau II beneficiară a acestor servicii.

  Soluții alternative

  PFA sau II care nu doresc să efectueze disponibilizări, trebuie să ia în calcul modificarea formei de organizare, având următoarele alternative:

  – modificarea formei de organizare, respectiv transformarea PFA în întreprindere individuală, care permite angajarea a maxim 8 salariați;
  – radierea PFA/ II urmată de constituirea unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) pentru care legea nu instituie o limită în ceea ce privește numărul de salariați;
  -radierea PFA/ II urmată de înființarea unei IF, pentru care de asemenea nu este prevăzută o limitare în ceea ce privește numărul membrilor.

  Sediul activităţii. Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu profesional/punct de lucru.

  Dacă la sediul profesional, imobil cu destinaţie de locuinţă, nu se desfăşoară nicio activitate economică, titularul care are dreptul de folosinţă asupra imobilului depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalităţile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare.

  Certificatul de înregistrare. Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege, după caz.

  Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare – redus, faţă de termenul de 5 zile prevăzut în prezent pentru certificatul de înscriere de menţiuni –, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.

  Pentru desfăşurarea unei alte activităţi economice decât cele înregistrate în registrul comerţului şi pentru care s-a obţinut autorizarea funcţionării este necesară obţinerea înregistrării/autorizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

  Sursa: www.legestart.ro

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Lista raselor pentru care crescătorii de animale pot folosi logotipul „100% rasă autohtonă”! Azot şi patru biostimulatori într-un singur produs de excepție: Nutrino Pro de la Agro-Est Muntenia! Recomandările FMC pentru perioadele de stres termic și hidric ale culturilor de cereale păioase

  Ultimele știri

  Ce face fermierul Emil Constantea pentru a obține furaje de cea mai bună calitate! BANII SUNT ÎN CONTURI! Fermierii care au încasat subvenția integrală pe acest an! ”Două Valuri” – singurul soi românesc de lavandă ornamentală. Crește mai rapid și are o culoare intensă!

  Căutare în articole