Ştiri agricole

Ministerul Agriculturii ANUNȚĂ: NOU AJUTOR DE MINIMIS pentru FERMIERI!

O nouă schemă de ajutor de stat pentru fermieri. Banii sunt alocați de la bugetul de stat și merg către o categorie de fermieri care primesc cele mai mici subvenții. Este vorba despre o sumă de 36.000 mii lei, bani ce sunt alocați în anul 2017 pentru producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii ovinelor și caprinelor. ”Subvenția pe lână” a fost anunțată recent de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care a atras atenția că 75% din lâna din România se aruncă.

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern postat astăzi, 17 mai, pe site-ul MADR și aflat în dezbatere publică, schema de ajutor de minimis se aplică:

 • a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;
 • b)producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • c)producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • a)să dețină o exploataţie înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care cere acordarea sprijinului către o entitate autorizată sanitar-veterinar în acest scop;

Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1 leu/kg lână comercializată. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,  oierii depun o cerere de înscriere în Program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii însoţită de următoarele documente:

 • a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
 • b)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 • c)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 • d)declarație pe propria răspundere. 

Documentele prevăzute mai sus sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

Pentru obținerea sprijinului  solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținută, până la data limită a anului de cerere, respectiv 1 iulie, inclusiv. Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată.

Atenție! Schema de ajutor de minimis reglementată de hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

 • a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
 • b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Puteți consulta proiectul complet AICI! proiect-hg-lana-oaie.pdf


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu