Ştiri agricole

REGULI DE IMPOZITARE MAI ASPRE. Ce societăți DEVIN ȚINTA ANAF!

Schimbare importantă pentru impozitare. Mai multe arii de interes major din fiscalitatea autohtonă vor fi modificate în perioada următoare, ca urmare a faptului că România devine de azi, 9 iunie, membru asociat în Proiectul BEPS (Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor) – un program comun pentru zeci de state, prin care se încearcă, la nivel global, limitarea practicilor fiscale dăunătoare.

Schimbările de reglementare vizează companiile cu activitate pe teritoriul mai multor țări și au scopul de a elimina situațiile în care mutinaționalele profită de lipsurile din legislație pentru a transfera profitul către state cu un nivel de impozitare mai scăzut sau inexistent. Odată cu aderarea României la acest forum internațional, în legislația noastră vor apărea modificări în ceea ce privește prețurile de transfer, convențiile de evitare a dublei impuneri sau schimbul de informații între autoritățile fiscale.

Proiectul BEPS introduce, printre altele, reguli de impozitare a societăților străine controlate, adică acele companii care desfășoară activități într-o jurisdicție sau țară diferită de cea în care este rezidentă societatea deținătoare sau care o controlează (societatea-mamă). Scopul noilor reguli de impozitare ce vor fi implementate în legislația fiscală este ca impozitele să fie plătite în statele în care sunt realizate profiturile. Altfel spus, intenția legiuitorului este ca grupurile de companii să recurgă cât mai puțin la mutarea profiturilor în scopuri fiscale către jurisdicții unde  activitatea este scăzută sau inexistentă, în schimb impozitele sunt mici sau zero.

Concret, odată ce a aderat la Proiectul BEPS în calitate de membru asociat, România:

  • va implementa cele patru standarde minime ale BEPS (practicile fiscale dăunătoare, abuzul de tratate fiscale, raportarea țară cu țară și mecanismele de soluționare a litigiilor);
  • va monitoriza evoluția impozitelor ca urmare a provocărilor economiei digitale, precum și prin analiza economică a BEPS;
  • se va alătura organismelor-cheie de luare a deciziilor în domeniul fiscal internațional, cum ar fi Comisia pentru afaceri fiscale a OCDE și a organelor sale subsidiare.

”Principiul de bază de la care pornește planul BEPS este că profiturile trebuie să fie taxate acolo unde are loc activitatea economică și unde se creează valoare”, este precizat într-un document semnat de experții de la Deloitte. Pe cale de consecință, o astfel de măsură va duce și la creșterea bazei impozabile în România.

Legea nr. 124/2017 privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS – Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor – inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE intră azi în vigoare, la trei zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial.

Practic, aderarea ţării noastre ca asociat la Forumul pentru implementarea BEPS, cu scopul de a permite României să fie parte din acest proces şi să implementeze măsurile BEPS la nivel naţional, a fost aprobată de Executiv vara trecută, printr-un Memorandum.

Pentru combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale, multinaţionalele vor face raportări în statul de rezidenţă fiscală

Guvernul a adoptat vineri, 9 iunie, noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale, prin reglementarea schimbului automat obligatoriu de informații din rapoartele pe care grupurile de întreprinderi multinaționale urmează să le depună în statul membru al societății mamă. Aceste noi măsuri sunt prevăzute într-o ordonanță de urgență de modificare și completare a Codului de procedură fiscală.

Actul normativ transpune în legislația națională Directiva (UE) 2016/881 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații fiscale. Directiva asigură concurența loială între grupurile de întreprinderi multinaționale din Uniunea Europeană și cele din afara acesteia, dar care dețin una sau mai multe entități situate în Uniunea Europeană, întrucât prin prevederile sale ambele categorii de grupuri sunt supuse obligației de raportare.

Directiva reglementează obligația grupurilor de a furniza anual rapoarte care includ informații fiscale referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariați și imobilizările corporale.

Identificarea fiecărei entități din grupul de întreprinderi multinaționale se realizează cu precizarea rezidenței fiscale și natura principalelor activități economice.

Actul normativ detaliază condițiile care trebuie îndeplinite de o entitate rezidentă fiscal în România pentru a deveni raportoare, termenul pentru depunerea raportului și termenul de realizare a schimbului de informații între statele membre. Astfel, termenul de depunere a raportului pentru fiecare țară în parte este de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale, iar transmiterea rapoartelor între autoritatea competentă din România și celelalte autorități fiscale se realizează în termen de 15 luni de la ultima zi a anului fiscal al grupului de întreprinderi multinaționale pentru fiecare țară în parte.

România poate utiliza informațiile din raport pentru combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale și pentru analiza prețurilor de transfer, evaluarea riscurilor legate de prețurile de transfer și alte riscuri aferente erodării bazei impozabile și transferului profiturilor.

Continuarea pe www.avocatnet.ro


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!