Creșterea animalelorŞtiri agricole

26 AUGUST: TERMEN-LIMITĂ pentru BANII OIERILOR!

Fermieri, mai aveți puțin timp să dispoziție să cereți bani pentru anul 2017 dacă activați în sectorul de creștere a ovinelor. Direcțiile agricole din toată țara derulează în această perioadă o campanie de informare a ciobanilor în ceea ce priveşte valorificarea lânii iar cererea de acordare a sprijinului se completează şi se depune până la 26 august la Direcțiile pentru Agricultură Județene. Guvernul a aprobat pe 13 iulie noua schemă de sprijin care va beneficia de o finanțare de 36 de milioane de lei, bani de la bugetul de stat. 

Banii ajung la crescătorii de ovine care vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kg pentru lâna comercializată.  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual (2018) și în cele două exerciții financiare precedente (2016, 2017). Derularea sprijinului se face prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc într-o singură tranșă anuală.

Beneficiarii sunt persoanele fizice care au atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele juridice și orice forme asociative cu personalitate juridică.

 Actele necesare pentru documentaţie sunt:

-Copie B.I./C.I. – pentru solicitanţii persoane fizice, respectiv copia documentului de înregistrare şi B.I./C.I. a împuternicitului – pentru solicitanţii persoane juridice;
-Dovadă cont bancar activ (la o bancă comercială sau la Trezorerie);
-Declaraţie pe propria răspundere (se completează la DAJ);
-Document care atestă înregistrarea exploataţiei de ovine în Registrul Naţional al Exploataţiilor (Adeverinţă medic veterinar concesionar).

Atenție! Copiile B.I/ C.I și dovada de cont bancar activ se prezintă la Direcția Agricolă şi în original!

În plus, oierii trebuie să dețină o exploataţie înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare și să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.

De reținut! Guvernul a decis să acorde bugetarilor o mini – vacanţă de patru zile în luna august. Astfel, având în vedere faptul că marţi 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, este zi liberă, Guvernul a decis ca şi ziua de luni 14 august să fie liberă, Prin urmare, bugetarii vor avea astfel liber 12, 13, 14 şi 15 august. Ziua liberă urmează a fi recuperată apoi, instituţiile publice urmând să îşi prelungească programul de lucru în acest sens. De aceea Agrointeligența -www.agrointel.ro vă recomndantă să luați în calcul aceste zile libere și să vă asigurați la Direcțiile Agricole că vă încadrați în timp!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu