Creșterea animalelorŞtiri agricoleSubvenţii APIA 2018

APIA a început CONTROALELE LA CRESCĂTORII DE ANIMALE. Ce verifică INSPECTORII ÎN FERME!

Start controale pentru Campania 2017 și pentru crescătorii de animale! Începând din 11 iulie și până la termenul limită de 1 septembrie se va desfășura controlul la faţa locului în vederea verificării respectării condiţiilor şi cerinţelor de accesare a schemelor de plată în sector animalier, potrivit APIA Gorj. În eșantionul de control, strict pentru sectorul zootehnic, la nivel național se află 4.043 de fermieri! 

Foto: www.adevarul.ro

Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune în ceea ce urmează care sunt elementele verificate în exploatațiile crescătorilor de animale.

OVINE

Elemente controlate la faţa locului pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) şi sprijinul cuplat în sector zootehnic (SCZ) la ovine şi caprine:

– Respectarea locaţiei pentru control (comuna/oraşul), declarată de fermier, unde se găsesc ovinele/caprinele solicitate în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile şi pentru ANTZO/ANTZCSCZO/SCZC, de la data limită de depunerea cererii de plată – 15.05.2017.

Pentru ovinele/caprinele solicitate în cerere şi existente la faţa locului, se verifică:

-existenţa unei crotalii (pentru animalele născute înainte de 01.01.2008) sau a celor două crotalii (pentru animalele născute începând cu data de 01.01.2008) aplicate;
-corespondenţa dintre numărul şi numerele de identificare ale animalelelor solicitate în cerere , înscrise în RNE şi cele prezente la control;
-sexul animalului;
-existența și corectitudinea înscrisurilor din Registrul individual al exploatației;
-exactitatea înregistrărilor din Registrului individual alexploataţiei deţinut de către solicitant pentru cele 6 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului conform documentelor justificative (facturi de vânzare/
cumpărare şi certificate veterinare, formulare de intrare -ieşire a animalelor);
-extinderea verificărilor controlului asupra înregistrărilor din Registrul individual al exploataţiei deţinut de către solicitant pentru o perioadă de 12 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului, în situaţia constatării unor erori la verificarea celor 6 luni anterioare controlului/supracontrolului (după caz);

Verificarea existenţei documentelor pentru animalele care nu se găsesc la faţa locului în :

-cazurile de forţă majoră (dacă este cazul);
-cazurile de circumstanţă naturală (dacă este cazul).
-cazurile de deces beneficiar (dacă este cazul).

Foto: botosaninews.ro

BOVINE

Elemente controlate la faţa locului pentru sprijinul cuplat în sector zootehnic la bovine, carne şi lapte (SCZ-TC/SCZ-VL):

-Respectarea locaţiei declarate pentru control (comuna /oraşul) unde se găsesc vacile de lapte;

Pentru vacile de lapte și carne solicitate în cerere şi existente la faţa locului se verifică:

-existenţa celor două crotalii aplicate şi corespondenţa dintre numărul şi numerele de identificare ale animalelelor solicitate în cerere, înscrise în RNE şi cele prezente la control;
-înregistrarea în RNE conform Raportului extras în ziua/preziua controlului;
-paşaportul animalului în original;
-înregistrarea corectă în Registrul individual al exploataţiei;
-sexul animalului;
-existenţa Registrului individual al exploataţiei
-existența documentului justificativ pentru pierdere crotalii, formular F3 emis înaintea de înstiințarea controlului, dar nu mai mult de 30 zile înainte de data controlului. 

Ce documente trebuie să prezinte crescătorii: 

Crescătorii de animale trebuie să prezinte la solicitarea inspectorilor APIA adeverința de înscriere în registrul genealogic al rasei pe fiecare animal în parte,  contractul de furnizare a laptelului, încheiat pe o perioada de minim 6 luni, în cazul existenţei unei cotei de livrare.

Alte documente:

-documente fiscale de comercializare a laptelui sau carnetul de comercializare al laptelui, în cazul exisțentei unei cote de vânzare directă;
-pentru schema de taurine de carne (SCZ-TC), vacile de carne nu trebuie să aibă o vârstă mai mare de 12 ani, iar la tauri de 6 ani, la data limită de depunere a cererii;
-prezentarea documentului justificativ pentru pierdere crotalie/crotalii formular F3 emis înainte de înştiinţarea controlului dar nu mai mult de 30 de zile înainte de data controlului (dacă e cazul).

Verificarea existenţei documentelor pentru animalele care nu se găsesc la faţa locului în:

-cazurile de forţă majoră (dacă este cazul);
-cazurile de circumstanţă naturală (dacă este cazul).
-cazurile de deces beneficiar (dacă este cazul).

Termenul limită de efectuate a controlului/supracontrolului pentru schemele de plată este următorul:

-cod schemă ANT Ovine/ANT Caprine – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii – 15.05.2017;
-cod schemă SCZ Ovine/Caprine – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii;
-cod schemă SCZ Bovine,– 6 luni de la data limită a depunerii cererii.

Vă reamintim că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început pe data de 1 iulie controalele în teren pentru partea de vegetal. Finalizarea verificărilor este programată să se încheie la 1 octombrie 2017, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor tranzitorii care se aplică în agricultură.

Eșantionul de control conține un număr de 104.146 dosare selectate pentru verificarea normelor de ecocondiționalitate, a schemelor de sprijin pe suprafață și în sectorul zootehnic, astfel:

pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 28.547 fermieri;
– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecției – 75.599 fermieri.

Obligațiile fermierilor selectați la control sunt următoarele:

– să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei;
– să prezinte inspectorilor informaţii şi documente legate de obiectul controlului;
– să delimiteze parcelele, la faţa locului, dacă pe parcelele învecinate a fost înfiinţată aceeaşi
cultură.

Controlul se poate face şi în lipsa fermierului dacă, scopul pentru care a fost selectat fermierul la control, nu impune acest lucru. Este necesară prezenţa fermierului atunci când acesta a fost selectat cu scop control agromediu şi de asemenea pentru controlul cerințelor de ecocondiționalitate. În cazul în care fermierul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin devine neeligibilă.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu