Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

CONDIȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE pentru a primi ADEVERINȚA APIA pentru CREDITE BANCARE!

Credite cu adeverința APIA pentru subvenții! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) se află în plin proces de eliberare a adeverințelor de creditare bancară pentru beneficiarii schemelor de plată gestionate în cadrul Campaniei 2017. Fermierii pot cere adeverința până la plata avansului pentru anul 2017 adică 15 octombrie. Agrointeligența -www.agrointel.ro vă spune ce documente trebuie să prezentați la APIA pentru eliberarea adeverinței și care sunt etapele procedurale ce trebuie urmate.  

Fermierii trebuie să se prezinte la sediile Centrelor judeţene/locale la care au depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă unde vor solicita în scris prin Cererea de eliberare a adeverinţei de înregistrare fermier (ANEXA A pentru schema de plata unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru înverzire, măsurile compensatorii de dezvoltare rurală). Odată cu depunerea cererii de eliberare a adeverinţei, fermierul va depune şi o copie a CI/BI şi originalul împuternicirii de reprezentare (în cazul persoanelor juridice) şi se va angaja în scris că nu îşi va schimba coordonatele bancare ulterior eliberării adeverinţei.

Atenție! Schimbarea coordonatelor bancare se poate realiza doar cu acordul expres al băncii creditoare, APIA fiind înştiinţată de acest lucru de către fermier.

Cererea de solicitare a adeverinţei va fi înregistrată într-un Registru cu destinaţie specială, denumit, Registrul de Intrări/Ieşiri pentru Adeverinţe Înregistrare Fermier iar cererea scrisă, va fi repartizată, de către Şeful Serviciu IACS/Şeful Birou Centrului Local, funcționarului desemnat pentru instrumentarea eliberării adeverinţelor, din cadrul APIA Judeţean/Local. Desemnarea funcționarului responsabil cu instrumentarea eliberării adeverinţelor se va efectua prin notă internă.

Fermierul poate să primească și o ”înştiinţare negativă”

Adeverinţa va fi eliberată în situaţia în care toate condiţiile solicitate de APIA vor fi îndeplinite cumulativ de către fermier; în caz contrar fermierului i se va elibera o “înştiinţare negativă”. Având în vedere faptul că adeverința este unică pentru toate schemele/măsurile de sprijin menționate în convențiile încheiate cu băncile, în situația în care fermierul nu îndeplinește condițiile pentru acordarea adeverinței pentru toate schemele/măsurile solicitate (incluse în convențiile încheiate), adeverința se va elibera pentru schemele/măsurile pentru care îndeplinește condițiile, iar pentru celelalte se va întocmi înștiințare negativă.

Copia xerox a înştiinţării negative împreună cu cererea de eliberare a adeverinţei vor fi introduse în dosarul fermierului la APIA.

APIA este obligată să vă elibereze adeverința în 5 zile lucrătoare, dacă îndepliniți condițiile necesare

Termenul de eliberare a adeverinţei sau a înştiinţării negative de către APIA este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării fermierului la APIA. În cazul în care beneficiarul unei scheme de sprijin primeşte o adeverinţă de la centrul judeţean/local, pentru una din băncile creditoare, dar din motive ce decurg din procedura internă a băncii respective, nu i se acordă creditul, acesta se poate adresa altei bănci creditoare cu care APIA a încheiat convenţia.

Pentru aceasta, femierul va solicita ”Acordul expres” al băncii respective (menţionată în adeverinţă). Prin acest acord, banca confirmă faptul că acceptă schimbarea. Totodată, banca va înapoia fermierului originalul adeverinţei depusă de către acesta la solicitarea creditului. Originalul adeverinţei va fi depus de către fermier la APIA în vederea eliberării unei noi adeverinţe, completând din nou documentele specificate procedură.

În cazul în care beneficiarul nu se prezintă să-şi ridice adeverinţa în perioada stipulată în procedura internă de lucru, angajatul desemnat pentru instrumentarea eliberării adeverinţelor, va scrie pe ea anulat şi va opera această menţiune în Registrul de intrări/ieşiri pentru adeverinţe înregistrare fermier.

Atenție! În situaţia în care nu mai doriți să accesați creditul pentru capitalul de lucru trebuie să restituiți la APIA adeverinţa eliberată (în original). Funcționarul o va primi, o va anula conform celor menţionate mai sus şi o va ataşa la dosarul fermierului.

Important! Toate convențiile încheiate între Agenție, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

Citiți și:

 APIA începe ELIBERAREA ADEVERINȚELOR pentru CREDITELE-PUNTE!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu