Ştiri agricole

AJUTOR DE MINIMIS pentru FERMIERI – ANUNȚAT OFICIAL! Subvenţia se poate accesa ÎNCEPÂND DIN IANUARIE!

Foto: www.r.hswstatic.com

Noi sume alocate pentru fermieri la începutul anului 2018! Un ajutor financiar acordat producătorilor agricoli va fi finanțat și anul viitor prin resurse financiare de 183.972.000 lei, contravaloarea în lei a 40.000.000 euro şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare. Este vorba despre ajutorul de minimis pentru tomate, program care a fost lansat în acest an și pentru care Ministerul Agriculturii a efectuat deja proiectul de Hotărâre pentru aplicarea în 2018, document ce trebuie să fie aprobat într-o ședință viitoare a Executivului! 

Potrivit expunerii de motive din Proiectul Ministerului Agriculturii, cultura de tomate în spații protejate are un potențial nevalorificat pe deplin în sensul existenței unor premise care să ofere producătorilor posibilitatea reluării ciclului de producție și funcționării în condiții de piață echitabile în context concurențial.

În sectorul legumicol, deficitul de producție la cultura de tomate cultivate în spații protejate se înregistrează cu precădere în perioada de iarnă datorită condițiilor climatice ale României, când cheltuielile sunt mult mai mari pentru menținerea acestor culturi, precum și existența unui număr redus de centre de colectare în zona bazinelor legumicole, ceea ce duce la producții mult diminuate.

Pentru a se asigura securitatea alimentară a populaţiei este nevoie de menţinerea capacităţilor de producţie locale cu referire directă la producţia primară şi unităţile de procesare și realizarea unui procent echitabil de produse pe rafturile magazinelor care să consolideze poziţia producătorilor români, evitând dispariţia acestora. De asemenea, în Programul de Guvernare, la capitolul Politici agricole și de dezvoltare rurală este prevăzut programul de susținere pentru produse deficitare, între care și acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spații protejate.

Conform MADR, în anul 2017, Programul susținere tomate a prezentat un mare interes în rândul producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spații protejate, astfel încât la data de 9 noiembrie 2017, potrivit datelor comunicate de Direcțiile pentru agricultură județene și a Municipiului București, sunt înscriși în Program 9.336 beneficiari iar după încheierea primului ciclu de vegetație au fost plătiți un număr de 4.397 beneficiari. Suma plătită beneficiarilor a fost de 59.277.715,80 lei. Județele unde s-au înregistrat cei mai multi beneficiari sunt: Olt, Giurgiu, Galați, Dolj, Buzău, Teleorman și Ilfov, corespunzătoare Regiunilor Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est.

Suprafața de tomate cultivate în spatii protejate (sere+solarii) a fost la nivelul semestrului I al anului 2017 de 1538,43 ha realizându-se o producție de circa 190.000 tone, rezultând o creștere cu circa 12 % a suprafeței cu spații protejate, respectiv 90 % a producției de tomate.

La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul valorii de 158,5 kg, din care tomate 38,6 kg, ceea ce reprezintă 24,35 % din consumul total de legume. În primul semestru al anului 2017, schimburile comerciale cu tomate din state membre ale Uniunii Europene s-au situat în jurul cantității de 24.366,36 tone, cu 24,8% mai mică decât în aceeași perioadă a anului 2016. Totodată urmare implementarii în anul 2017 a Programului susținere tomate în spații protejate, s-a observat că schimburile comerciale intra și extracomunitare, au avut o ușoară scădere cu circa 1% față de anul 2016.

”Având în vedere indicatorul ținta din Programul de Guvernare de 13.000 beneficiari, se estimează pentru anul 2018 o creștere a numărului de beneficiari cu circa 11% ajungând la 11.000 beneficiari, fapt ce va duce atât la creșterea cu circa 5% aproductiei de tomate și a suprafețelor cu spatii protejate și implicit la scăderea proporțională a importurilor”, arată Ministerul Agriculturii.

Cine poate beneficia de program în 2018

Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt:

– Producătorilori agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de stat;
– Producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
– producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitantii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

a)să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția ,,Program susținere tomate, ………………., beneficiar numărul …………….,Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”.

b) să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minim 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața prevăzută la litera a);
c)să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere.

Valorificarea producției se face în perioadele ianuarie- mai inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie, inclusiv. De asemenea, prin proiectul de act normativ se prevede interdicția acordării ajutorului de minims solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie a anului de cerere, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare cumpărare.

Valoarea totală a sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă este echivalentul în lei a 3.000 euro/beneficiar/an. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Prin acordarea acestui sprijin financiar se obținerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piața europeană, precum şi o eficienţă economică în realizarea şi valorificarea acestora, cu efecte în ceea ce privește scaderea importurilor de tomate, în special în extrasezon.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii pot depune la directiile pentru agricultură judetene și a Municipiului București, o cerere prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate însoțită de documentele menționate mai sus.

Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie a fiecărui an, inclusiv.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu