Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Se schimbă ORDINUL SUBVENȚIILOR! MODIFICĂRILE pe care TREBUIE SĂ LE AFLE TOȚI FERMIERII!

Modificări importante pentru fermierii care cer subvențiile la agenția de plăți.  Schimbările sunt prevăzute într-un ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării ruralenr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi

Documentul, care se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii, propune o serie de schimbări pentru animalele și terenurile care vor fi eligibile la subvenție.

Iată care sunt modificările propuse:

ZOOTEHNIE

-Fermierii care cer bani pentru bivolițele de lapte trebuie să dețină animale/femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată şi au cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru bivolița de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală;

Notă: În vechiul Ordin bivolița de lapte era definită ca ”femelă din specia bubaline care a fătat cel puțin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor și are cel puțin un produs înregistrat în RNE.

Crescătorii de animale care cer subvenții trebuie să fie persoane fizice sau juridice care au în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietari de animale şi/sau  proprietari de exploataţie;

Notă: În vechiul Ordin “deținători de animale” erau definiți ca acele persoane care are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, sau are în posesie temporară animale în calitate de persoană căreia i s-a încredințat îngrijirea lor pe întreaga perioadă a anului de cerere, deținute în baza unui document încheiat în condițiile legislației în vigoare;

-Crescătorii de vaci de lapte se încadrează la subvenții cu acele animale femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată şi au cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală;

Notă:  în vechiul Ordin vaca de lapte era definită ca ”femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor și are cel puțin un produs înregistrat în RNE”.

-Crescătorii de vaci din rase de carne se încadrează la subvenții cu acele animale femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de carne care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală;

Notă: În vechiul Ordin vaca de carne era definită ca femelă din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puțin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor și are cel puțin un produs înregistrat în RNE;

-Crescătorii de metiși cu rasă de carne se încadrează la subvenții cu acele animale femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată şi au cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca metisă de carne care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală;

Notă:  În vechiul Ordin vaca de carne era definită ca femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor și are cel puțin un produs înregistrat în RNE, obținută din încrucișarea cu un taur din rasă de carne.

VEGETAL

Parcelele agricole au o nouă definiție care arată ce fel de terenuri se încadrează plata subvențiilor. Astfel, parcelă agricolă înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă;”

Notă:  În vechiul Ordin “parcelă agricolă” era definită ca o suprafață continuă de teren agricol, care face obiectul unei declarații din partea unui singur fermier, cu aceeași categorie de folosință, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului.

Modificările propuse vor intra în vigoare după ce vor fi aprobate de Guvern și vor fi publicate în Monitorul Oficial urmând să fie aplicate din Campania de depunere a cererii unice 2018.

Reamintim că depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă pe 2018 va începe la 1 martie.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu